1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Minskad pappersförbrukning med digital kommunikation. Besparingar för Turner Construction Company och projektet Cobb County Superior Courthouses byggherre

Bluebeam-kunden Turners byggnad


Sommaren 2010 publicerade Turner Construction Company en fallstudie för att visa hur projektgruppen som arbetade med Cobb County Superior Courthouse i Marietta, Georgia i USA kunde sänka sina papperskostnader. När de hade kommit halvvägs med arbetet att bygga den drygt 20 000 kvadratmeter stora anläggningen på sju våningar plus källare hade Turner och byggherren redan sänkt kostnaderna för reprografi med 65 % och för budtransporter med 50 %. Den här kostnadsbesparingen var möjlig tack vare Bluebeam Revu, som användes för att granska och göra markeringar digitalt i huvuddelen av projektets underlagsritningar. Istället för att göra utskrifter, markera för hand och skicka dokumenten till olika samarbetspartners lade projektteamet på elektronisk väg till kommentarer i PDF-filer, däribland text, former, mängdavtagningar och textstämplar. Därefter satte de ihop underlagen digitalt genom att lägga till, radera, infoga och rotera sidor.

De här siffrorna inspirerade projektgruppen att hitta fler sätt att digitalisera kommunikationen, även om projektet nu var i en fas då man traditionellt genererar en betydande mängd papper. ”Vi var verkligen glada att vi kunde spara så mycket på papperskostnaderna, men vi vill gärna tänja på gränserna ytterligare för att kunna ge byggherren ännu större fördelar och kostnadsbesparingar”, säger Winston Williams Jr., projektledare på Turner Construction Company. ”Mot slutet av ett projekt ökar pappersproduktionen när det genereras rapporter, avvikelselistor, ritningar av färdiga byggnader och drifts- och underhållshandböcker”, säger Winston. ”Vårt team förlitade sig på lärdomarna från första halvan av projektet för att hitta nya sätt att digitalisera de här traditionellt pappersintensiva processerna.”

Teamet tog dessutom med sig sina papperslösa processer ut på byggarbetsplatsen. När medlemmarna i projektgruppen var ute på byggarbetsplatsen kunde de använda markeringsverktygen i Bluebeam på sina surfplattor för att spåra problem, skapa avvikelselistor och granska ritningar digitalt. När projektet var slutfört erbjöd Turner byggherren huvuddelen av byggnadsdokumentationen i digital form. Normalt skulle de överlämna tre tryckta exemplar av drifts- och underhållsmanualen samt alla ritningar och underlag, men nu levererade de istället informationen elektroniskt i PDF-format, tillsammans med ett enda tryckt exemplar. Tack vare de här åtgärderna kunde man minska pappersförbrukningen i projektet med 84 780 sidor och därmed bespara Turner och byggherren 73 % av de projektrelaterade papperskostnaderna. Se tabellen nedan för mer information om de imponerande kostnads- och pappersbesparingar som Turner åstadkom för projektet Cobb County Superior Courthouse.

Antal sparade sidor

  • 8,5×11: 76 335
  • 24×32: 8 445
  • Total pappersbesparing: 84 780

Sparade papperskostnader *

  • Kostnader för reprografi: 50 %
  • Kostnader för budtransporter: 76 %
  • Total pappersbesparing: 73 %

Procenttalen har beräknats genom att jämföra data från projektet Cobb County Superior Court med data från projekt av liknande storlek och omfattning där pappersunderlag användes.

Upptäck vad Bluebeam kan göra för dig

Få mer gjort vid design, byggande och överlämning