1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Revu från anbud till överlämnande med CCI Mechanical

Utmaning

Kommunikationsklyftor på fältet kan ha en skadlig inverkan på ett projekts tidsplan, på teamens produktivitet och inte minst på byggherrens omsättning och drift. För en totalentreprenör – involverad i design, installation, överlämning och underhåll av mekaniska system för kommersiella och industriella anläggningar – så måste dessa kommunikationsklyftor elimineras vid varje steg från kontoret till fältet likväl som inom projektsamarbeten och vid överlämning till byggherren.

Lösning

CCI Mechanical använde sig av Bluebeam® Revu® vid varje steg av projektleveransen för det kommersiella kontorsbyggnadsprojektet Grove Tower för att skapa en förbättrad dialog mellan deras tekniska avdelning, deras fabrikanter, deras projektledare och arbetsledare på arbetsplatserna. Firman har skapat ett mer effektivt samarbete, effektiviserad dokumentation och tillhandahållit en mycket bättre slutprodukt för sina byggherrar genom att använda Bluebeam-profiler, markeringar, verktygssatser, instrumentpaneler, Studio-sessioner och mallar från design till utbyggnad, driftsättning, installation, överlämning och service.

Fördelar

  • 50 % snabbare systemdesign genom att använda verktygssatser, profiler och lager i Revu
  • 2–3 veckor insparad tid genom att använda Studio-sessioner, vilket gör det möjligt att göra utkast och designa samtidigt
  • Komplett och detaljerad drifts- och underhållsmanual skapad och redo för överlämning till byggherren på bara fem timmar
  • Informationsförfrågningar (RFI:er) och inlämningar avsevärt förenklade med hjälp av Studio-sessioner
  • Färre omarbetningar tack vare 3D-samordning i Revu och Studio för att upptäcka potentiella problem innan arbetet utförs

”Vi får ut designen snabbare. Våra medarbetare på fältet får tycka till vid alla våra samgranskningar med hjälp av sessioner. Normalt sett skulle vi kalla till ett samgranskningsmöte. Så det har gjort den tekniska processen snabbare.”

Ian Goduti Projektledare CCI Mechanical

Totalentreprenad

”Vi är en totalentreprenör så våra anställda är allt från ingenjörer till servicetekniker. Vi utför VVS och rörmokeri, så vi designar systemet, har egen tillverkning för konstruktionen och sedan går vi ut i fält för att faktiskt bygga det också. Därefter fortsätter vi med underhåll”, säger Hannah Crawford, praktikant på CCI Mechanical och biträdande projektledare. Med tanke på omfattningen av CCI Mechanicals projektleverans så ersätter deras inblandning i projektet det vanliga förhållandet mellan underentreprenören/byggentreprenören/byggherren eftersom det kräver mer fokus på kommunikation och ett mer fullständigt engagemang för projektet som fortsätter även efter överlämning. ”Som totalentreprenör hjälper vi med design och konstruktion samtidigt, framför allt när byggnaden kommer att ha framtida hyresgäster. Vi anpassar och ändrar vår design oftare”, förklarar Ian Goduti, projektledare för CCI Mechanical, som är baserat i Salt Lake City. CCI Mechanical vände sig till Bluebeam Revu för projektleverans för att hålla jämna steg med Grove Tower-projektets byggentreprenör och byggherre.

Förstudie

CCI påbörjade arbetet med Grove Tower-projektet genom att använda Revu för mängdavtagningar och antalsmått. ”Allt som vi kan göra vad gäller beräkningar – som mängdavtagningar och beräkningar av resursbehov, spårning, ritningar och ändringar – är mycket värdefullt”, säger Goduti. Eftersom entreprenören använde Bluebeam Studio för projektet gjorde CCI detsamma och designingenjören McKayla Flach, LEED AP BD+C, upprättade Studio-sessioner där projektgrupperna kunde granska, markera, ändra och uppdatera filerna samtidigt. Sessioner sparade tid eftersom utkast och design kunde göras samtidigt i Studio. ”Ingenjören som upprättade systemet såg till att ritaren hela tiden följde någon våning efter och ritade upp det som designades, så att det som tidigare krävde två olika steg kunde skäras ner till ett enda och ritningarna kunde göras på halva tiden”, förklarar Hannah. Med hjälp av sessioner kunde fältpersonal från CCI även utföra samgranskningar på distans.

”Vi kunde dela alla våra ritningar, underlag, drifts- och underhållshandböcker, installationsmanualer … allt som hade att göra med fältet via Studio.”

