1. Bluebeam programvara för byggbranschen
 2. Prova kostnadsfritt
 3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

PRENUMERERA PÅ BLUEBEAM

Flexibla prenumerationsplaner för hela ditt team

Vi erbjuder tre olika planer som är skräddarsydda för en mängd olika projektbehov på kontor och byggarbetsplatser. Varje plan innehåller en kombination av lösningarna Bluebeam® Revu® och Bluebeam Cloud (webb och mobil), plus ytterligare tjänster som höjer din produktivitet.

Är du intresserad av att uppgradera? Så här gör du​

Basics

Enkla verktyg för att skapa, markera och organisera kontors- och projektdokument inom bygg- och fastighetsägarverksamhet.

2 400 kr

Per användare, faktureras årligen

Kom igång
Array
Bluebeam Revu

Bland nyckelfunktionerna finns:

 1. Grundläggande funktioner för att skapa, redigera och markera PDF-filer
 2. Digitala signaturer och OCR
 3. Endast längd- och areamått
 4. Begränsat samarbete i Studio
 1. Avancerade markeringar och specialmarkeringar
 2. Verktyg för mätning och mängdavtagning
 3. Realtidssamarbete i Studio
Array
Bluebeam Cloud (webb och mobil)
 1. Enkelt att markera och samarbeta
Array
Tjänster
 1. Obegränsad, säker och centraliserad lagring
 2. Full tillgång till Bluebeam University
 3. Teknisk support per e-post, telefon och självbetjäning

Core

Grundläggande verktyg för att mäta, samarbeta om och hantera små till medelstora projekt inom bygg- och fastighetsägarverksamhet.

3 000 kr

Per användare, faktureras årligen

Kom igång
Array
Bluebeam Revu och Studio

Alla funktioner i Basics plus:

 1. Specialmarkeringar i PDF-filer i 2D och 3D
 2. Standardverktyg för mätning och mängdavtagning
 3. Jämföra flera ritningsrevisioner satsvis (batch)
 4. Realtidssamarbete i Studio
 5. Stöder plugin för bygg och fastighetsägare
 6. Navigering i dokument
 7. Skapa anpassade statusar
 8. Standardrapporter för markeringar
Array
Bluebeam Cloud (webb och mobil)
 1. Enkelt att markera och samarbeta
 2. Hantera avvikelser, informationsförfrågningar (RFI:er) och underlag
Array
Tjänster
 1. Obegränsad, säker och centraliserad lagring
 2. Full tillgång till Bluebeam University
 3. Teknisk support per e-post, telefon och självbetjäning
 4. Insikter om geolokalisering

Complete

Omfattande verktyg för att påskynda och optimera komplexa projekt inom bygg- och fastighetsägarverksamhet.

4 050 kr

Per användare, faktureras årligen

Kom igång
Array
Bluebeam Revu och Studio

Alla funktioner i Core plus:

 1. Avancerade markeringar
 2. Avancerade mätverktyg
 3. Anpassade formler för mätning
 4. Dynamisk fyllning
 5. Mängdlänk
 6. Realtidssamarbete i Studio
 7. Automatisering av Batch Link®
 8. Automatisering av Batch: signera och stämpla
 9. Avancerade markeringsrapporter
 10. Skriptingkommandon
Array
Bluebeam Cloud (webb och mobil)
 1. Enkelt att markera och samarbeta
 2. Hantera avvikelser, informationsförfrågningar (RFI:er) och underlag
Array
Tjänster
 1. Obegränsad, säker och centraliserad lagring
 2. Full tillgång till Bluebeam University
 3. Teknisk support per e-post, telefon och självbetjäning
 4. Insikter om geolokalisering

Jämför alla funktioner

Basics

Kom igång

Core

Kom igång

Complete

Kom igång

Dokumentmarkering och dokumentspårning

 
 
