1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

MT Højgaard brinner för digitala processer

MT Højgaard är ett av Nordens ledande företag inom väg- och vattenbyggnad och konstruktion. Företaget arbetar med allt från mindre byggprojekt till stora, komplexa byggutvecklingar och infrastrukturprojekt. Man introducerade nyligen en ny, avancerad metod för att hantera de många PDF-dokument som utgör kärnan i projekten, vilket har bidragit till att skapa nya möjligheter för kommunikation och samarbete.

För bara några år sedan talade man mycket om införandet av 3D BIM-program, som Autodesk® Revit®, i byggbranschen. Det gör man fortfarande inom många företag, men Bluebeam har bidragit till att introducera en ny, avancerad form av dokumenthantering i branschen. Lösningen, Bluebeam® Revu®, används redan av över två miljoner arkitekter, ingenjörer och entreprenörer världen över. Enligt Christian Ingemann Elvang, VDC-specialist på MT Højgaard, skapade lösningen snabbt ett helt nytt sätt att hantera ritningar i företagets byggprojekt.


”Med Revus teknik för redigering, samarbete och kommentarer har vi nu fått nya möjligheter till diskussion med de branschkollegor och samarbetspartner vi delar ritningar med. Det är som om dokumenten fått liv och det gör det så mycket enklare att kommunicera, analysera och granska designändringar under projektets gång”, säger Christian, som ansvarar för införandet av BIM-applikationer på MT Højgaard.

Färre pappersritningar för större projekt

Enligt Christian är redan över 90 procent av MT Højgaards större projekt rena 3D BIM-projekt. Fram till för två eller tre år sedan lade MT Højgaard flera miljarder på att skriva ut ritningar för större projekt. ”Nu ser vi en avsevärd minskning av pappersförbrukningen och det är mycket enklare att alltid ha med sig en helt uppdaterad ritning tack vare Revu-appen för iPad. Vi gör fortfarande utskrifter och har fortfarande behov av ritningar på papper, men det har verkligen minskat. Det är inte helt ovanligt att vi inte använder utskrivna ritningar alls för vissa kontrakt.”

MT Højgaards eget systerföretag, Lindpro, har exempelvis valt att helt överge pappersritningar för utvalda projekt och använder enbart 3D-modellen som produktionsbas.

”På det här sättet omvandlas många grundläggande rutiner i byggbranschen till digitala lösningar. Det är extremt ineffektivt att arbeta med utskrivna ritningar – det tar lång tid att kommunicera om anteckningar i ritningarna och det går inte att göra en snabb jämförelse av olika revisioner. Genom att använda Revu kan vi istället främja produktiviteten och minimera risken i både design- och genomförandefasen. Dessutom bidrar de digitala verktygen till att garantera att vi alltid granskar den mest uppdaterade ritningen”, säger Christian.

Byggmöten på SMART boards

Revu och molnbaserade Bluebeam Studio™, en samarbetsplattform som ingår i samtliga användarlicenser för Revu, sammanför projektmedlemmar över hela världen i realtid så att alla ser samma uppsättning centraliserade dokument. De två integrerade lösningarna ger PDF-dokumenten liv och undanröjer behovet av att skriva ut dem. MT Højgaard använder Revu på stationära och bärbara datorer, iPads och SMART boards. När företaget har byggmöten ligger fokus på redigerbara PDF-filer.

”På många byggarbetsplatser har vi skapat en VDC-behållare där vi kan arbeta med ritningarna digitalt. Vi kan antingen göra anteckningar direkt i Revu-appen för iPad eller – ännu bättre – på en stor SMART board som vi installerat. Under ledningsmötena samlas alla experter runt vad som faktiskt påminner om en stor, digital pappersritning. Det är egentligen bara en smart elektronisk version av PDF-ritningen. Vi kan gå runt, zooma in och ut, göra markeringar, ändringar och kommentarer och använda filerna på samma sätt som om de vore utskrifter. Den stora skillnaden är att alla ändringar och kommentarer laddas upp direkt till Studio, där alla projektritningar sparas. Det är otroligt smart och effektivt”, säger Christian.


Snabb åtkomst till information

Med Revu blir det mycket enklare att se skillnaderna mellan två ritningar, tack vare jämförelsefunktionen. Om parterna kommer överens om att ändra något i en ritning på byggarbetsplatsen påverkar det självklart både tiden och projektets budget. Därför har Revu inbyggda funktioner som gör att PDF-ritningen kan vidarebefordras direkt, så att man kan uppskatta genomförbarheten och vilken tid det skulle ta.

”Studio är det faktiska ”molnet” där vi laddar upp PDF-ritningarna. Det har mycket hög säkerhet och vi kan enkelt kontrollera användaråtkomsten på mappnivå. VDC-koordinatorn ansvarar vanligtvis för att skapa en ritningssida i Revu och med bara några få tryck på skärmen kan varje projektgrupp se information om ledningsmöten, telefonlistor, arbetsbeskrivningar, veckoplaner och annan viktig information om byggprojektet. En av de bästa funktionerna är att du kan navigera även i väldigt stora PDF-ritningar, och enkelt hoppa från en delritning genom att klicka på texten för delikonen i ritningen. Detta sparar massor av tid och vi behöver inte bläddra bland flera ritningar via deras namn”, säger Christian.


Väsentlig del av BIM

MT Højgaard har runt 600 Revu-licenser och använder även programmet i sina systerföretag, däribland entreprenören Enemærke & Petersen, elinstallationsföretaget Lindpro samt Scandi Byg, som är specialister på förtillverkade modulbyggnader i trä. Innan MT Højgaard implementerade och lanserade Revu genomgick företaget ett introduktions- och utbildningsprogram. I dag utgör programvaran en väsentlig del av MT Højgaards interna BIM-utbildning. Revu är även helt integrerat i företagets BIM-plattform, till exempel som ett pluginprogram för Revit® och AutoCAD®.

Mot en helt digitaliserad framtid

MT Højgaard fortsätter att investera i digitala processer för att öka produktiviteten. Företaget använde Revu för att bygga sitt eget, ultramoderna huvudkontor i Søborg som färdigställdes i augusti 2016. Revu fungerar också som en central samlingspunkt för all ritningshantering på supersjukhuset Nyt Aalborg Universitetshospital, Slagelse Sygehus och Aarhus Universitetshospital. ”Vi är inte hundra procent fria från pappersritningar. Men vi har valt att investera stort i Revu och kan se att det fungerar väl i praktiken. Många av våra olika yrkesgrupper förlitar sig på det. Möjligheten att samlas runt en stor SMART board som är platt som en 2D-ritning är en otrolig fördel”, säger Christian. Han avslutar:

”Vi strävar mot att ständigt arbeta för att uppnå ännu bättre kommunikation och mer transparenta processer. Vi har redan åtagit oss att bli bäst på digitalisering inom vårt område i byggbranschen. Vi skulle vilja att fler projekt i branschen genomförs som VDC-projekt, eftersom det är det mest produktiva sättet att arbeta och det bästa sättet att samarbeta mellan olika yrkesgrupper. Vi kommer gradvis att se hur byggbranschens processer blir alltmer digitala och Revu spelar en central roll för detta. För oss är det redan det mest pålitliga verktyget i den fortsatta digitaliseringen och moderniseringen av våra egna arbetsmetoder.”* MT Højgaard har sitt huvudkontor i Danmark och köper Bluebeam-produkter genom NTI CADcenter, en Bluebeam Gold-återförsäljare.

Upptäck vad Bluebeam kan göra för dig

Få mer gjort vid design, byggande och överlämning