1. Bluebeam Construction Software
  2. Prøv gratis
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Revu fra anbud til prosjektavslutning med CCI Mechanical

Utfordring

Mangelfull kommunikasjon i prosjekter kan ha negativ effekt på overholdelse av tidsplaner, produktivitet, samt overtakelse og vedlikehold for eieren. For en design-build entreprenør involvert i både design, installasjon, overtakelse og vedlikehold av mekaniske systemer for kommersielle og industrielle fasiliteter, er det viktig å eliminere kilder til kommunikasjonssvikt i alle ledd, fra kontor til byggeplass og mellom prosjektpartnere og eiere.

Løsning

CCI Mechanical brukte Bluebeam® Revu® i alle faser av prosjektleveringen av det kommersielle kontorbygget Grove Tower, for å sikre bedre kommunikasjon mellom ingeniører, produksjon, prosjektledere og formenn på byggeplasser. Ved bruk av profiler, markering, verktøysett, instrumentbord, Studio-sesjoner og maler i Bluebeam fra design, konstruksjon, kommisjonering og installasjoner til ferdigstilling og service, har bedriften oppnådd et mer effektivt samarbeid, spart tid på dokumentasjon og levert et mye bedre produkt til kunden.

Fordeler

  • 50 % tidsbesparelse i systemdesignoppretting med verktøysett, profiler og lag i Revu
  • 2–3 uker spart ved bruk av Studio-økter, som tilrettelegger for simultant utkast- og designarbeid
  • Komplette, detaljerte drift- og vedlikeholdshåndbøker til eier ved ferdigstillelse ble opprettet på bare fem timer
  • Informasjonsforespørsler og anbud redusert ved bruk av Studio-sesjoner
  • Redusert omarbeid ved hjelp av 3D-koordinering i Revu og Studio for å avdekke eventuelle problemer før arbeidet på byggeplassen starter

«Vi fikk ut designet raskere. Vi fikk bygningsarbeiderne med på alt av designgjennomgang ved hjelp av sesjoner. Normalt ville vi innkalt til et møte for designgjennomgang. På denne måten gikk ingeniørarbeidet raskere.»

Ian Goduti Prosjektleder CCI Mechanical

Design-build

«Vi er et selskap som driver med design-build, og vi har derfor ansatte i en rekke forskjellige roller fra ingeniører til serviceteknikere. Vi jobber med HVAC og rørlegging, så vi designer systemet, bruker våre egne produksjonsverksteder, og drar ut til tomten for å gjøre prosjektet; og deretter fortsetter vi å serve det», forteller Hannah Crawford, lærling og assisterende prosjektleder ved CCI Mechanical. CCI Mechanicals modell for prosjektlevering erstatter det vanlige forholdet mellom underleverandører, entreprenør og eier i prosjektet, ettersom den omfatter en sterkere fokus på kommunikasjon og et utvidet engasjement i prosjektet, forbi leveringstidspunktet. «Siden vi følger design-build-prinsippet, hjelper vi til med design og byggearbeid samtidig, særlig når det ikke er klart ennå hvem brukerne av bygningen blir. Så vi tilpasser og endrer designet vårt mye oftere», forklarer Ian Goduti, prosjektleder i CCI Mechanical i Salt Lake City. For å holde tritt med hovedentreprenøren og eieren i Grove Tower-prosjektet, benyttet CCI Mechanical Bluebeam Revu til prosjektlevering.

Forberedelser

CCI startet Grove Tower-prosjektet med å gjøre grunnleggende materialberegning og opptelling i Revu. «Når det kommer til materialberegning, er alt vi kan gjøre i forveien av kvantitetsberegninger, lineære beregninger eller bare sporing av tegninger og endringer, utrolig verdifullt», sier Goduti. Ettersom hovedentreprenøren brukte Bluebeam Studio til prosjektet, gjorde CCI det samme. Designingeniør McKayla Flach, LEED AP BD+C, opprettet Studio-sesjoner som lar forskjellige team gjennomgå, markere, modifisere og oppdatere de samme filene samtidig. Sesjoner sparte dem for to til tre uker med arbeid, siden utkast og design kunne gjøres samtidig i Studio. «Ingeniøren som faktisk designet systemet fikk tegneren til å følge på, kanskje en etasje på etterskudd, og tegne det som var ferdig designet, slik at noe som før skjedde i to trinn ble redusert til ett og utkastet ble ferdig på halvparten av tiden», forklarer Crawford. Ved hjelp av sesjonene kunne CCI også ta med feltarbeidere på designgjennomgang fra eksternt hold.

«Vi kunne dele alt av tegninger, anbud, driftshåndbøker, installasjonsmanualer, alt som trengtes på byggeplassen, gjennom Studio.»