 
Kommentera PDF-filer med markeringar som anpassad text, former och stämplar
Spåra och hantera kommentarer
Visa, filtrera och sortera markeringar och kommentarer i markeringslistan
Spara och återanvänd verktyg från Verktygslåda
Ändra verktygets ämne och lägga till en kommentar i Verktygslåda
Ställa in och ta bort skalor i verktygssatser
Tilldela markeringar till lager
Införa markeringar i PDF-filer
Importera PDF-markeringar
Redigera PDF-innehåll permanent
Översätta markeringar till olika språk
Skapa och lägga till dynamiska stämplar i PDF-filer
2D-fotomarkeringar
Infoga hyperlänkar i dokument och tilldela en hyperlänk till ett specifikt område
Skapa anpassade filter för markeringslistan och spara dem för återanvändning
Bädda in 2D-foton i markeringar med Media
Bädda in 360°-foton och videor i markeringar med Media
Kalibrera verktygssatser så att de dynamiskt ändrar storlek i PDF-filer med olika skalor eller vyportar
Skapa och spara teckenförklaringar för markeringar i Verktygslåda
Skapa, visa och tillämpa anpassade skrafferingsmönster
Skapa kalibrerade polygoner, polylinjer, rektanglar och ellipser med hjälp av Skiss till skala-verktygen
Skapa anpassade statusar
 
 
 

Skapande, åtkomst och hantering av innehåll

 
 
 
Lägga till och redigera sidhuvuden och sidfötter
Kombinera separata dokument för att skapa en enda PDF-fil
Anpassa storleken på nya sidor och ändra storleken på befintliga sidor
Bädda in tillagda filer
Radera och klipp ut PDF-innehåll
Extrahera, ta bort, rotera och infoga tomma sidor
Infoga befintliga PDF-sidor
Bevara hyperlänkar när du kombinerar och delar länkade PDF-filer
Visa PDF-filer i 3D
Skapa en innehållsförteckning med hjälp av bokmärken
Minska filstorleken med förinställda och anpassningsbara tillförlitlighetsalternativ
Dela dokument utan att påverka källfilen
Skapa och redigera formulärfält
Skapa bokmärken och sidetiketter manuellt
Skapa bokmärken och sidetiketter automatiskt
Markera 3D-vyer
Jämför två eller fler PDF-revisioner med överlagrade sidor
Bearbeta färger
Skapa, göra markeringar i och ändra PDF-filer i 3D från valfri IFC- eller U3D-fil
Öppna, skapa och ändra Sets, och tagga filer för att sortera och navigera i Sets-dokument
 
 
 

Navigering och personlig anpassning

 
 
 
Starta flera instanser av Revu
Få åtkomst till och visa de senaste PDF-filerna
Dra dokumentflikar från gränssnittet till egna fönster på flera skärmar
Ändra egenskaper för markeringar och spara dem så att du kan använda dem igen
Skapa anpassningsbara tangentbordsgenvägar
Anpassa verktygsfält
Söka i lokala enheter och nåla fast filer i kategorier
Omvandla skannade bilder till PDF-filer med sökbar text med Optisk teckenläsning (OCR)
Söka efter symboler med VisualSearch
 
 
 

Mätverktyg

 
 
 
Tillämpa mätningar i olika skalor i en PDF med vyportar
Mäta PDF-filer med grundläggande mätverktyg för längd- och areamått
Mäta PDF-filer med avancerade mätverktyg som perimeter-, volym-, vinkel- och antalsmått
Lägga till formler och anpassa kolumner för beräkningar
Länka realtidsdata från mätningsmarkeringar till Excel-kalkylblad med Mängdlänk
Avgränsa och fylla områden i ritningar för att generera markeringar, mätningar och utrymmen med dynamisk fyllning
 
 
 

Studio i Revu

 
 
 
Samarbeta i realtid med markeringsverktyg i befintliga Studio-sessioner
Visa och ladda upp filer till befintliga Studio-projekt och Studio-sessioner
Synkronisera Studio-projekt lokalt, så att du kan redigera dem även när du inte har internetuppkoppling
Skapa nya Studio-projekt och Studio-sessioner
 
 
 

Pluginprogram och integrationer

 
 
 
Skapa PDF-filer och batchar med ett klick direkt via Microsoft® Office och Outlook®
Integrera med SharePoint® och ProjectWise®
Konvertera valfri Windows-fil till PDF eller TIF, JPG, BMP, PSD, PNG, PCL, GIF, EMF och WMF med hjälp av Bluebeam PDF-skrivare
Exportera skannade PDF-filer som redigerbara Word-, Excel®- eller PowerPoint®-dokument
Skapa PDF-filer i 2D och batchar med ett klick direkt från AutoCAD®, Revit® och SolidWorks®
Skapa PDF-filer i 3D direkt från AutoCAD, Revit och Navisworks®
Konvertera Revit-rum till Revu-utrymmen
Konvertera batchar av filer från AutoCAD, Revit och SolidWorks till formaten PDF, TIF, JPG, BMP, PSD, PNG, PCL, GIF, EMF och WMF
Överföra hyperlänkar från AutoCAD-filer
Importera filer med SHX-teckensnitt från AutoCAD
Importera uppsättningar med ark från AutoCAD
 
