Studio Prime

Få mer kontroll och synlighet över din Studio-aktivitet och anslut dina program.

Kontakta oss

Avancerade funktioner för dina organisationsbehov

Det säkra, molnbaserade prenumerationsalternativet som ger avancerade administrativa funktioner för ökad synlighet över din organisations aktivitet i Studio, med tillgång till externa programintegreringar.

Viktiga funktioner och fördelar

Användarhantering

Hantera alla medlemmar i ditt Studio Prime-konto, tilldela ägarskap eller inför begränsningar och kontrollera användarnas åtkomst till innehåll och Bluebeam® Studio API.

Studio Insights

Få fullständig synlighet över din organisations Studio-användning genom att generera och skapa djupgående datarapporter om samarbetsaktivitet och deltagande.

Mappautomatisering

Konfigurera mappautomatiseringar inom ett Studio-projekt för att utföra repetitiva PDF-baserade arbetsflöden för ett stort antal användare, t.ex. konvertera källfiler till PDF, exportera markeringar, infoga försättsblad och mycket mer.

Browse Apps and Integrations

Check out our app marketplace to connect with apps, browse new integrations, and discover trusted brands. Learn more.

Integrationer med Studio Prime

Bild för CMIC

CMIC

En sömlös, PDF-baserad arbetsflödeslösning för markering och granskning av dokument – enskilt eller som team.

Läs mer
Bild av DroneDeploy

DroneDeploy

DroneDeploy är ett enkelt verktyg för professionell kartläggning, 3D-modellering, analys och rapportering med hjälp av valfri drönare och enhet.

Läs mer
Bild för Dude Solutions

Dude Solutions

Dude Solutions erbjuder molnbaserad programvara för driftsledning som hjälper dig att effektivisera myndighetsprocesser och -arbetsflöden, förbättra kommunikationen och fatta mer strategiska beslut för att bättre betjäna medborgare och samhälle.

Läs mer
Bild för e-Builder

e-Builder

En samarbetsplattform för granskning av dokument som bifogas till e-Builders formulär och processer.

Läs mer
Egnyte Image

Egnyte

Egnyte: Egnyte delivers Enterprise File Sync and Share (EFSS) Services that focus on security, scalability and performance.

Läs mer
Fieldlens-bild

Fieldlens

Synkronisera dina ritningar direkt från Bluebeam Studio Prime.

Läs mer
HoloBuilder-bild

HoloBuilder

Fånga verkligheten i 360°. Logga in på HoloBuilder med ditt Bluebeam Studio-konto och synkronisera blad för att skapa en digital avbild av byggplatsen.

Läs mer
Bild för INEIGHT<sup>®</sup> Model Suite

INEIGHT® Model Suite

Sammankopplingen av Bluebeam Studio och BIM-arbetsflöden möjliggör en enkel övergång mellan 2D-planer och 3D-modeller.

Läs mer
Newforma Project Center-bild

Newforma Project Center

Ett smidigt arbetsflöde för underlagsgranskning genom sömlös integration med Bluebeam Studio.

Läs mer
Procore-bild

Procore

Procore® integrerar med Bluebeam för att ge användare möjlighet att skapa en Studio-session för ett underlag.

Läs mer
Pype Autospecs Image

Pype Autospecs

Pype Autospecs integreras med Bluebeam för att användare ska kunna exportera hela underlagsregistret och importera direkt in i ett Bluebeam Studio-projekt.

Läs mer
Bild för Tyler Technologies

Tyler Technologies

Tyler Technologies är en ledande leverantör av programvara till myndigheter för bygglovshantering och samhällsutveckling. Deras program EnerGov används av fler än 600 myndigheter och erbjuder effektiva, papperslösa arbetsflöden som effektiviserar processerna för plangranskning och bygglovsgodkännande.

Läs mer
Bild för Vectorworks

Vectorworks

Vectorworks® Cloud Services integrerar med Bluebeam Studio för att stöda moderna onlineprocesser för granskning och godkännande av digitala byggnadsritningar och 3D-modeller.

Läs mer

Procore

Support

Skapat av: Procore

Webbplats: https://www.procore.com/

Integrationssammanfattning

Procore integrerar med Bluebeam för att ge användare möjlighet att skapa en Studio-session för ett underlag. Från Procore kan användare skapa sessionen, bjuda in användare, skicka PDF-dokumenten till Studio-sessionen och dra tillbaka PDF:en med markeringar till underlagsobjektet när sessionen avslutats från Procore.

