1. Bluebeam Construction Software
  2. Prøv gratis
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Bornhorst + Ward koordinerer prosjekter med Revu

Utfordring

Bornhorst + Ward startet å bruke Bluebeam Revu av en rekke forskjellige årsaker. Ingeniørene hadde tidligere markert papirtegninger, noe som førte til en risiko for å miste kopier, samtidig som dette gjorde det vanskeligere å sjekke tegningene.

Markeringer ble gjort i flere kopier av papirtegninger, og det var vanskelig å finne ut av hvilken som var den nyeste kopien av disse. Dette førte til versjonskonflikter og kostbart omarbeid.

Løsning

Revu brukes til å overlegge tegninger for slik å bidra til design og koordinasjon. Sets i Revu brukes til å sortere alle bygg- og strukturtegninger i et prosjekt. Revu Set er det sentrale markeringssettet som alle prosjektmedlemmer bruker til å markere tegninger og tillegg til den nyeste tegningen.

Bornhorst + Wards nye kontor har samarbeidsområder med 75-tommers interaktive skjermer fra Dell der prosjektteam kan møte kunder for å gjennomgå design og markere tegninger.

Fordeler

  • Selskapet ferdigstiller rundt 2000 til 3000 tegninger hver måned, og hver gjennomgang må skrives ut minst fire ganger slik at de kan sjekkes av forskjellige teammedlemmer. Det betyr at selskapet sparer 10 000 kopier hver måned med Revu, og sparer 4000 australske dollar (omtrent 26 000 kroner) når det gjelder kostnader for utskrifter og papir.
  • Papirkostnadene alene ga Bornhorst + Ward en avkastning for Revu på bare tre måneder.
  • Det nye kontoret har 10 % flere arbeidsstasjoner, forbedrede samarbeidsområder og mindre kontorplass som gjør det mulig for firmaet å redusere driftskostnadene.
  • Bornhorst + Ward bruker Revu for å unngå omarbeid samtidig som de får bedre markeringer, minimerer tapte markeringer og enklere kan fastslå hvilken markering som er den nyeste versjonen.

«Vi skrev ut minst 10 000 tegninger hver måned, noe som kostet oss rundt 4000 australske dollar (omtrent 26 000 kroner). Sammenlignet med hva vi for tiden betaler for Bluebeam i året – har vi sett en avkastning på bare tre måneder. Og det gjelder bare for papirkostnadene og ikke de mange andre fordelene.»

Brett Taylor Brett Taylor Bornhorst + Ward

Bornhorst + Ward fra Brisbane har drevet konsulentvirksomhet innen bygge- og konstruksjonsteknikk siden 1965. Firmaet er blitt en bransjeleder ved å bygge et sterkt fundament av ingeniørekspertise, og samarbeider tett med bransjeeksperter, samtidig som de ivaretar forpliktelsene sine overfor kundene. Dette har gitt firmaet muligheten til å jobbe med flere prestisjetunge prosjekter, deriblant Queens Wharf, Northshore Hamilton, Yeerongpilly Green, Inner City South State Secondary College, Chester & Ella Apartments og Gladstone East Shores.Prosjekter av denne størrelsen og med dette omfanget krever transparens og kommunikasjon, og Bornhorst + Ward valgte Revu Bluebeam som samarbeidspartner når det gjelder prosjektkoordinasjon. «Vi må gjennomgå store mengder kunnskap og informasjon, og Bluebeam organiserer det hele. Ellers hadde det vært et logistisk mareritt å beholde oversikten over det som er relevant, det som er nytt og det som er gammelt», forklarer konstruksjonsingeniør Lucinda Wawrzyniak.

Bornhorst + Wards ledende konstruksjonsingeniør Lucinda Wawrzyniak bruker Bluebeam Revu til å markere en tegning.

En digital tilnærming med Bluebeam

Ingeniørene hos Bornhorst + Ward hadde tidligere markert papirtegninger, noe som førte til en risiko for å miste kopier, samtidig som dette gjorde det vanskeligere å sjekke tegningene. Markeringer ble gjort i flere kopier av papirtegninger, og det var vanskelig å finne ut av hvilken som var den nyeste kopien av disse. Dette førte til versjonskonflikter og kostbart omarbeid.

«Når vi har så mange personer som samarbeider på samme jobb, vil vi bare miste markeringer hvis vi bruker papirkopier», sier direktør Brett Taylor. «Men med Bluebeam samles alt i settet vårt slik at alle kan åpne markeringssettet vårt og se hva som har blitt gjort.»

«Alt vi gjør – fra små til store jobber – gjøres i Bluebeam. Vi bruker ikke lenger papir.»

Brett Taylor
Direktør
Bornhorst + Ward

Taylor bruker Revu til å gjennomgå tegninger og opprette foreløpige design og skisser. «Settet» han refererer til er det sentrale markeringssettet til tegninger som alle prosjektteamets medlemmer bruker til å markere endringer og tillegg. Revus Sets-funksjon gjør det mulig for Bornhorst + Ward-teamet å vise, få tilgang til og navigere et ubegrenset antall kildefiler som et enkelt dokument i én fane. Denne funksjonen gjør det mulig for alle å gjennomgå tegningene for å se sine tidligere markeringer, samtidig som de kan se den nyeste tegningen.