Hannah Crawford
Assistant Project Manager
CCI Mechanical

Studio fungerade som ett nav för allt ingenjörsarbete med projektet så att alla intressenter kunde samarbeta. ”Från ett designtekniskt perspektiv har jag kontakt med arkitekten, elektrikern, byggherren och huvudentreprenören normalt sett varje vecka för att arbeta på designen.” Möjligheten att visa 3D-PDF i Revu hjälpte till med designsamordningen. ”Det har varit riktigt bra med 3D-samordningen. Vi har kunnat ta bort eller minska omarbetningarna baserat på 3D-samordningen”, säger McKayla. Eftersom utrymmet behövde utformas för att passa olika användare med olika behov kunde CCI genom Studio-sessionerna göra nödvändiga ändringar utan problem. ”Det gjorde att vi mycket lättare kunde göra ändringar på språng under förstudien. Om kunden får en ny hyresgäst, eller om det sker en ändring i planerna, så skulle vi enkelt kunna visa dem ändringen utan att behöva designa om allt, och då baseras budgeten på den ändringen. Det sparar flera dagar för båda parter”, säger Ian.

Praktikanten Brandon Tucker på CCI använder Bluebeam för att hjälpa teamet som utför mängdavtagningar och samgranskning för CCI.

Konstruktion

När materialberäkning och ingenjörsarbete för projektet är klara stannar informationen i Revu så att ritningsgranskningar kan göras i realtid inom Studio för alla avdelningar, inklusive ute på fältet, för ytterligare prioriterade markeringar eller godkännanden. ”Vi färdigställer ritningarna med rörtaggar som innehåller monteringsnummer, målplats, storlek och ID-specifikationer. Alltsammans ritas upp, bekräftas av fältpersonalen och skickas sedan ut till verkstaden”, säger Ian. Tillverkning och testning sker i verkstaden på CCI:s campus och därefter skickas utrustningen och de tillverkade komponenterna ut till fältet. Ritningarna arkiveras och används också som vägledning för personalen på byggarbetsplatsen.

CCI-arbetare på arbetsplatsen vid ett avlägset lyxhotell.

”Det har varit jättebra för alla ute på fältet eftersom de har all information de behöver nära till hands”, förklarar Hannah. ”De går inte tillbaka till baracken för att bläddra igenom ritningar för att vara säkra på att de kollar på rätt uppsättningar. De vet att de har uppdaterade och aktuella ritningar i Studio och att det är där som de ska titta. Med andra ord har vi sparat massor av tid och bekymmer, och kanske också omarbetningar. Det är ett fantastiskt verktyg för det.”

Projektledaren Goduti instämmer. ”Vad konstruktionen beträffar minskade antalet informationsförfrågningar och dokumentkontroll. Det gjorde att jag och projektledarassistenten slapp många administrativa uppgifter och istället kunde jag helt fokusera på projektet.”

Driftsättning och installation

CCI:s driftsättningsgrupp använde också samma Studio-sessioner för att visa ritningarna för installations-, drift- och underhållsmanualer, lägga upp sina balanseringskommentarer och sedan slutligen överlämna sessionerna till styrningen för att starta upp enheterna och dra alla kablar. ”Studio var landningsplatsen för alla medarbetare från ritningar till överlämning”, säger Ian. ”Vi kunde dela alla ritningar, förslag, installations-, drift- och underhållsmanualer – i stort sett allt som fältet behöver – genom Studio-sessioner, som också kommer att användas för service längre fram”, förklarar Hannah.

Arbetsledare Dave Anstein inspekterar ett kontrollrum på fältet.

Överlämning och värde för byggherren

Eftersom all projektinformation finns i Bluebeam Studio så innebär det fler detaljerade drifts- och underhållspaket vid överlämning samt service efter att allt står klart. ”Jag tror att vi tillbringade fem timmar med att sätta ihop ett fullständigt paket för drift och underhåll," säger Goduti. Vi inkluderade objekt som bilder och kontakter och mycket som byggherrar oftast inte ser. Det skulle förmodligen ta två dagar av enbart administrativ organisering för att göra ett fullständigt drifts- och underhållspaket som är jämförbart med den till Grove Tower. Du kunde inte bara ge den till någon som sätter ihop dessa handböcker, som inte känner till utrustningen eller projektet eller något av det. Med Bluebeam så kan vi bygga upp drift och underhåll som ett preliminärt exemplar och skicka den till granskning, skriva ut dem och sedan ge ut dem i elektroniskt format. Det sparar in flera dagar.” Samma Session skickas till våra servicetekniker och byggherres representant för framtida service för byggnaden. ”Det har gjort det möjligt att ge stöd och resurser till byggherrarna som de inte var vana vid. Det var så pass effektivt att vi har kunnat bygga en relation mellan CCI och byggherren för framtida arbete.”

Upptäck vad Bluebeam kan göra för dig

Få mer gjort vid design, byggande och överlämning