1. Bluebeam Construction Software
  2. Prøv gratis
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Digitalisering av kommunikasjon reduserer papirforbruket og øker sparingen for Turner Construction Company og byggherren av Cobb County Superior Courthouse-prosjektetSommeren 2010 iverksatte Turner Construction Company en casestudie for å dele hvordan prosjektteamet som arbeider med Cobb County Superior Courthouse i Marietta i Georgia i USA reduserte kostnadene tilknyttet prosjektets papirbruk. Halvveis gjennom arbeidet på det 230 000 kvadratfot store, syvetasjers prosjektet med kjellerfasiliteter, reduserte Turner og byggherren de reprografiske kostnadene med 65 % og budkostnadene med 50 %. Disse besparelsene ble oppnådd ved å bruke Bluebeam Revu til digital gjennomgang og markering av prosjektets anbudstegninger I stedet for å skrive ut, markere for hånd og så sende disse dokumentene til partnere, la prosjektteamets medlemmer til kommentarer elektronisk i PDF-filer – deriblant tekst, former, materialberegninger og tekststempler – og opprettet digitale anbud ved å legge til, slette, innlemme og rotere sider.

Disse tallene inspirerte prosjektteamet til å utvide prosessen utover digitale anbud ved å finne flere måter å digitalisere kommunikasjonen på – selv på en tid der det tradisjonelt genereres en god del papir. «Vi gledet oss over å spare så store papirkostnader, men vi ville tøye grensene enda mer ved å skaffe oss flere fordeler og spare enda mer på vegne av byggherren», forteller Winston Williams Jr., prosjektleder hos Turner Construction Company. «Papirproduksjonen øker mot slutten av et prosjekt, når oppslag, lister, As-Built-tegninger og drifts- og O&M-håndbøker genereres», fortsetter Williams. «Teamet vårt brukte kunnskapen vi hadde tilegnet oss under den første halvdelen av prosjektet til å finne nye måter å digitalisere prosesser som tidligere har vært veldig papirintensive.»

Prosjektteamet tok også med seg de papirløse prosessene ut i felten. Teammedlemmene på stedet brukte nettbrett med Bluebeams markeringsverktøy til å spore problemer digitalt, opprette lister og gjennomgå tegninger. Turner leverte det meste av bygningsdokumentasjonen digitalt til byggherren ved fullføring av prosjektet. Mens de vanligvis leverte tre utskriftsversjoner av drifts- og vedlikeholdshåndboken og alle tegninger og anbud, leverte teamet denne dokumentasjonen digitalt som PDF-fil i tillegg til én fysisk versjon. Denne innsatsen reduserte prosjektets brukte papirmengde med 84 780 sider, noe som førte til en innsparing på 73 % i prosjektrelaterte papirkostnader for Turner og byggherren. Se diagrammet under for mer informasjon om de imponerende kostnads- og papirbesparelsene som ble oppnådd av Turner på Cobb County Superior Courthouse-prosjektet.

Antall sider spart

  • 8,5 x 11: 76 335
  • 24 x 32: 8445
  • Totale papirbesparelser: 84 780

Kostnadsbesparelse, papir *

  • Reprografikostnader: 50 %
  • Budkostnader: 76 %
  • Totale papirbesparelser: 73 %

* Prosentsatser ble beregnet ved å sammenligne data fra Cobb County Superior Courthouse-prosjektet med data fra et prosjekt med lignende størrelse og omfang der papirbaserte metoder ble brukt.

Finn ut hva Bluebeam kan gjøre for deg

Få mer gjort gjennom design-, bygge- og overleveringsfasen