1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Ribuna AG använder Revu för hållbar och effektiv datahantering

Utmaning

Ingenjörerna på Ribuna AG i Interlaken, Schweiz är unga, motiverade och framgångsrika. Det visar den bredd och mångfald av bygg- och infrastrukturprojekt som företaget har hanterat sedan det grundades i början av 2019. Teamet använder Bluebeam Revu från det ögonblick då de skapar en projektfil. Lösningen ger det digitala samarbetet en unik dimension, både inom teamet och gentemot externa samarbetspartners.

Heltäckande digital planering kräver heltäckande digital hantering av både planering och data, något som Ribuna AG såg som en viktig grundpelare i sitt nya teknikföretag. Vid ombyggnaden av stationen i Oberried am Brienzersee var företaget tvunget att agera snabbt: på bara några veckor bytte man till en decentraliserad projektstrategi där teamen arbetade hemifrån. Det var nödvändigt eftersom projektet startade mitt under covid-19-pandemin, och planeringen kunde inte tillåtas att bara stanna upp. Ingenjörerna på Ribuna valde Bluebeam Revu för att skapa en snabb, digital process som minimerade risken för fel. Det integrerade programmet ger möjlighet till strukturerad interaktion i varje etapp av planeringen och samordningen, och sparar dessutom tid och papper på ett hållbart sätt.

Lösning

Ända sedan starten har Ribuna samarbetat med Nemetscheks systerföretag Allplan Engineering, och Bluebeam har man använt nästan lika länge. När företaget skulle undersöka och testa olika Revu-funktioner och möjliga tillämpningar märkte man snabbt hur perfekt programmet uppfyller företagets behov. Det är viktigt att alla som är inblandade i planeringsprocessen kan ansluta till varandra. Med Revu kan företaget skapa rutiner för viktiga planeringsgodkännanden från kunden eller planeringsspecialister, spåra kommentarer och genomföra samgranskningar snabbt och felfritt. Resultatet blir en hög nivå på säkerhet och tydlighet för projektsamordnaren och teamet.

Ribuna AG satsar på att använda Bluebeam Revu på lång sikt. Att hantera projekt på ett decentraliserat sätt kommer att fortsätta vara viktigt även i framtiden, och projektmedlemmar arbetar redan hemifrån. Med Bluebeam Revu blir alla involverade, vilket gör planeringen extremt pålitlig. Minimalt med tid behöver läggas på projektet och planeringsresultatet blir optimalt.

Fördelar

  • Betydande tidsbesparingar vid granskning och samordning
  • Maximal flexibilitet vid bearbetning av PDF-datauppsättningar
  • Snabba och effektiva samordningsetapper
  • Minimal felfrekvens tack vare genomgående digitala arbetsflöden
  • Effektiv dokumenthantering i Bluebeam Revu
  • Totala besparingar på tusentals schweiziska franc tack vare minimala tryck- och papperskostnader
  • Hållbar strategi med 20–50 % mindre papper
  • Snabb integrering med nya system som hemmakontor eller decentraliserat arbete

”Bluebeam Revu har spelat en särskild roll för Oberried-stationen. Trots covid-19 och distansarbete kunde vi snabbt flytta över projektteamen till en digital och decentraliserad metod. När det gäller program som främjar papperslöst arbete valde vi Revu, precis som när vi var på kontoret.”

Andreas Blatter VD Ribuna

Kontinuerliga processer utan analoga störningar

För planerings- och byggnadsarbete med hög kvalitet krävs digitala processer som är så standardiserade som möjligt, utan försvårande analoga störningar. Varje byggprojekt som hanteras av Ribuna AG:s 17-mannateam är unikt, så det enda som kan standardiseras i tillämpningen av dem är återkommande byggelement och detaljer. Den uppenbara strategin var därför att ägna ännu större uppmärksamhet åt rutiner och processer på andra områden, och identifiera var det gick att spara in på dyrbar tid och andra värdefulla resurser.Att hitta det största potentiella slöseriet med tid på kontoret gick fort, eftersom interna arbetsprocesser kan slösa enorma mängder tid. Det gäller i synnerhet för komplexa bygguppgifter och invecklad projektsamordning. Det var här, med de interna processerna, som ingenjörerna på Ribuna bestämde sig för att börja. Målet var att hitta digitala verktyg som skulle effektivisera processerna, optimera och standardisera dem för att minska risken för fel.

