1. Bluebeam Construction Software
  2. Kokeile maksutta
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Pois BIM:n pelko: belgialainen urakoitsijayritys MBG siirtyi käyttämään rakennuksen tietomalleja

Vaikka arkkitehtuurin, tekniikan ja rakennusalan ammattilaiset saavat harvoin kehuja innovatiivisuudestaan, alan tekninen puoli on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana niin voimakkaasti, että sen luomien uusien digitaalisten mahdollisuuksien määrä saattaa tuntua hieman pelottavalta. Tämä pätee erityisesti näiden alojen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Kun tekniikka valjastetaan käyttöön oikeaoppisesti, sillä on merkittäviä hyötyjä, mutta käyttöönotto herättää toisaalta niin monia kysymyksiä, että pelkkä ajatuskin voi olla lannistava.

Elinkaarimallien lisääntymisen, Ison-Britannian tulevien BIM-vaatimusten, Brexitin mahdollisten seuraamusten ja valtiollisten standardien myötä päätös siitä, otetaanko digitaalisia ratkaisuja käyttöön, siirtyy entistä enemmän pois urakoitsijoiden käsistä koko maailmassa. Päätöksen tekevät sen sijaan omistajat ja valtion virastot. Se tarkoittaa sitä, että digitaaliset ratkaisut ovat tulleet jäädäkseen – mutta se, miten kattavia niiden on oltava, on vielä avoinna. Projektikumppanit näkevät jo tekniikan ansiosta lisääntyneen viestinnän mukanaan tuomat edut, ja tietomallintamisen ja virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen yleistyessä pieni pakko saattaakin olla yrityksille hyväksi.

Belgialainen MBG, CFE:n tytäryhtiö, tarttui haasteeseen ja otti rakennuksen tietomallintamisen käyttöön ensimmäistä kertaa 105 miljoonan punnan (125 miljoonan euron) projektissa Mechelenissä – AZ Sint-Maartenin sairaalaprojekti ei todellakaan ole se helpoin projekti, jonka kanssa kokeilla uusia asioita. Sekä julkisin että yksityisin varoin rahoitetussa hankkeessa ei ollut juurikaan neuvotteluvaraa teknisten ratkaisujen suhteen. (Projekti ei ole täysin elinkaarimallin mukainen, mutta taloudellisesti yksityisten kumppanien VZW Emmaüs ja AZ Sint-Maarten on noudatettava valtiollisia sääntöjä, sillä ne hyötyvät projektin tukiaisista.) ”Asiakkaamme päätti suunnitella sairaalarakennuksen tietomallin avulla”, kertoo projektipäällikkö Bens Bervoets. Projektin pääurakoitsija MBG oli valmis tarttumaan rohkeasti digitaaliseen haasteeseen. ”Tämä on yksi Belgian ensimmäisistä projekteista, joissa tietomallintamista hyödynnetään luomalla 3D-malli Revitin avulla.”


Viisivuotisen rakennussuunnitelman hintalappu valmiille sairaalalle on lähes 303 miljoonaa puntaa (360 miljoonaa euroa). Ensimmäinen haaste oli ratkaista, kuinka teknologian tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää näin suuressa projektissa. ”Belgiassa ei ole vielä luotu standardia tietomallintamiselle – toistaiseksi työskennellään eurooppalaisen standardin mukaan, mutta sitä ei ole viimeistelty”, sanoo Bens. ”Tämänkaltaisissa projekteissa on valtavasti tietoa, joka on saatava oikeiden ihmisten käsiin oikeaan aikaan. Nykytekniikka tarjoaa kaikille ratkaisuja, jotka tehostavat työskentelyä.” Tässä tapauksessa projektin työkaluvalikoimaan kuuluivat Buzzsaw (projektin extranet), Aproplan, Revit, Tekla, Navisworks ja Bluebeam Revu. Ne kaikki olivat MBG:lle uusia.

”Tämän ohjelman tulisi olla yhtä laajassa käytössä kuin Wordin tai Excelin. Käytän Bluebeamia päivittäin!”

