1. Bluebeam Construction Software
  2. Prøv gratis
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Bluebeam Revu øker Aksas inntekter med 23%

Utfordring

Etter å ha sikret forretningsmuligheter på det amerikanske markedet for første gang, stod det bosnisk-hercegovinske sivilingeniørfirmaet Aksa fra byen Zenica overfor prosessendringer. I tillegg til at Aksa måtte tilpasse seg nye arbeids- og kommunikasjonsprosesser, måtte selskapet også beregne nødvendige flater og mengder for byggeprosessen og utførelsen av avsluttende arbeid innenfor korte tidsperioder. Det var også nødvendig med et nærmere samarbeid for å dele prosjektinformasjon og data.

Løsning

på forespørsel av kunden bestemte Aksa seg for å bruke Bluebeam® Revu®, en innovativ teknologisk løsning som skaper standarden for prosjekteffektivitet og samarbeid for AEC-profesjonelle verden over. Revu gjorde det enklere å beregne flate og mengde, noe som sparte mye tid i utveksling av prosjektinformasjon. Med Bluebeam Studio ble kommunikasjonen mellom kontor på to forskjellige kontinenter enklere enn under tidligere prosjekter. Det nødvendige samarbeidet ble opprettet, og verdifull prosjektinformasjon ble delt og oppbevart.

Fordeler

  • Arbeidsvolumet økte, noe som resulterte i en økning på 23 % i selskapets inntekter i 2018 sammenlignet med 2017
  • Det omfattende inventaret innen verktøy og muligheter i Revu erstattet opptil fem andre digitale løsninger eller programvaredeler som en bedrift ville brukt til samme jobb
  • Bluebeam Studio la tilrette for sømløs kommunikasjon i sanntid, samt markering mellom kontorer på to forskjellige kontinenter

«Ved å implementere Bluebeam Revu, har vi åpnet et nytt marked og fått muligheten til å oppfylle alle krav fra investorer over verden over.»

Anel Hajdarević Markedsleder i USA Aksa Group
Arbeidet i Revu gjør det mulig for Aksa å være mer effektive når det gjelder redigering, markering og samarbeid på tvers av hele prosjektets livssyklus.

Nye forretningspartnere – en ny måte å jobbe på i 2022!

Det private og uavhengige konsulentfirmaet Aksa ble grunnlagt av den respekterte bosnisk-hercegovinske arkitekten Zvjezdan Turkić, og har arbeidet i byggebransjen i 30 år. Selskapets kvalitet, pålitelighet og profesjonalitet verdsettes av klienter som Verdensbanken, EU-delegasjonen i Bosnia-Hercegovina, USAID, Ina Mol, Messer og særidrettsforbundet for fotball i Bosnia-Hercegovina, og hver fullførte jobb har fått de høyeste utmerkelser. For tre år siden fikk Aksa et prosjekttilbud fra klienter i USA. Siden Aksas hovedkvarter befinner seg i Bosnia-Hercegovina, var det nødvendig å finne den beste måten å samarbeide og kommunisere med de nye kundene i USA på. «Når det dukket opp en forretningspartner i USA, var det første steget å bli bedre kjent med teknologien de ville bruke. Vi kom frem til at vi trengte Bluebeam Revu for å garantere et godt samarbeid», forklarer Anel Hajdarević, som leder Aksa Group i det amerikanske markedet. Med Revus enkle brukergrensesnitt kunne Aksa-teamet implementere den digitale løsningen i forretningsvirksomheten innen relativt kort tid. Bluebeam tilrettela for Aksas arbeidsflyt og forbedret selskapets kunnskap om PDF-basert dokumenthåndtering.

Aksa økte arbeidsmengden, og selskapets inntekter økte med 23 % i 2018 sammenlignet med 2017.