«Tidligere, da vi brukte papirkopier, fikk de tekniske tegnerne en markering og enda en markering, og måtte ofte spørre hvilken markering de skulle jobbe med. Hvilken markering er den nyeste?», forteller Taylor. «Nå bruker vi én markering og elementene slettes når de er fullført. Slik sikrer vi at vi alltid har den nyeste og beste versjonen.»

Bluebeam Sets brukes til å sortere alle prosjektets bygge- og konstruksjonstegninger. Når markeringer er fullført, brukes Overlapp-funksjonen i Revu til å overlegge tegninger for slik å kunne sammenligne tidligere versjoner, sikre endringers nøyaktighet og hjelpe til med design og koordinasjon.

Taylor forteller videre: «Når det gjelder høyhusprosjekter har du mange forskjellige tegninger. Vi pleide å bruke lysbordet eller et vindu til å legge tegningene over hverandre. Nå legger vi dem bare inn i Revu, og du kan aktivere og deaktivere lagene. Dette fungerer mye bedre enn med papirmetoden.»

Bornhorst + Wards nye kontor i Brisbane med forbedrede samarbeidsområder for møter med kunder og team.

Fremgangsrikt arbeid med Revu

Bluebeam Revu har gjort det mulig for Bornhorst + Ward å bli papirløse, samtidig som de enkelt har gått fra å arbeide på det tidligere kontoret til å arbeide hjemmefra som følge av pandemien – til å arbeide på det helt nye kontoret. Selskapet ferdigstiller rundt 2000 til 3000 tegninger hver måned, og hver gjennomgang må skrives ut minst fire ganger slik at de kan sjekkes av forskjellige teammedlemmer. Det betyr at selskapet sparer 10 000 kopier hver måned med Revu, og sparer 4000 australske dollar (omtrent 26 000 kroner) når det gjelder kostnader for utskrifter og papir. Papirkostnadene alene ga Bornhorst + Ward en avkastning for Revu på bare tre måneder.

Kontoret kan brukes mer effektivt når man kvitter seg med papir, samtidig som mindre kontorlokaler og flere samarbeidsområder muliggjøres. Det nye kontoret har 10 % flere arbeidsstasjoner, forbedrede samarbeidsområder og mindre kontorplass som gjør det mulig for firmaet å redusere driftskostnadene. Bonhors + Wards nye kontor har samarbeidsområder med 75-tommers interaktive skjermer fra Dell der prosjektteam kan gjennomgå design og markere tegninger. «Vi bruker løsningen i alle møteområdene våre, spesielt hvis vi har møter med kunder. Vi starter Revu og går gjennom tegningene. Det gjør det enklere å se prosjektene», utdyper Taylor.Bornhorst + Ward bruker Revu for å unngå omarbeid samtidig som de får bedre markeringer, minimerer tapte markeringer og enklere kan fastslå hvilken markering som er den nyeste versjonen. «Prosjektingeniører, tekniske tegnere, direktører – alle bruker løsningen til å legge til markeringer, gjennomgå tegninger, gjennomgå konsulenters tegninger og til å se hva som skjer. Muligheten til å sammenligne og legge tegninger over hverandre, samt en rekke andre muligheter i Sets – det er rett og slett enklere å bruke enn papir», forteller Wawrzyniak, som kontrollerer tegninger, markerer ingeniørdesign og overlegger arkitekttegninger og andre konsulenttegninger med Revu. Teknisk seniortegner Andrew Bryant bruker Revu til å kontrollere tegninger, gjennomgå ingeniørenes designmarkeringer og så begynne utkast- og modelleringstrinnet.Revu gjør det enkelt for ingeniørene på stedet og de andre ansatte å identifisere de nyeste revisjonene, samtidig som de ser markeringer i sanntid. «Markeringene har en bedre kvalitet, og færre markeringer går tapt, samtidig som vi enkelt ser hvilken markering som er den nyeste. Kontoret er ryddigere, og kvaliteten på markeringene vi sender av gårde fra kontoer er bedre enn den var for 10 år siden – og vi har mindre omarbeid.»

Firmaet planlegger å fortsette å bruke Revu til prosjekter av alle størrelser og omfang fremover. «Et bilde sier mer enn tusen ord. Når du skisserer noe i Bluebeam, føler jeg også at det er noe av verdi», sier Wawrzyniak.

Bornhorst + Ward har økt arbeidsstasjoner med 10 % og redusert kontorareal som tidligere var nødvendig for skrivere og papirarkiver.

Bornhorst + Ward har kontor i Australia, og har kjøpt Bluebeam-produkter via Cloud A2K, en Bluebeam Platinum Partner.

Finn ut hva Bluebeam kan gjøre for deg

Få mer gjort gjennom design-, bygge- og overleveringsfasen