Hannah Crawford
Assisterende prosjektleder
CCI Mechanical

Studio fungerte som et knutepunkt for alle aspekter av ingeniørarbeid i prosjektet, og slik fikk alle interessenter en mulighet til å samarbeide. «Fra et design-/ingeniørperspektiv, så går jeg gjennom designet med arkitekten, elektrikeren, byggherren og hovedentreprenøren vanligvis på ukentlig basis.» Muligheten til å vise 3D-PDF-er i Revu bidro til koordineringen av designet. «3D-koordinering har fungert veldig bra. Vi har fjernet og redusert mye omarbeid som følge av 3D-koordinering», sier Flach. Området er designet med tanke på flere brukere med forskjellige behov, og med Studio-økter kunne CCI imøtekomme potensielle endringer uten problemer. «Når det gjaldt forberedelsesfasen, fikk vi en mulighet til å gjøre endringer på farten på en mye enklere måte. Hvis kunden fikk en ny leietaker eller planer ble endret, kunne vi enkelt vise dem disse endringene uten å måtte gjøre alt på nytt, og så kunne vi budsjettere basert på endringene. Slik sparte begge parter flere dagers arbeid», legger Goduti til.

Praktikant Brandon Tucker ved CCI bruker Bluebeam til å hjelpe til med materialberegninger og designgjennomgang.

Bygg og anlegg

Når estimater og ingeniørarbeid i prosjektet er ferdig, blir informasjonen liggende inne i Revu, slik at gjennomgang av tegninger kan skje i sanntid inne i Studio for alle avdelinger, inkludert felten, for ytterligere prioriterte markeringer og godkjenninger. «Vi gjør tegningene helt ferdige, helt ned til rørbeskrivelser med koblingstype, destinasjon, størrelse og spesifikasjoner. Alt dette inngår i tegningene, bekreftes av bygningsarbeiderne og sendes ut til verkstedet», sier Goduti. All produksjon og testing gjøres inne på verkstedet på CCIs campus, og derfra sendes utstyr og deler ut til byggeplassene. Tegningene arkiveres og brukes også som veiledning for bygningsarbeiderne ute på byggeplassen.

CCI-arbeidere på byggeplassen, et avsidesliggende luksushotell.

«Det har vært fantastisk for bygningsarbeiderne, for de har umiddelbar tilgang til all informasjonen de trenger», forklarer Crawford. «De slipper å gå tilbake til lastebilen for å bla i papirtegninger og forsikre seg om at de har alt på stell. De vet at i Studio har de oppdaterte tegninger, at informasjonen er den riktige. Så det har spart oss massevis av tid og hodebry, og kanskje også omarbeid. Til det er det et fantastisk verktøy.»

Prosjektleder Goduti er enig: «Når det gjelder byggingen, så reduserte det informasjonsforespørsler og dokumentkontroll. Dermed var det mindre administrativt arbeid for meg å ta meg av, slik at jeg virkelig fikk fokusert på jobben min.»

Kommisjonering og installasjon

CCIs kommisjoneringsteam benyttet de samme Studio-sesjonene til tegninger for installasjon-, drift- og vedlikeholdsmanualer (IOM-er), til å laste opp sine kommentarer, og til å overlevere sesjonene til kontrollører for å starte opp enhetene og installere ledningsnett. «Studio var knutepunktet for praktisk talt alle, fra forarbeid til ferdigstillelse», sier Goduti. «Vi kunne dele alle tegninger, anbud, driftshåndbøker, installasjonsmanualer, alt som trengtes på byggeplassen, gjennom Studio-sesjonene, som også vil brukes til vedlikeholdsarbeid i framtiden», forklarer Crawford.

Formann Dave Anstein inspiserer et kontrollrom.

Ferdigstilling og eierverdi

Å samle all informasjon i prosjektet i Bluebeam Studio ga oss mer detaljerte drifts- og vedlikeholdsmanualer ved overlevering til eier, og også for fremtidig servicearbeid. «Jeg tror vi brukte fem timer på å sette sammen en komplett pakke med drift- og vedlikeholdshåndbøker», sier Goduti. Vi inkluderte bilder og kontaktpersoner, og mye annet som eierne ikke er vant til å motta. For en komplett drift- og vedlikeholdspakke i et prosjekt som Grove Tower, snakker vi sannsynligvis om to dager med bare administrativ organisering. Mye av problemet med det var at man kunne ikke bare sende det til noen som setter sammen slike bøker, men som ikke kjenner til utstyret og prosjektet. Med Bluebeam kan vi nå bygge opp en midlertidig versjon av drift- og vedlikeholdshåndbøker til gjennomgang og skrive det ut til dem eller sende det elektronisk. Det sparer flere dager.» Den samme sesjonen sendes også til våre serviceteknikere og eierens anleggsleder for fremtidig vedlikehold av bygningen. «Det har virkelig gjort det mulig for oss å levere mye støtte og ressurser til eierne, som de tidligere ikke har vært vant til å motta, og dette har igjen bidratt til å bygge et godt forhold mellom CCI og eieren med tanke på framtidig arbeid.»

Finn ut hva Bluebeam kan gjøre for deg

Få mer gjort gjennom design-, bygge- og overleveringsfasen