Presisjon og kommunikasjon

«Vi ville gi klienten et prosjekt i høy kvalitet med komplett datapresisjon, og det hadde ikke vært mulig å gjennomføre de fleste nødvendige oppgavene i en annen programvare, siden vi mottar prosjekter i PDF-format», sier Ajla Divoš, medarbeider i Aksa. Ett av problemene som den amerikanske kunden drøftet, var behovet for nøyaktig måling av fasadepaneler. Ved å bruke Revu kunne Aksa gjøre nettopp dette, og oppnådde 100 % presisjon og nøyaktighet for flatemålinger i prosjektet. «Med Bluebeam Studio var kommunikasjonen med kundene på det andre kontinentet utmerket. Med verktøyene for markering og muligheten til å sende prosjekter via hyperlenker, ble alle feil oppdaget på forhånd, og vi sparte tid i hele prosjektprosessen», forklarer Divoš. Muligheten til å arbeide simultant samtidig som man kommenterte og arbeidet med de samme verktøyene, førte til et flytende og interaktivt samarbeid mellom alle deltakerne.

«Vi formidler til de ansatte at det å arbeide og tilegne seg ny kunnskap og ny teknologi ikke skal være et hinder – men en utfordring som fører til suksess.»

Senaida Turkić
President i styret for foreningen for arbeidsgivere i Zenica
Direktør i Aksa

I tillegg til å beregne overflatearealet til det fullførte arbeidet, la Hajdarević også vekt på tidlig samarbeid i datasamling med klienten i henhold til byggeplassen for å skape komplett forståelse for arbeidets omfang før byggefasen kom i gang. «Jeg ønsker å legge vekt på hvor omfattende Bluebeam Revu er. For at selskapet skulle være fremgangsrikt på det amerikanske markedet, trengte vi opptil fem nye programvarer for å kalkulere mengder og flater. Bluebeam har ikke bare spart oss midler, men også økt personalet og den generelle forretningsfremgangen vår.» Hajdarević legger vekt på hvor spesifikke amerikanske forretninger er i forhold til det lokale markedet. Varemerker har sterk beskyttelse i AEC-industrien i USA, og derfor utveksles prosjektinformasjon bare i PDF-formater. I Bosnia-Hercegovina og nabolandene sendes informasjon og utkast fremdeles i stor grad via åpne formater som gjør det mulig å endre alle elementer.

Bluebeam Studio la tilrette for kommunikasjon i sanntid på tvers av kontorer på to forskjellige kontinenter.

En formel for suksess

President i styret for foreningen for arbeidsgivere i Zenica og direktør i Aksa, Senaida Turkić, påpekte at selskapets forretningsaktivitet er basert på en mengdebetingelse som omfatter klientenes nåværende og fremtidige behov og oppfyller kravene deres. Dette innebærer å investere i teknologisk utvikling. Siden starten har selskapet Aksa vært åpen for nye ideer og teknologisk innovasjon, siden dette er nøkkelen for selskapets fremgang. Ved å investere i og implementere Revu har et veldig produktivt samarbeid med partnere i USA blitt etablert, noe som har åpnet for nye stillinger i Aksa samtidig som selskapets inntekter har økt. Introduksjonen av Revu har også økt effektiviteten til ingeniører, og har hjulpet dem med å utvikle egenskaper og kunnskap. Turkić påpeker at Bluebeam har åpnet opp for nye muligheter på det amerikanske markedet, og at selskapets inntekter har økt med 23 % i 2018 sammenlignet med 2017. «Vi formidler til de ansatte at det å arbeide og tilegne seg ny kunnskap og ny teknologi ikke skal være et hinder – men en utfordring som fører til suksess.. Det var akkurat det som skjedde med Bluebeam Revu.»

* Aksa har hovedkontor i Bosnia-Hercegovina og kjøpte Bluebeam-produkter gjennom Baldinistudios, en Bluebeam Silver-forhandler.

Finn ut hva Bluebeam kan gjøre for deg

Få mer gjort gjennom design-, bygge- og overleveringsfasen