1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Bornhorst + Ward samordnar projekt med Revu

Utmaning

Bornhorst + Ward började använda Bluebeam Revu av en rad olika skäl. Tidigare hade deras ingenjörer markerat ritningar på papper, vilket innebar en risk för att kopior tappades bort och gjorde det svårt att göra kontroller bakåt.

Markeringar gjordes på flera kopior av pappersritningarna, och det kunde vara svårt att veta vilken av dem som var den senaste. Detta ledde till versionskonflikter och dyra omarbetningar.

Lösning

Revu används för att överlagra ritningar och därmed underlätta design och samordning. Sets i Revu används för att samla alla bygg-, väg- och vattenritningar för ett projekt. Revu-Setet är den centrala uppsättning markeringar som alla projektets teammedlemmar använder för att markera ändringar och tillägg i de senaste ritningarna.

Bornhorst + Wards nya kontor har samarbetsutrymmen med interaktiva 75-tumsskärmar från Dell, där projektteamen kan träffa kunderna för att granska designer och markera ritningar.

Fördelar

  • Företaget utfärdar mellan 2 000 och 3 000 ritningar per månad. Tidigare behövde varje version av en ritning skrivas ut minst fyra gånger för att kontrolleras av olika teammedlemmar. Genom att använda Revu sparar man därför 10 000 pappersark i månaden, och kan eliminera utskrifts- och papperskostnader motsvarande 4 000 AUD (25 500 kronor) per månad.
  • Bara genom de sparade papperskostnaderna fick Bornhorst + Ward avkastning på sin investering i Revu på bara tre månader.
  • Det nya kontoret har 10 % fler arbetsstationer, mycket bättre utrymmen för samarbete och mindre golvyta, så att företaget kan maximera sin produktivitet och minska driftskostnaderna.
  • Bornhorst + Ward använder Revu för att undvika omarbetningar. Högre kvalitet på markeringarna gör dem bättre och de försvinner inte lika lätt, dessutom är det lättare att avgöra vilken markering som är den senaste.

”Vi skrev tidigare ut minst 10 000 ritningar varje månad till en kostnad av 4 000 AUD (25 500 kronor) i månaden. Jämfört med vad vi för närvarande betalar varje år för Bluebeam har vi fått avkastning på investeringen på bara tre månader. Och det är bara papperskostnaderna – för att inte tala om alla andra fördelar.”

Brett Taylor Brett Taylor Bornhorst + Ward

Sedan 1965 har Brisbane-baserade Bornhorst + Ward varit verksamt som teknisk konsult inom väg och vatten samt bygg och anläggning. Företaget har blivit marknadsledande genom att bygga en stark grund av teknisk expertis, samarbeta nära med branschexperter och sätta värdet för kunderna i första rummet. Detta har gett Bornhorst + Ward möjlighet att arbeta med flera högprofilerade projekt, däribland Queens Wharf, Northshore Hamilton, Yeerongpilly Green, Inner City South State Secondary College, Chester & Ella Apartments och Gladstone East Shores.

Projekt av en sådan storlek och omfattning kräver största möjliga tydlighet och kommunikation. Det är därför som Bornhorst + Ward har valt att använda Bluebeam Revu för att underlätta projektsamordningen. ”Det är mycket kunskap och information som ska slussas genom systemet, och Bluebeam delar upp alltsammans. Annars skulle det vara en logistisk mardröm att hålla ordning på vad som är relevant, vad som är nytt och vad som har ersatts”, förklarar Lucinda Wawrzyniak, Senior Structural Engineer på Bornhorst + Ward.

Lucinda Wawrzyniak, Senior Structural Engineer på Bornhorst + Ward, använder Bluebeam Revu för att markera en ritning.

Digitalt arbete med Bluebeam

Tidigare markerade ingenjörerna på Bornhorst + Ward ritningar på papper, vilket innebar en risk för att kopior tappades bort och gjorde det svårt att göra kontroller bakåt. Markeringar gjordes på flera kopior av pappersritningarna, och det kunde vara svårt att veta vilken av dem som var den senaste. Detta ledde till versionskonflikter och dyra omarbetningar.

”Eftersom det är så många personer inblandade skulle markeringar ha gått förlorade om vi använde papper”, säger Brett Taylor, director. ”Med Bluebeam samlas istället allting i vårt Set, så att vem som helst kan öppna markeringsuppsättningen och se vad som behöver göras.”

”Allt vi gör, från de minsta jobben till de största, görs i Bluebeam. Vi använder inte papper längre.”

Brett Taylor
Director
Bornhorst + Ward

Brett använder Revu för att granska ritningar och skapa preliminära designer och skisser. ”Setet” han nämner är den centrala uppsättningen ritningar som alla projektets teammedlemmar använder för att markera ändringar och tillägg. Tack vare Sets-funktionen i Revu kan teamet på Bornhorst + Ward visa, komma åt och navigera i ett obegränsat antal källfiler som ett enda dokument i en enda flik. Genom den här funktionen kan alla som granskar ritningarna se sina tidigare markeringar samtidigt som de kontrollerar den senaste ritningen.