Digitalisering ger maximal effektivitet

”Våra projektmedlemmar skickar oss så många bladuppsättningar, och de använder alla sina egna CAD- eller BIM-program. Med Revu kan vi använda en standardiserad PDF-datauppsättning för att kontrollera planerna och till exempel ta fram tjänstespecifikationer för anbud från leverantörer av byggtjänster.”

Andreas Blatter
VD
Ribuna AG

Med en imponerande hastighet har Ribuna blivit en smidig ny aktör på en marknad som redan är full av framgångsrika planerings- och ingenjörsföretag. Trots att företaget grundades för bara två år sedan, har det redan levererat många framgångsrika projekt inom infrastrukturbyggnad, brorenovering, anläggningsteknik, väggbygge och hydraulisk konstruktion.

Förutom bemanningsexpertis och planeringserfarenhet var en konsekvent digitalisering av varje process – redan från början – en avgörande faktor för företagets snabba framgångar med att få kunder och samarbeta med projektmedlemmar. För att göra detta möjligt analyserade de fyra blivande delägarna i Ribuna för- och nackdelar med hur saker gjordes i företaget innan de köpte ut verksamheten. De kunde då snabbt identifiera att det skulle bli viktigt att skapa effektiva interna och externa projektprocesser för att kunna ha en rationaliserad men samtidigt kompetent arbetsstyrka i ingenjörsverksamheten.

Nemetscheks systerföretag stöder implementering

Ingenjörerna på Ribuna undersökte marknaden för att hitta ett verktyg som kunde optimera såväl de interna processerna som interaktionen med externa projektmedlemmar. De behövde skapa en beprövad planerings- och byggprocess som var både tydlig och tillförlitlig. Då stötte de på Bluebeam Revu. Ribuna har samarbetat med Allplan Engineering ända sedan starten, så Allplan presenterade dem snabbt för sitt systerföretag Bluebeam. Programvaruleverantören gav ingenjörerna råd och handledning genom hela tillämpningsprocessen samt omfattande teknisk support.

De nya, förmonterade spårdelarna placeras i den noggrant utjämnade bankroppen och sammanfogas genom trycksvetsning.

Pandemin driver den digitala transformationen

Under 2020 blev digitaliserade processer enormt viktiga. En av drivkrafterna bakom detta – som ingen hade kunnat föreställa sig tidigare under året – var covid-19-pandemin. Inom några få veckor måste pågående projekt flyttas över till ett decentraliserat arbetssätt, och hela team av medarbetare övergick till att arbeta hemifrån. Å andra sidan kunde man inte tillåta att planeringskvaliteten blev drabbad, eftersom nästan alla byggarbetsplatser fortsatte att fungera utan några större begränsningar.

Oberried-stationen: digitalt samarbete

”Skriver ut planer gör vi numera bara om det verkligen behövs. Beroende på projektets komplexitet uppskattar jag att vi har minskat mängden papper vi använder med 20–50 %.”

Andreas Blatter
VD
Ribuna AG

Ribunas ingenjörer i Interlaken stod också inför en utmaning i den unika pandemisituationen. Ett av de projekt som mycket snabbt övergick till ett papperslöst system som sköttes från teammedlemmarnas hemmakontor var stationen i Oberried am Brienzersee. Orten är en viktig knutpunkt i det schweiziska järnvägsnätet Zentralbahn som förbinder Interlaken, Luzern och Engelberg. Stationen har alltså varit särskilt betydelsefull i över 100 år. Ribuna ansvarar för den allmänna planeringen av en helrenovering av stationen, och för att göra den fullständigt tillgänglig. Projektet inleddes sommaren 2020 och för närvarande pågår förarbete på spåren och i stationsbyggnaderna. Byggandet planeras pågå från december 2021 till april 2022, då stationen ska tas i bruk igen. Den totala kostnaden för projektet är 10 miljoner CHF (ca 90 miljoner kronor).

