1. Bluebeam Construction Software
  2. Prøv det gratis
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Revu fra tilbud til afslutning med CCI Mechanical

Udfordring

Huller i kommunikationen til folk i marken kan få en skadelig indflydelse på projektets kritiske tidsplan, teamproduktivitet og overdragelse og vedligeholdelse for ejeren. Som et entreprenørfirma, der er involveret i detailprojektering, installation, overdragelse og vedligeholdelse af mekaniske installationer til kommercielle og industrielle faciliteter, skal disse huller i kommunikationen fjernes fra hvert trin mellem kontoret og folkene i marken, såvel som inden for projektdeltagelse og overdragelse til ejere.

Løsning

CCI Mechanical brugte Bluebeam® Revu® i alle faser af projektleveringen ved det store kontorbygningsprojekt Grove Tower til at skabe forbedret dialog mellem deres ingeniørafdeling, deres fabrikanter, deres projektledere og formændene på byggepladsen. Gennem brug af Bluebeams profiler, markeringer, værktøjssæt, kontrolpaneler, Studio-sessioner og skabeloner fra projektering til build-out, idriftsættelse, installation, overdragelse og servicering har firmaet skabt et mere effektivt samarbejde, strømlinet dokumentation og leveret et meget bedre slutprodukt til ejerne.

Fordele

  • 50 % tidsbesparelse ved oprettelse af systemdesign ved hjælp af værktøjssæt, profiler og lag i Revu
  • 2-3 uger er sparet ved at benytte Studio-sessioner, som muliggjorde samtidig skitsering og projektering
  • Komplet, detaljeret drifts- og vedligeholdelsesmanual blev oprettet på kun fem timer til aflevering til ejer
  • Informationsforespørgsler (RFI’er) og dokumenter til forelæggelse blev kraftigt reduceret ved at bruge Studio-sessioner
  • Omarbejde blev reduceret takket være 3D-koordinering i Revu og Studio for at afdække potentielle problemer forud for arbejdet på stedet

"Vi fik vores projektering ud hurtigere. Vi fik vores installatører til at bidrage ved alle vores projektgranskninger ved hjælp af sessioner. Normalt ville vi indkalde til et projektgranskningsmøde. Så det fremskyndede vores ingeniørproces."

Ian Goduti Projektleder CCI Mechanical

Totalentreprise

"Vi er en totalentreprenør, så vi har medarbejdere, der spænder fra ingeniører til servicemekanikere. Vi laver HVAC- og VVS-løsninger, så vi projekterer mekaniske installationer, bruger vores egne produktionsværksteder til opbygningen, og så tager vi selv ud i marken og bygger det. Derefter vedligeholder vi det," siger Hannah Crawford, CCI praktikant inden for installationer og projektlederassistent. Det fulde omfang af CCI Mechanicals projektleverance taget i betragtning overgår deres involvering i projektet det normale underleverandør-/entreprenør-/ejerforhold, da det medfører en øget fokus på kommunikation og større engagement i projektet, også efter overdragelsen. "Som totalentreprenører hjælper vi med at projektere og bygge på samme tid, især når bygningen skal have lejere senere hen. Så vi tilpasser og ændrer faktisk vores projektering langt oftere," forklarer Ian Goduti, projektleder for CCI Mechanical med base i Salt Lake City. For at holde trit med Grove Tower-projektets hovedentreprenør og ejer, vendte CCI Mechanical sig mod Bluebeam Revu for projektlevering.

Mobilisering

CCI begyndte på Grove Tower-projektet med at bruge Revu til beregning af grundlæggende materialeforbrug og optælling. ”Når vi estimerer, er alt, hvad vi kan gøre på forhånd med hensyn til mængdeberegninger eller forbrug, eller endda bare sporing af tegninger og ændringer, enormt værdifuldt,” siger Goduti. Da hovedentreprenøren brugte Bluebeam Studio på projektet, fulgte CCI trop, med designingeniør McKayla Flach, LEED AP BD+C, som laver opsætning af Studio-sessioner, der gør det muligt for projektteams at gennemgå, markere, ændre og opdatere de samme filer på samme tid. Sessionerne sparede tid, da skitsering og projektering kunne ske simultant i Studio. "Den ingeniør, der rent faktisk designede systemet, ville have skitsetegneren til at følge efter måske en etage bagud og tegne, hvad der var projekteret, så det, der plejede at ske i to trin, blev skåret ned til et, da de var i stand til at tegne det på halvdelen af tiden," forklarer Crawford. Sessionerne gjorde det også muligt for CCI-personalet i marken at udføre projektgranskning udefra.

"Vi var i stand til at dele alle tegningerne, dokumenter til forelæggelse, drift- og vedligeholdelsesplaner, installationsmanualer, faktisk alt anvendt i marken gennem Studio."

