1. Bluebeam Construction Software
  2. Prøv gratis
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

En ny start: Det belgiske entreprenørfirmaet MBG tar i bruk BIM

Selv om yrkesutøvere innen bransjene arkitektur, ingeniør og bygg og anlegg sjelden gis anerkjennelse for å være innovative, har den tekniske sektoren innenfor disse bransjene vokst så kraftig i løpet av det siste tiåret at de mange nye digitale mulighetene nesten kan være overveldende. Dette er spesielt sant for de mindre og mellomstore AEC-bedriftene. Den teknologiske oppsvingen gir fantastiske fordeler når de nye mulighetene benyttes på riktig måte, men prosessen med å ta i bruk ny teknologi kan også føre til så mye usikkerhet at det hele blir avskrekkende.

Økningen av samarbeid mellom offentlige og private aktører, det kommende britiske BIM-mandatet, følgene av at Storbritannia melder seg ut av EU og mulige statlige standarder bidrar til at det ikke lenger bare er opp til entreprenørene å bestemme hvorvidt digitale løsninger skal tas i bruk. I stedet er det eiere og statlige byråer som tar valget, noe som tyder på at digitale løsninger har kommet for å bli. Hvor stor grad av digitale løsninger som vil bli tatt i bruk, er imidlertid fortsatt usikkert. Prosjektpartnere ser fordelene ved bedre kommunikasjon grunnet ny teknologi, og i og med at BIM og virtuell utforming og kommunikasjon fortsetter å vokse, kan det se ut om som det vil være like greit for firmaer å kaste seg ut i det og ta i bruk digitale løsninger.

Det belgiske firmaet MBG gjør nettopp dette. De tok i bruk BIM for første gang da de sammen med den belgiske industrigruppen CFE tok fatt på prosjektet med å bygge et nytt sykehus i Mechelen. Prosjektet skulle koste 1 milliarder kroner å fullføre, så det var ikke akkurat det perfekte prosjektet for eksperimentering. Prosjektet var finansiert av både offentlige og private midler, og det var få muligheter for å diskutere teknologiske løsninger. (Fordi de private partnerne VZW Emmaus og AZ Sint-Maarten drar nytte av subsidieringen av prosjektet, må de følge reglene som gjelder for statlige prosjekter.) “Kunden vår bestemte seg for å designe dette sykehuset i BIM,” sier prosjektleder Bens Bervoets. Som entreprenør for prosjektet var MBG mer enn villig til å tilpasse seg de digitale utfordringene som fantes. «Dette er et av de første store prosjektene her i Belgia som gjøres i BIM-format med en 3D-modell laget av Revit.


Med en byggeplan på over fem år, og GBP 303 millioner for det ferdige sykehuset, var de åpne mulighetene for hvordan teknologi kunne anvendes på et såpass grandiost prosjekt, den første utfordringen som måtte håndteres. “For prosjekter som dette finnes det store mengder informasjon som må sendes til de rette personene til rett tid Moderne teknologi kan gi løsninger til alle og gjøre jobben deres litt enklere.” I dette tilfellet inkluderte teknologipakken Buzzsaw (ekstranett for prosjektet), Aproplan, Revit, Tekla, Navisworks og Bluebeam Revu, og MBG hadde ikke brukt noen av disse før.

“Jeg mener at denne programvaren bør brukes som Word og Excel. Jeg bruker Bluebeam hver dag”

Bens Bervoets

God tolking av informasjon

En av Bens» viktigste oppgaver som prosjektleder, var å sikre at informasjon fra de kompliserte BIM-programmene ble tolket på en god måte og sendt til felten. I tillegg måtte han innhente godkjennelse av alle oppdaterte tegninger fra prosjektpartnerne. “Vanligvis har vi mottatt tegninger fra leverandører og underentreprenører og sett gjennom disse. Da har jeg vært nødt til å skrive ut tegningene og gjøre alle merknadene mine på gamlemåten på et bord med alle tegningene mine som farger”, forklarer Bens. «Deretter dro jeg til kontorene våre i Antwerpen og skannet dem i A0-format. Denne prosessen er ikke veldig komplisert, men den er ganske tidkrevende.” Denne gangen kunne Ben tolke de informative tegningene og gjøre merknader i Revu. “Med Revu kan jeg gjøre alle merknadene mine digitalt i programmet og sende dem til underentreprenører og leverandører, slik at de enkelt kan sende endringene sine tilbake til meg i en PDF-fil. Vi bruker hovedsaklig verktøyene for merknader, hyperkobling og mål. Det er et godt program, fordi ikke alle entreprenører, og definitivt ikke alle underentreprenører eller små aktører i et prosjekt, har BIM-programvaren eller personell som kan jobbe med den. Derfor bruker vi Revu, særlig når vi jobber sammen med små underentreprenører.”


Se og lær

Den andre tingen som gjorde MBGs overgang til BIM enklere, var selve enheten som viste tegningene. «Vi bruker en stor berøringsskjerm fordi den gjør det mulig å vise en tegning i A0-format uten at det er nødvendig å zoome»”, forklarer Bens. «Dette gjør overgangen enklere for arbeidere som er vant til tegninger på papir.» MBG sparte ikke bare penger ved å ikke trenge å skrive ut på papir, det førte også til minimal ventetid fra tegningene ble godkjent til de kunne vise frem tegningene til arbeiderne. Bens utdyper: “Vi bruker skjermen på møter med lederne for underentreprenørene, slik at byggmestrene våre kan diskutere kortsiktig planlegging. Vi kan for eksempel på enkelt vis merke en gulvplan på storskjermen ved hjelp av Revu. Vi kan gjøre markeringer med farger på en enkel måte, og deretter kan vi lagre dem på prosjektets ekstranett [noe som gjør det mulig å bære dokumentene med seg på byggeplassen ved hjelp av en iPad] eller sende dem til andre på e-post.”

Alt går etter planen

Til tross for at MBG bruker BIM for første gang, går byggingen av sykehuset etter planen. Bens og teamet hans i MDG angrer ikke på at de tok utfordringen. «I dette prosjektet var det mye nytt som skulle testes. Vi brukte storskjermen, BIM og Bluebeam Revu for første gang, og jeg tror at disse vil bli standardhjelpemidler for oss i fremtidige jobber.”


Bens peker på informasjonsdeling som nøkkelen til å utnytte BIMs potensiale innenfor det eksisterende miljøet. Han mener også at bransjen som helhet vil dra nytte av bedre kommunikasjon. “Moderne økonomi er en delingsøkonomi, særlig på grunn av sosiale nettverk, og vi befinner oss generelt i en tid for deling. Vi ser denne utviklingen i bygg- og anleggsbransjen i Belgia, og også i resten av Europa. Det pågår mange diskusjoner mellom ulike selskaper, så jeg tror at konkurransen er mer basert på kunnskap enn arbeidskraft. For 30 eller 40 år siden var du en av de fem beste entreprenørene hvis du hadde mer enn 1000 arbeidere, og nå er du en av de ti beste entreprenørene hvis du hvis du finner de beste løsningene for kunden din. Så det viktigste for å være konkurransedyktig i bygg- og anleggsbransjen har gått fra å være arbeidskraft til kunnskap."


*MBG ligger i Belgia og har kjøpt Bluebeam-produkter via Bluebeam Silver-forhandleren Bluefields.

Finn ut hva Bluebeam kan gjøre for deg

Få mer gjort gjennom design-, bygge- og overleveringsfasen