 
 

Säkerhet och digitala signaturer

 
 
 
Lägga till fält för digitala signaturer där certifierade digitala ID:n krävs
Spåra alla digitala signaturer och certifikat
Lägga till lösenordsskydd och ställa in behörigheter
 
 
 

Automatisering

 
 
 
Använda Skapa formulär automatiskt för att omvandla PDF-filer till formulär
Slå samman formulärdata
Tillämpa skala på flera ark samtidigt
Jämföra flera ritningsrevisioner satsvis (batch)
Skapa automatiskt hyperlänkar för navigering i en specifik grupp dokument med hjälp av Batch Link®
Skapa batchar med hyperlänkar för stora uppsättningar dokument
Infoga automatiskt nya sidrevisioner eller ersätt befintliga sidor med nya revisioner i flera dokument med hjälp av Batch Slip Sheet
Lägga till en digital signatur och professionell stämpel i en batch med flera filer
Implementera skriptingkommandon
 
 
 

Exportera projektdata

 
 
 
Generera och exportera en PDF-sammanfattning av alla markeringar i en eller flera filer
Generera och exportera en CSV- eller XML-sammanfattning av alla markeringar i en fil
Spåra och generera rapporter om markeringar i fördefinierade, anpassade områden
Skapa sammanfattningsrapporter för markeringar med anpassade filtrerings- och sorteringsalternativ
 
 
 

Markeringsredigerare

 
 
 
Ladda upp filer av valfri typ till säker dokumentlagring i molnet
Visa PDF-filer och uppdatera, radera och exportera filer från dokumentlagring i molnet
Kommentera PDF-filer med markeringar som anpassad text, former och vektorpenna
Samarbeta i realtid med markeringsverktyg i ritningar och dokument
Spara och återanvänd verktyg från Verktygslåda
Spåra och hantera markeringar
Använda och ändra markeringsstatusar i markeringslistan
Kommentera och svara
 
 
 

Fältverktyg

 
 
 
Skapa nya projekt
Ladda upp och publicera ritningar
Lägga till ritningar i kartvyn för insikter om geolokalisering
Bjuda in projektmedlemmar att samarbeta
Integrera med OneDrive®, SharePoint, Dropbox™, Box, Google Drive™ och Egnyte™
Skapa, svara på och vidarebefordra RFI:er, och publicera RFI:er i ritningar och i kartvyn
Exportera RFI-loggar
Skapa avvikelser, kommentera, lägga till foton och publicera avvikelser i ritningar och i kartvyn
Ändra status för avvikelser och exportera en avvikelserapport
Importera och exportera underlagsloggar
Skapa, granska och svara på underlag
 
 
 

Bluebeam for Enterprise

Vi erbjuder stora organisationer inom bygg- och fastighetsägarverksamhet i såväl den privata som den offentliga sektorn lösningar som är anpassade till deras unika affärsbehov. Ta reda på vad vi kan göra för ditt företag genom att kontakta vårt säljteam idag.

Vanliga frågor

Välja en prenumeration
Vad är Bluebeam Revu?
Vad är Bluebeam Cloud?
Vad är Studio?
Vilket operativsystem körs Bluebeam på?
Kan jag använda Bluebeam på flera enheter?
Mina kunder har inte Bluebeam. Kommer de att kunna visa filer som jag skickar till dem?
Vilka supportalternativ erbjuder ni?
Köpa och använda Bluebeam
Hur köper jag Bluebeam?
Vilka betalmetoder accepteras?
Hur omvandlar jag min befintliga Perpetual License till en prenumeration?
Jag använder en äldre version av Revu, och jag har underhåll. Vilka alternativ finns det för mig?
Jag använder en äldre version av Revu, men jag har inte underhåll. Vilka alternativ finns det för mig?
Kan jag fortfarande köpa Revu Standard, CAD eller eXtreme®?
Kan jag köpa olika Bluebeam-prenumerationsplaner för olika medlemmar i mitt team?
Efter köpet, hur ger jag mig själv eller andra användare tillgång till Bluebeam-programvaran?
Hur lägger jag till nya teammedlemmar till mitt konto?
Vad är portalen för organisationsadmin?
Vilken återbetalningspolicy har ni?
Hur köper jag en äldre Bluebeam-produkt?

Används av över 2 miljoner proffs världen över