”Tidigare, när vi använde papper, kunde ritarna först få en markering och sedan en annan, och var då tvungna att fråga vilken de skulle jobba med – vilken som var den senaste”, säger Brett. ”Numera har vi bara en markering och alla objekt som är slutförda raderas, så att vi bara har de allra senaste och bästa versionerna.”

Bluebeam-Sets används för att samla alla bygg-, väg- och vattenritningar för ett projekt. När markeringarna är klara används överlagringsfunktionen i Revu för att överlagra ritningarna och jämföra dem med tidigare versioner, kontrollera att eventuella ändringar stämmer och underlätta design och samordning.

Brett fortsätter: ”För ett höghusbygge hade vi alla de olika arkitektritningarna, och gick sedan till ett ljusbord eller gjorde överlagringen mot fönstret. Nu lägger man bara in det i Revu, och kan stänga av och sätta på olika lager. Det är mycket enklare än på papper.”

Bornhorst + Wards nya kontor i Brisbane med bättre samarbetsutrymmen för kund- och teammöten.

Lyckade projekt med Revu

Bluebeam Revu har gjort det möjligt för Bornhorst + Ward att bli papperslöst, och smidigt gå från att arbeta på det gamla kontoret till att jobba hemifrån under pandemin och nu arbeta på det helt nya kontoret. Företaget utfärdar omkring 2 000 till 3 000 ritningar per månad, och tidigare behövde varje version av en ritning skrivas ut minst fyra gånger för att kontrolleras av olika teammedlemmar. Genom att använda Revu sparar man därför 10 000 pappersark i månaden, och kan eliminera utskrifts- och papperskostnader motsvarande 4 000 AUD (25 500 kronor) per månad. Bara genom de sparade papperskostnaderna fick Bornhorst + Ward avkastning på sin investering i Revu på så lite som tre månader.

Att eliminera papper innebär att kontoret används mer effektivt, med färre kvadratmeter golvyta och fler samarbetszoner. Det nya kontoret har 10 % fler arbetsstationer, mycket bättre utrymmen för samarbete och mindre yta, så att företaget kan maximera sin produktivitet och minska driftskostnaderna. Bornhorst + Wards nya kontor har samarbetsutrymmen med interaktiva 75-tumsskärmar från Dell, där projektteamen kan granska designer och markera ritningar. ”Vi använder det i alla våra mötesutrymmen, särskilt om vi har personliga kundmöten. Vi öppnar Revu och går igenom ritningarna. Det är helt enkelt lättare att se”, menar Brett Taylor.

Bornhorst + Ward använder Revu för att undvika omarbetningar. Högre kvalitet på markeringarna gör dem bättre och de försvinner inte lika lätt, dessutom är det lättare att avgöra vilken markering som är den senaste.

Projektingenjörer, ritare, chefer – alla använder Revu varje dag för att göra markeringar, granska ritningar, granska konsultritningar och se vad som händer. Tack vare att det går att jämföra och överlagra och en massa andra saker i Sets blir det helt enkelt enklare än på papper”, säger Lucinda Wawrzyniak: Hon kontrollerar ritningar, markerar ingenjörsdesigner och överlagrar arkitekt- och andra konsultritningar med Revu. Andrew Bryant, Associate and Chief Drafter, använder Revu för att kontrollera ritningar, granska ingenjörernas designmarkeringar och sedan inleda ritnings- och modelleringsfasen.

Genom att använda Revu kan ingenjörerna på byggarbetsplatsen och alla andra medarbetare veta säkert vilka som är de senaste versionerna, och se markeringarna i realtid. ”Våra markeringar håller högre kvalitet och försvinner mer sällan, och det är tydligare vilken som är den senaste markeringen. Det är bättre ordning på kontoret och kvaliteten på de markeringar som vi skickar ut därifrån är bättre än de var för tio år sedan – det blir helt enkelt färre omarbetningar.”

Framöver planerar företaget att fortsätta använda Revu i projekt av alla storlekar och omfattningar. ”En bild säger mer än tusen ord. Jag känner att det är fördelaktigt att kunna skissa upp någonting i Bluebeam”, säger Lucinda Wawrzyniak.

Bornhorst + Ward har 10 % fler arbetsstationer och har kunnat skära ner på det golvutrymme som tidigare behövdes till skrivare och pappersförvaring.

* Bornhorst + Ward ligger i Australien och köpte Bluebeamprodukter genom Cloud A2K, en Bluebeam Platinum Partner.

Upptäck vad Bluebeam kan göra för dig

Få mer gjort vid design, byggande och överlämning