1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Samarbete och mobilitet

Bygg tillsammans – överallt.

Bluebeam ger team möjlighet att samarbeta digitalt i realtid och komma åt sitt arbete på valfri webb- eller iOS-enhet – så att kontoret och byggarbetsplatsen alltid är synkroniserade.

Bluebeam Cloud construction collaboration software with markups and comments

Samarbeta i realtid och
håll er synkroniserade

Bjud enkelt in interna och externa teammedlemmar överallt i världen att säkert markera dokument tillsammans och slutföra projekt snabbare.

Lagra och hantera hela projekt i molnet och bjud in teammedlemmar att säkert komma åt dokument och redigera dem på språng

Gör markeringar samtidigt tillsammans och spåra alla ändringar och kommentarer automatiskt

Anpassa samarbetsbehörigheter för att se till att
rätt personer har tillgång till rätt information

Kom åt ditt arbete var som helst

Kom säkert åt projekt var som helst – på kontoret eller byggarbetsplatsen – med Bluebeam Cloud, vår molnbaserade plattform som är fullt kompatibel med dina PDF-filer i Bluebeam® Revu®.

Använd Bluebeam på vilken webb- eller iOS-enhet
som helst – ditt arbete följer med dig överallt

Anslut till externa appar och integrationer och
få mer gjort snabbare

Bluebeam Revu construction software with markups on blueprint

ARBETSFLÖDEN

Viktiga arbetsflöden

Ritnings- och dokumenthantering

Lagra, hantera och organisera hela ritningsuppsättningar.

Construction Document & Drawing Management folder file structure Revu software

Samgranskning och kvalitetssamordning

Gör granskningar snabbare med digitalt samarbete i realtid.

Takeoffs and estimation workflow in Bluebeam Revu construction software

RFI:er och underlag

Publicera snabbt informationsförfrågningar (RFI:er) på ritningar och dela dem på alla enheter.

RFIs & Submittals

Rondering

Hitta, tilldela, spåra och stäng avvikelser när du är på språng.

Punch
Construction Document & Drawing Management folder file structure Revu software Takeoffs and estimation workflow in Bluebeam Revu construction software RFIs & Submittals Punch

INTEGRATIONER

Anslut dina appar till Bluebeam

Få mer gjort på ett och samma ställe. Anslut till externa appar, automatisera anpassade arbetsflöden och dela data mellan olika enheter, system och team.

Bluebeam partner SDS2 logo Bluebeam partner DropBox logo Bluebeam partner Google Drive logo Bluebeam partner 123onsite by Nevaris logo Bluebeam partner DroneDeploy logo Bluebeam partner HoloBuilder logo Bluebeam partner Vectorworks logo Bluebeam partner Fieldlens logo Bluebeam partner Tyler Technologies logo EgnyteBluebeam partner Egnyte logo Bluebeam partner SDS2 logo Bluebeam partner DropBox logo Bluebeam partner Google Drive logo Bluebeam partner 123onsite by Nevaris logo Bluebeam partner DroneDeploy logo Bluebeam partner HoloBuilder logo Bluebeam partner Vectorworks logo Bluebeam partner Fieldlens logo Bluebeam partner Tyler Technologies logo EgnyteBluebeam partner Egnyte logo Bluebeam partner SDS2 logo Bluebeam partner DropBox logo Bluebeam partner Google Drive logo Bluebeam partner 123onsite by Nevaris logo Bluebeam partner DroneDeploy logo Bluebeam partner HoloBuilder logo Bluebeam partner Vectorworks logo Bluebeam partner Fieldlens logo Bluebeam partner Tyler Technologies logo EgnyteBluebeam partner Egnyte logo

Utforska appar och integrationer

Upptäck vad Bluebeam kan göra för dig