”Bluebeam Revu har spelat en särskild roll för Oberried-stationen. Trots covid-19 och distansarbete kunde vi snabbt flytta över projektteamen till en digital och decentraliserad metod. När det gäller program som främjar papperslöst arbete valde vi Revu, precis som när vi var på kontoret”, säger Ribunas vd Andreas Blatter. ”När planerna behöver diskuteras inom teamet visas de dessutom tydligt på stora skärmar i Ribuna AG:s konferensrum. Med hjälp av datoruppkoppling och Bluebeam Revu kan eventuella ändringar göras samtidigt som diskussionen pågår.”

När planerna behöver diskuteras inom teamet visas de tydligt på stora skärmar i Ribuna AG:s konferensrum. Med hjälp av datoruppkoppling och Bluebeam Revu kan eventuella ändringar göras samtidigt som diskussionen pågår.

Optimal tydlighet och dokumentspårning

När Ribuna-teamet skulle undersöka och testa olika Bluebeam Revu-funktioner och möjliga tillämpningar märkte man snabbt hur perfekt programmet uppfyller Ribuna AG:s behov.

En viktig fördel är anslutningen mellan alla som är involverade i planeringsprocessen. Samtliga teammedlemmar kan komma åt, korrigera och markera projektdata och planer i realtid, när och var som helst, och lämna tillbaka dem till projektmedlemmarna. Med Bluebeam Revu kan teamet skapa rutiner för viktiga planeringsgodkännanden från kunden eller planeringsspecialister, spåra kommentarer och genomföra samgranskningar snabbt och felfritt. Behörigheter kan också ändras flexibelt redan i början av planeringsprocessen: Det innebär att alla som behöver ta emot information vid en viss punkt i projektet får den i rätt tid. Sedan kan teamet skicka tillbaka informationen med sina godkännanden eller markeringar. Resultatet blir en hög nivå av säkerhet och tydlighet för projektsamordnaren och Ribuna-teamet. Medarbetarna i Interlaken kan hela tiden se status för bearbetning och godkännanden, och in i minsta detalj spåra hur det går med olika problem.

Precision med standardiserade datauppsättningar

De många funktionerna och processoptimerande verktygen i Bluebeam Revu var dock inte de enda avgörande faktorerna när Ribuna AG valde programmet. De omfattande funktionerna för hantering av PDF-datauppsättningar var ännu viktigare för dem. Andreas Blatter, designingenjör och vd, förklarar: ”Våra projektmedlemmar skickar oss så många bladuppsättningar, och de använder alla sina egna CAD- eller BIM-program. Med Revu kan vi använda en standardiserad PDF-datauppsättning för att kontrollera planerna och till exempel ta fram tjänstespecifikationer för anbud från leverantörer av byggtjänster. Det kan vi göra tack vare ett mycket exakt, skalat mätverktyg i programmet.”

Bluebeam Revu möjliggör strukturerade diskussioner på viktiga stadier i planeringen och samordningen, och minskar pappersförbrukningen avsevärt – med 20–50 % beroende på projekt. Programmet ger också Ribuna AG en central plattform för utbyte av data, med många smarta redigeringsfunktioner för PDF-baserade filer.

Omfattande verktyg för redigering av PDF-filer

Utbudet av verktyg för redigering av PDF-datauppsättningar är en annan fördel. Att göra ändringar i en plan är inget problem. Markeringar kan läggas till i själva dokumentet och sedan skickas per e-post till berörda planeringspartners eller länkas som information på en projektplattform som alla använder. Andreas Blatter säger: ”Vi lagrar projekten centralt på en intern server, och alla teammedlemmar kommer direkt åt dem där. Det finns en mängd olika funktioner, till exempel stämpelfunktionen som gör att vi kan dokumentera att designändringar och andra viktiga detaljer verkligen har setts av relevanta projektmedlemmar. Skriver ut planer gör vi numera bara om det verkligen behövs. Beroende på projektets komplexitet uppskattar jag att vi har minskat mängden papper vi använder med mellan tjugo och femtio procent.”

Upptäck vad Bluebeam kan göra för dig

Få mer gjort vid design, byggande och överlämning