1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Belgiska entreprenören MBG tar steget över till BIM

Samtidigt som yrkesverksamma inom arkitektur-, ingenjörs- och byggbranschen (AEC) sällan får tillräckligt erkännande för att vara innovativa, har branschens tekniksektor vuxit så kraftigt det senaste decenniet att det har uppstått många nya digitala möjligheter som kan kännas överväldigande. Detta gäller särskilt för små och medelstora företag inom AEC. Korrekt implementerad innebär den teknologiska utvecklingen oerhörda fördelar, men implementeringsprocessen skapar så många frågor att den kan upplevas som skrämmande.

I och med ökningen av offentlig-privat samverkan (PPP), det nära förestående BIM-kravet i Storbritannien, följderna av Brexit och eventuella myndighetsstandardiseringar fråntas huvudentreprenörer över hela världen gradvis möjligheten att välja om digitala lösningar ska användas eller inte. I stället är det byggherrar och myndigheter som slår an tonen, vilket tyder på att digitala lösningar sannolikt har kommit för att stanna. Hur omfattande dessa digitala lösningar behöver bli återstår att se. Projektmedlemmar ser fördelarna med ökad kommunikation tack vare teknologin, och i takt med att BIM, virtuell design och digitalt byggande blir vanligare är det kanske bäst att helt enkelt ta tjuren vid hornen.

Det belgiska företaget MBG gör precis så och tar steget över till BIM med sjukhusprojekt i Mechelen för CFE:s dotterbolag AZ Sint-Maartens. Projektet är värt 1,3 miljarder kronor och knappast ett optimalt projekt att experimentera med. Projektet finansierades både offentligt och privat och detta gav företaget litet utrymme att förhandla om teknologi. (Det här är inte fullt ut ett PPP-projekt, men finansiellt måste den privata partnern VZW Emmaus–AZ Sint-Maarten följa de regler som gäller för offentliga instanser eftersom de gynnas av projektets subventioner.) ”Vår kund tog beslutet att designa det här sjukhuset i BIM”, säger projektledaren Bens Bervoets. Som huvudentreprenör för projektet var MBG mer än villiga att anta de digitala utmaningarna direkt. ”Det här är ett av de första stora projekten här i Belgien som görs i BIM-format, med en 3D-modell skapad i Revit.”


Med en byggtid på fem år och beräknade kostnader på nästan 303 miljoner euro innan sjukhuset är helt färdigt, var det första hindret att övervinna hur tekniken skulle tillämpas på ett så stort projekt. ”Vi har här i Belgien ännu ingen standard för hur man ska arbeta med BIM – det arbetas på en europeisk standard men den är inte klar än,” säger Bens. ”I ett projekt som detta finns det en enorm mängd projektinformation som måste ut till rätt personer i rätt tid. Den moderna teknologin kan ge lösningar för ökad effektivitet för alla." " I det här fallet ingick Buzzsaw (projekt-extranet), Aproplan, Revit, Tekla, Navisworks och Bluebeam Revu – samtliga nya för MBG.

”Jag tycker att den här programvara borde vara lika självklar som Word och Excel. Jag använder Bluebeam varje dag!”

Bens Bervoets

Korrekt och smidigt

Bens största utmaningar som projektledare är att säkerställa att informationen från de komplexa BIM-programmen blir korrekt förmedlad och utskickad till byggarbetsplatsen, samt att få alla uppdaterade ritningar godkända av projektmedlemmarna. ”Normalt fick vi tidigare ritningar från våra entreprenörer och underentreprenörer och behövde granska dem, vilket innebar att jag var tvungen att skriva ut ritningen och göra alla markeringar på det gamla sättet, på ett bord med alla mina ritningar som färger,” förklarar Bens. ”Därefter behövde jag åka till vårt kontor i Antwerpen och skanna in dem i A0-storlek. Det var inte särskilt komplicerat, men det tog tid.” Istället använde Bens Revu för att hantera ritningarna och lägga in kommentarer. ”Med Revu kan jag nu lägga in mina kommentarer i programmet digitalt, skicka dem till underentreprenörerna och leverantörerna, och de kan enkelt skicka mig sina ändringar i en PDF. Vi använder framförallt kommentars-, hyperlänk- och mätningsverktygen. Det är ett bra program, för det är inte alla entreprenörer, och definitivt inte alla underentreprenörer, eller mindre aktörer i projektet, som har BIM-programvaran eller personal som kan arbeta med den. Därför använder vi Revu, speciellt med mindre underentreprenörer.”


Bättre synlighet

Den andra komponenten som underlättade MBG:s övergång till BIM var själva enheten som visade ritningarna. ”Vi använder en stor pekskärm eftersom den kan visa en ritning i A0-format utan att behöva zooma”, förklarar Bens. ”Det gör anpassningen lättare för byggarbetare som är vana vid ritningar på plotterpapper.” MBG sparade inte bara tid och pengar genom att inte behöva skriva ut på plotterpapper, utan eliminerade också i princip projektfördröjningen mellan ritningsgodkännande och inläggning på pekskärmen. Bens berättar vidare: ”Vi använder skärmen för möten med underentreprenörernas förmän så att våra platschefer enkelt kan diskutera korttidsplaneringen. Du kan till exempel ta en golvritning på våning 2 och göra markeringar på den med Revu på den stora skärmen. Du kan enkelt lägga in markeringar med färger, och vi kan sedan spara den på vårt projekt-extranet (vilket gör det möjligt att bära med sig dokumenten till byggarbetsplatsen på en iPad) eller skicka den till dem via e-post.”

På spåret med siktet framåt

Trots att man använder BIM för första gången går MBG:s AZ Sint-Maarten-sjukhusprojekt stadigt framåt, precis enligt tidplanen. Bens och hans MBG-team är glada över att ha antagit utmaningen. ”I det här projektet var det många testfall som sammanfördes. Vi hade skärmen, och BIM och Bluebeam Revu, och jag tror att dessa kommer att bli standardrutiner i våra framtida jobb.”


Bens framhåller informationsdelning som nyckeln till att lösgöra BIM:s potential inom byggmiljön. Han tror också att branschen som helhet skulle gynnas av bättre kommunikation. ”Vi lever i en delningsekonomi nu, främst beroende på sociala nätverk, och vi är rent allmänt inne i en delningstid. Vi ser den utvecklingen inom byggbranschen både i Belgien och i resten av Europa. Många diskussioner förs mellan olika företag så jag tror att konkurrensen baseras mer på kunskap än på arbete. För trettio eller fyrtio år sedan var du en av de fem främsta entreprenörerna om du hade 1 000 eller fler anställda, och nu är du en av de tio främsta om du skapar de bästa lösningarna för din kund. Det har verkligen varit ett skifte i byggbranschen från arbets- till kunskapsbaserad konkurrens.”


*MBG ligger i Belgien och har köpt Bluebeam-produkter genom Bluefields, en Bluebeam Silver-återförsäljare.

Upptäck vad Bluebeam kan göra för dig

Få mer gjort vid design, byggande och överlämning