Hannah Crawford
Assisterende projektleder
CCI Mechanical

Studio fungerede som et knudepunkt for alle aspekter af ingeniørarbejde for projektet, hvilket gjorde det muligt for alle interessenter at arbejde sammen. ”Fra en designingeniørs synspunkt er jeg typisk hos arkitekten, elektrikeren, ejeren og hovedentreprenøren på en ugentlig basis for at arbejde på designet.” Muligheden for at se PDF’er i 3D i Revu hjalp med koordinering under projekteringen. ”Det har været rigtig godt med 3D-koordineringen. Vi har været i stand til at eliminere og reducere en masse omarbejde baseret på 3D-koordineringen,” siger Flach. Med den plads, der er projekteret til flere lejere med forskellige behov, tillod Studio-sessioner CCI at imødekomme potentielle ændringer uden problemer. "På mobiliseringssiden gav det os mulighed for at foretage løbende ændringer meget lettere. Hvis kunden fik en ny lejer, eller der var en ændring i planerne, kunne vi meget let vise dem denne ændring uden at skulle omprojektere alt og derefter budgettere det på baggrund af ændringen. Det sparede flere dage for begge parter," tilføjer Goduti.

CCI-praktikant Brandon Tucker bruger Bluebeam til at hjælpe CCIs estimeringshold med materialeforbrug og projektgranskning.

Byggeri

Når projektets estimerings-og ingeniørdele er udført, forbliver dataene inden for Revu, hvilket gør det muligt at foretage granskning af tegninger i realtid i Studio for alle afdelinger, herunder ude i marken, for yderligere prioriterede markeringer eller godkendelser. "Vi får tegningerne helt klar med rørføringer, der indeholder monteringsnumre, destination, størrelse og identifikationsspecifikationer. Disse er alle udarbejdede og bekræftede af afdelingen ude i marken og derefter sendt til værkstedet," siger Goduti. Fremstilling og test udføres i værkstedet på CCIs område, og derefter sendes udstyr og fabrikationer ud til marken. Tegningerne arkiveres og bruges også til at vejlede personalet i marken i at bygge projektet på stedet.

CCI-medarbejdere på byggeplads på et fjerntliggende luksuriøst resort.

"Det har været fantastisk for personalet i marken, fordi de har alle de oplysninger, de har brug for, lige ved hånden," forklarer Crawford. ”De behøver ikke at gå tilbage til traileren for at bladre gennem tegninger for at sikre sig, at de ser på det rigtige sæt. De ved, at Studio har de tegninger, der er ajourførte og aktuelle, og det er, hvad de skal se på. Så det har sparet tonsvis af tid og tonsvis af hovedpine, og måske omarbejde. Det er et fantastisk værktøj til det. ”

Projektleder Goduti er enig: "Med hensyn til opbygningen skærer det ned på alle mine RFI’er eller dokumentkontrol. Så det fjernede meget administration og PM-assistentarbejde fra mit bord og har virkelig tilladt mig at fokusere på jobbet. ”

Idriftsættelse og installation

CCIs idriftsættelsesteam brugte også de samme Studio-sessioner for at se tegningerne til installation, drift og vedligeholdelsesmanualer (IOMs) til at uploade deres kommentarer og derefter til sidst levere sessionerne til kontrol for at starte enhederne op og installere al kabelføring. "Studio var landingsstedet for dybest set alle fra ingeniørafdelingen til aflevering," siger Goduti. "Vi var i stand til at dele alle tegningerne, dokumenter til forelæggelse, drift- og vedligeholdelsesplaner, installationsmanualer, faktisk alt anvendt i marken gennem Studio-sessioner, som også vil blive brugt til servicering senere hen," forklarer Crawford.

Formand Dave Anstein inspicerer et kontrolrum i marken.

Aflevering og værdi for ejer

At opbevare alle projektoplysninger i Bluebeam Studio betød mere detaljerede drift- og vedligeholdelsespakker til overdragelse til ejeren samt servicering efter færdiggørelse. ”Jeg tror, vi brugte fem timer på at sammensætte en komplet pakke til drift og vedligeholdelse,” siger Goduti. Vi inkluderede fotos og kontaktpersoner og en masse ting, som ejere normalt ikke ser. For at fremstille en fuld drift- og vedligeholdelsespakke, der kan sammenlignes med Grove Tower, talte vi sandsynligvis om to dage bare med administrativ organisering. Meget af tiden gik, fordi man ikke bare kunne overlevere det til en, der normalvis laver disse bøger, som ikke kender udstyret, ikke kender projektet, ikke kender noget til det. Med Bluebeam var vi i stand til at opbygge manualerne som en foreløbig kopi, sende den til gennemgang og udskrive den til dem eller levere dem i en elektronisk form. Det skærer dage af tidsplanen." Den samme session sendes også til vores serviceteknikere samt ejerens administrator til fremtidig service af bygningen. "Det har virkelig gjort det muligt for os at give disse ejere en masse støtte og ressourcer, som de ikke var vant til at se, og det har været effektivt til at hjælpe med at opbygge et forhold mellem CCI og ejeren til fremtidigt arbejde."

Se, hvad Bluebeam kan gøre for dig

Få mere gjort under projektering, byggeri og overdragelse