Egnyte

Support

Skapat av: Egnyte

Webbplats: https://www.egnyte.com

Telefon: 1-877-734-6983

Integrationssammanfattning

Egnyte levererar EFSS-tjänster som redan från början utformats med större företag i åtanke, så att IT-avdelningen kan fokusera på säkerhet, skalbarhet och prestanda och användarna kan få allomfattande åtkomst till allt sitt innehåll från stationära och bärbara enheter.

  • Få åtkomst till, dela med dig av och samarbeta på allt ditt innehåll enkelt med dina favoritappar.
  • Samarbeta sömlöst på ditt innehåll i molnet och lokalt med en hybriddistribution.
  • Tillgodose användarbehov samtidigt som du levererar den säkerhet, efterlevnad och hanterbarhet som administratörerna efterfrågar.

Fieldlens

Support

Skapat av: Fieldlens

Webbplats: https://fieldlens.com/

Integrationssammanfattning

Synkronisera dina ritningar direkt från Bluebeam Studio Prime. Länka bara ditt Studio-projekt, så registrerar Fieldlens ändringar och meddelar dig när det är dags att synkronisera. När du uppdaterar din uppsättning i Fieldlens blir dina ritningar genast tillgängliga för alla på fältet. Som genom ett trollslag har de tillgång till de senaste uppdateringarna från sin mobilapp. Främja teamets kommunikation genom att fästa inlägg direkt på dina planer och lägga till foton och videoklipp för mer information.

e-Builder

Support

Skapat av: e-Builder

Webbplats: http://www.e-builder.net/

Telefon: 888-288-5717

Integrationssammanfattning

Nu kan användare starta nya Bluebeam Studio-sessioner, lägga till PDF-filer i sessionen, bjuda in användare och grupper och skicka tillbaka PDF-filerna med markeringar till e-Builder när sessionen slutförts – allt direkt från själva verktyget. De nya versionerna av PDF-filerna skickas tillbaka till e-Builders centraliserade system för dokumentkontroll och görs tillgängliga för resten av projektteamet.

CMiC

Support

Skapat av: CMiC

Webbplats: https://cmicglobal.com/

Integrationssammanfattning

Tack vare den sömlösa integrationen av CMiC i Bluebeam Studio Prime kan användare utföra grundläggande och avancerade funktioner inom CMiC-programvaran. Det flexibla gränssnittet erbjuder alla de verktyg som behövs för nedladdning, markering och granskning av PDF-filer – inklusive autorevisioner av dokument. Programvaran har tagits fram för samarbete över flera yrkesroller och gör att användare både själva kan göra ändringar och bjuda in andra medarbetare till gransknings- och godkännandeprocessen med hjälp av Bluebeam Studio-sessioner. Tack vare verktygets kompatibilitet sparas alla slutgiltiga ändringar automatiskt i CMiC och revisionen noteras i en dokumentlogg i den ursprungliga PDF-filen.

InEight Model Suite

Support

Skapat av: InEight

Webbplats: http://www.ineight.com/

Integrationssammanfattning

I och med Model Suites integration med Bluebeam Studio kopplas 2D-planer och 3D-modeller enkelt samman. Det gör att du kan avancera från traditionella BIM-arbetsflöden och visualiseringsförlopp och göra mer inom en samlad modell som är ansluten till ”din data”. Med Model Suite kan du samla och konsolidera modeller från ett brett utbud av designsystem i en gemensam datamiljö.

AutoSpecs

Support

Skapat av: Pype

Webbsida: https://pype.io

Telefon: 1-855-910-7137

E-post: support@pype.io

Integrationssammanfattning

Pype integreras med Bluebeam Studio Prime för att användare ska kunna ladda upp sina specifikationsdokument till Pype Autospecs där de automatiskt kan extrahera, sortera, namnge och till och med skapa ett underlagsregister. När detta är gjort kan du importera dokumenten till Bluebeam Studio och hantera allting där.

Vectorworks

Support

Skapad av: Vectorworks, Inc.