Bens Bervoets

Tieto ei jää matkalle

Projektipäällikkönä Benin suurimpia haasteita oli varmistaa se, että tietoja monimutkaisista BIM-järjestelmistä voidaan kääntää kunnolla ja lähettää kentälle, sekä hankkia projektikumppaneiden hyväksyntä kaikille päivitetyille piirustuksille. ”Normaalisti saisimme piirustuksia urakoitsijoiltamme ja alihankkijoiltamme, minkä jälkeen meidän pitäisi tarkistaa ne. Tässä yhteydessä minun pitäisi tulostaa piirustus ja tehdä merkinnät vanhaan tapaan pöydän ääressä siten, että kaikki piirustukset on värikoodattu”, Bens selittää. ”Sitten minun pitäisi mennä toimistollemme Antwerpeniin ja skannata ne A0-kokoon. Se ei ole mitenkään monimutkaista, mutta siihen menee paljon aikaa.” Tämän sijaan Bens voi nyt kääntää tietoja sisältävät piirustukset ja isännöidä merkintöjä. ”Revun ansiosta voin nyt tehdä kaikki merkintäni ohjelmassa digitaalisesti ja lähettää ne alihankkijoille ja toimittajille, minkä jälkeen he voivat lähettää muutoksensa helposti minulle PDF:nä. Käytämme pääasiassa huomautus-, hyperlinkitys- ja mittaustyökaluja. Se on hyvä ohjelma, koska kaikilla urakoitsijoilla, etenkään alihankkijoilla ja projektin pienemmillä toimijoilla, ei ole BIM-ohjelmistoa tai oikeaa henkilöstöä sen käyttöön. Siksi etenkin pienempien alihankkijoiden kanssa käytämme Revua.”


Helposti nähtävissä, helposti ymmärrettävissä

Toinen seikka, joka helpotti MBG:n siirtymistä tietomallintamisen pariin, oli laite, jolla piirustuksia tarkastellaan. ”Käytämme suurta kosketusnäyttöä, sillä sen avulla voi tarkastella A0-kokoista piirustusta ilman zoomausta”, Bens kertoo. ”Näin muutos on helpompi työntekijöille, jotka ovat tottuneet tarkistamaan piirustuksia paperilla.” MBG säästi aikaa ja rahaa, kun piirustuksia ei tarvinnut erikseen tulostaa. Lisäksi piirustusten hyväksynnän ja kosketusnäytöllä julkaisemisen välinen suvantoaika poistui lähes kokonaan. ”Käytämme näyttöä kokouksissa aliurakoitsijoiden esimiesten kanssa, jotta työnjohtajamme voivat keskustella helposti lyhyen tähtäimen suunnitelmista”, Bens kuvailee. ”He voivat avata näytölle esimerkiksi rakennuksen tason 2 pohjapiirustuksen ja tehdä siihen helposti merkintöjä Revulla. Merkintöjä voi tehdä näppärästi eri väreillä, ja sitten me tallennamme piirustuksen projektin ekstranetiin [jolloin sen voi siirtää rakennustyömaalle iPadilla] tai lähetämme sen eteenpäin sähköpostilla.”

Hyvällä mallilla

Vaikka tietomallintaminen on käytössä vasta ensimmäistä kertaa, MBG:n AZ Sint-Maartenin sairaalaprojekti etenee hyvää vauhtia ja, mikä tärkeintä, täysin aikataulussa. Bens on tiimeineen iloinen siitä, että he tarttuivat haasteeseen. ”Tässä projektissa yhdistyivät monet uudet asiat. Kokeilimme digitaalisia näyttöjä, tietomallintamista ja Bluebeam Revua, ja uskon, että otamme ne yleiseen käyttöön tulevissa projekteissamme.”


Bens katsoo, että tiedon jakaminen on avainasemassa BIM:n potentiaalin hyödyntämisessä rakennetussa ympäristössä. Hän uskoo myös, että koko ala voisi hyötyä paremmasta viestinnästä. ”Elämme nyt jakotaloudessa, ja etenkin sosiaalisen median seurauksena elämme nyt yleisestikin jakamisen aikakaudella. Näemme tämän kehityksen tapahtuvan rakennusalalla Belgiassa ja muuallakin Euroopassa. Eri yritysten välillä keskustellaan paljon, joten uskon kilpailun perustuvan enemmän tietoon ja taitoon kuin työvoimaan. 30 tai 40 vuotta sitten yritys oli viiden merkittävimmän urakoitsijan joukossa, jos sillä oli yli tuhat työntekijää, mutta nyt yritys on kymmenen merkittävimmän urakoitsijan joukossa, jos se kykenee luomaan parhaita ratkaisuja asiakkailleen. Rakennusalalla ollaan siis siirretty työvoimapohjaisesta kilpailusta osaamispohjaiseen kilpailuun.”


*MBG sijaitsee Belgiassa. Se hankki Bluebeam-tuotteet Bluefieldsiltä, Bluebeamin Silver-jälleenmyyjältä.

Tutustu siihen, miten Bluebeam voi auttaa yritystäsi

Toteuta suunnittelu-, rakennus- ja luovutusprosessit entistä tehokkaammin