1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Bluebeam Revu ökar Aksas intäkter med 23 %

Utmaning

Bygg- och anläggningsföretaget Aksa, från Zenica i Bosnien-Hercegovina, stötte på processproblem när man först tog sig in på den amerikanska marknaden. Förutom att Aksa måste anpassa sig till nya arbetssätt och kommunikationsmetoder behövde företaget också beräkna yt- och kvantitetsmått för byggnadskonstruktion och färdigställning på mycket kort tid. Det krävdes också ett djupare samarbete vad gäller delning av projektinformation och data.

Lösning

På kundens begäran valde Aksa att använda Bluebeam® Revu®, en innovativ tekniklösning som sätter standarden för projekteffektivitet och samarbete inom arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen (AEC) i hela världen. Med Revu blev det lättare att beräkna ytor och volymer, och det gick att spara mycket tid vid utbyte av projektinformation. Tack vare Bluebeam Studio var det också lättare för kontor på två olika kontinenter att kommunicera än under tidigare projekt. På så sätt kunde man bygga upp det samarbete som krävdes för att enklare dela och lagra värdefull projektinformation.

Fördelar

  • Större arbetsvolymer ledde till att företagets intäkter ökade med 23 % under 2018 jämfört med under 2017.
  • Alla verktyg och möjligheter som ingår i Revu har ersatt upp till fem andra digitala lösningar eller program som ett företag skulle ha behövt för samma jobb.
  • Bluebeam Studio har gjort det möjligt att kommunicera smidigt i realtid och dela markeringar mellan kontor på två kontinenter.

”Genom att införa Bluebeam Revu har vi öppnat upp en helt ny marknad och skaffat oss möjlighet att uppfylla kraven från investerare över hela världen.”

Anel Hajdarević U.S. Market Lead Aksa Group
Genom att arbeta i Revu kan Aksa redigera, markera och samarbeta mer effektivt genom projektets hela livscykel.

Nya affärspartner medför nya arbetsmetoder för 2022!

Det oberoende konsultföretaget Aksa grundades av den respekterade bosnisk-hercegovinske arkitekten Zvjezdan Turkić och har varit verksamt inom byggbranschen i 30 år. Företagets kvalitet, pålitlighet och professionalism är erkända av kunder som Världsbanken, EU-delegationen i Bosnien och Hercegovina, USAID, Ina Mol, Messer och det bosnisk-hercegovinska fotbollsförbundet. Varje utfört arbete har fått högsta betyg. För tre år sedan erbjöds Aksa ett projekt av kunder i USA. Eftersom Aksas huvudkontor ligger i Bosnien-Hercegovina skulle de, om de tog sig an projektet, bli tvungna att fundera ut det bästa sättet att kommunicera med de nya amerikanska kunderna. ”När en amerikansk affärspartner dök upp var första steget för oss att lära känna den teknik som de ville använda. Vi kom fram till att vi behövde Bluebeam Revu för att kunna samarbeta på ett bra sätt”, förklarar Anel Hajdarević som leder Aksa Group på den amerikanska marknaden. Tack vare Revus tydliga gränssnitt kunde Aksas team börja tillämpa den digitala lösningen i sin verksamhet på relativt kort tid. Bluebeam förenklade Aksas arbetsflöden och gav också företaget större kunskaper om PDF-baserad dokumenthantering.

Aksa kunde öka sina arbetsvolymer, vilket ledde till att företagets intäkter ökade med 23 % under 2018 jämfört med 2017.

Precision och kommunikation

”För att kunna tillhandahålla ett kvalitetsprojekt till kunden med fullständig dataprecision skulle de flesta av de nödvändiga uppgifterna ha varit omöjliga att genomföra i något annat program, med tanke på att vi får projekten i PDF-format”, säger Aksa-medarbetaren Ajla Divoš. En fråga som de amerikanska kunderna tog upp var behovet av att mäta fasadpaneler på ett exakt sätt. Med hjälp av Revu kunde Aksa göra just det, och uppnå hundraprocentig exakthet på ytmåtten i projektet. ”Med Bluebeam Studio fungerade kommunikationen med kunderna på den andra kontinenten utmärkt. Tack vare markeringsverktygen och möjligheten att skicka projekt genom hyperlänkar kunde alla misstag upptäckas i förväg och mycket tid sparas i hela projektet”, förklarar Divoš. Eftersom alla deltagare kunde jobba samtidigt som de skrev kommentarer och använde samma verktyg blev kommunikationen mellan dem smidig och interaktiv.

”Vi lär våra medarbetare att det inte ska vara något hinder att sträva efter att skaffa sig ny kunskap och lära sig nya tekniker, utan en utmaning som leder till framgång.

Senaida Turkić
Styrelseordförande för arbetsgivarförbundet i Zenica
Direktör för Aksa

Förutom att kunna beräkna ytor för färdigställningsarbete betonar Hajdarević vikten av att kunna samarbeta med kunden på ett tidigt stadium om datainsamling för byggområdet för att helt kunna förstå arbetets omfattning under förarbetet. ”Jag vill poängtera hur omfattande Bluebeam Revu är. För att företaget skulle kunna lyckas på den amerikanska marknaden hade vi absolut behövt minst fem nya program för att beräkna kvantiteter och ytor. Bluebeam har inte bara sparat oss pengar utan har också gjort att vi kunnat anställa fler och nå större affärsframgångar.” Hajdarević påpekar att verksamheten i USA är betydligt mer specifik än i den egna regionen. Eftersom upphovsrätten inom AEC-branschen i USA är starkt skyddad utbyter man endast projektinformation i PDF-format. I Bosnien och Hercegovina och närliggande länder skickar man dock fortfarande oftast öppna format där det går att göra ändringar i alla komponenter.

Genom Studio-projekt kunde kontor på två olika kontinenter samarbeta i realtid.

Ett framgångsrecept

Senaida Turkić, som är styrelseordförande för arbetsgivarförbundet i Zenica och direktör för Aksa, påpekar att hela företagets affärsverksamhet bygger på en kvalitetspolicy som omfattar kundernas nuvarande och framtida behov och lever upp till deras förväntningar. I det ingår även att investera i teknisk utveckling. Ända sedan starten har Aksa varit öppet för nya idéer och sett tekniska innovationer som nyckeln till framgång. Genom att investera i och implementera Revu har man lyckats uppnå ett mycket framgångsrikt samarbete med partner från USA, vilket har skapat nya arbetstillfällen inom Aksa och ökat företagets vinst. Införandet av Revu har också gjort Aksas ingenjörer mer effektiva och ökat deras kompetens och kunskapskapital. Turkić påpekar att de nya möjligheter som Bluebeam bidrog till att skapa på USA-marknaden gjorde att företagets vinst ökade med 23 % mellan 2017 och 2018. ”Vi lär våra medarbetare att det inte ska vara något hinder att sträva efter att skaffa sig ny kunskap och lära sig nya teknologier, utan en utmaning som leder till framgång. Det var precis vad som hände med Bluebeam Revu.”

* Aksa ligger i Bosnien och Hercegovina och företaget köpte sina Bluebeam-produkter genom Baldinistudios, som är en Bluebeam Silver-återförsäljare.

Upptäck vad Bluebeam kan göra för dig

Få mer gjort vid design, byggande och överlämning