Webbplats: http://www.vectorworks.net

Integrationssammanfattning

Vectorworks är det första BIM-programvaruföretaget som ansluter sina molntjänster till Bluebeam Studio API, vilket tillåter projektteammedlemmar att stå som värdar för onlinesessioner för markering och granskning i realtid. Integreringen skapar en effektiv, molnbaserad process för designer, arkitekter, entreprenörer och ägare för att samarbeta på PDF-ritningar och modeller. Användare av Vectorworks kan publicera uppsättningar av ritningar som datarika PDF-filer i 2D eller modeller som PDF-filer i 3D till Vectorworks Cloud Services, där de kan starta en Bluebeam Studio-session och sedan bjuda in deltagare till att jämföra, markera och samarbeta i realtid med verktygen i Bluebeam Revu®. Markerade PDF-filer kan sedan enkelt sparas och hanteras i Vectorworks Cloud Services. En prenumeration på Bluebeam Studio Prime krävs för att aktivera integreringen med Bluebeam Studio.

HoloBuilder

Support

Skapat av: HoloBuilder, Inc.

Webbplats: https://www.holobuilder.com/bluebeamintegrati…

Telefon: 1-415-851-1558

Integrationssammanfattning

Genom att HoloBuilder integreras med Studio Prime i Bluebeam Revu kan alla i det byggda utrymmet dokumentera, kommentera och dela en digital avbild (bestående av 360°-bilder) av en byggplats. Avbilden är baserad på planritningar och bilder direktimporterade från Bluebeam Studio Prime. Logga in på HoloBuilder med dina inloggningsuppgifter för Bluebeam, koppla ditt Bluebeam Studio Prime-projekt till HoloBuilder och börja utbyta data sömlöst mellan de två plattformarna. Upprätthåll en enda sanningskälla genom att skapa en 360° digital avbild av byggplatsen med hjälp av en 360°-kamera och appen JobWalk. Dela den med byggherrar, entreprenörer och arkitekter, som enkelt kan komma åt den genom att logga in med sina inloggningsuppgifter för Bluebeam Studio.

Newforma Project Center

Support

Skapat av: Newforma

Webbplats: https://www.newforma.com/

Telefon: 1-603-625-6212

Integrationssammanfattning

Newforma skapar automatiskt en Studio-session för underlagsgranskningar som gör hanteringen av gemensamma eller enskilda granskningar på designsidan helt sömlös. När granskningen är klar tar Newforma fram de markerade PDF-filerna tillsammans med en fullständig historik för Bluebeam Studio-sessionen som kan tas med i den projekthistorik som lagras i Newforma.

DroneDeploy

Support

Byggt av: DroneDeploy

Webbplats: https://www.dronedeploy.com

E-post: support@dronedeploy.com

Integrationssammanfattning

DroneDeploy-kartor kan smidigt integreras med Bluebeam Studio Prime. Håll alla team uppdaterade med de senaste flygbilderna genom automatisk export av PDF-filer direkt till Bluebeam-projekt.

Dude Solutions

Support

Byggt av: Dude Solutions

Webbplats: https://www.dudesolutions.com/

Integrationssammanfattning

Ger SmartGov-användare möjlighet att skicka PDF-filer till ett Bluebeam Studio-projekt. Användaren kan checka ut filen, markera den och sedan checka in den igen. Ändringarna kan sedan synkroniseras tillbaka till SmartGov.

Tyler Technologies

Support

Byggt av: Tyler Technologies

Webbplats: https://www.tylertech.com/

Integrationssammanfattning

EnerGov eReviews effektiviserar den elektroniska plangranskningen för lokala myndigheter. Integrationen utnyttjar digital inlämning av planer genom EnerGovs onlineportal och interna arbetsflöden för att skapa Bluebeam Studio-sessioner. Granskare kan använda både EnerGov och Bluebeam för att mata in korrekta och välinformerade resultat. När granskningen är klar skickas PDF-filer och markeringar tillbaka, så att den sökande tydligt kan se vad som är nästa steg.

Intresserad av Studio Prime?

Kontakta oss för mer information om priser och hur du köper Studio Prime.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll kontakten med Bluebeam

Prenumerera på Bluebeams nyhetsbrev

Ange e-postadress och prenumerationsinställningar nedan, så skickar vi dig nyheter, produktuppdateringar, tips och tricks samt specialpublikationer från Bluebeam.

Din e-postadress

Kontrollera recaptcha

Sekretesspolicy

Nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder cookies

Vi vill använda cookies för att förbättra din onlineupplevelse och kvaliteten på våra tjänster. Läs mer

Okay
No, thanks