Ramboll tar ingeniørkunsten med seg inn i det digitale 21. århundre


Ramboll i tall

  • 300 kontorer på verdensbasis
  • 13 000 eksperter
  • 15 prosjekter i den foryngede bydelen Kings Cross i London
  • 1 verdens største krysslaminerte tømmerbygning
  • 13,45 milliarder kroneri inntekter i 2016

"Vi kan ikke fortsette å bygge slik vi har gjort det de siste 100 eller 200 årene", sier Alex Lawrence, sjef for Building Structures hos Ramboll i Storbritannia. "Teknologien har gått fremover." Bygg- og anleggsbransjen ligger langt bak andre større bransjer når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og økning i produktiviteten. Det danske konstruksjons- og konsulentfirmaet Ramboll med kontorer i hele verden anser digitalisering som nøkkelen til å overvinne det som historisk har vært manglene innen bransjen. "Vi har mye mer data tilgjengelig, slik at vi kan designe, utvikle og bygge på en annen måte, på måter vi ennå ikke har tenkt på", legger Lawrence til.

Rambolls nylige nyutvikling av bydelen Kings Cross i London og et boligkompleks i Nord-London er eksempler på materialiseringen av disse fremskrittene. I begge prosjektene støttet prosjektlederne seg på de digitale verktøyene i Bluebeams programvareløsninger Bluebeam Revu og Bluebeam Studio, og Lawrence tror disse verktøyene og andre digitale fremskritt vil være uvurderlige når vi skal navigere mellom de neste 100 årene med utfordringer innen konstruksjon og bygg.

Raskere koordinering, kjappere problemløsning

Andrew Mather er Principal Structural Engineer hos Ramboll i Storbritannia, og anser at Revu og Studio er avgjørende for nivået av samarbeid som er blitt allestedsnærværende i prosjekter som involverer ingeniører, bygningsarbeidere og byggherrer fra hele verden. "Bruk av digitale designverktøy betyr at vi kan koordinere mye raskere på en mye mer nøyaktig måte, og derigjennom oppnå mye høyere produktivitetsnivåer", forklarer han.

Ett av Rambolls imponerende prosjekter er Dalston Works, et 10-etasjes leilighetskompleks med 121 enheter som vil bli verdens største prosjekt med krysslaminert tømmer (CLT) som noensinne er bygd. Å bygge leilighetene med krysslaminert tømmer ble nødvendiggjort av dårlige grunnforhold og kontinuerlig underjordisk utvikling, da de vil bli betydelig lettere enn med betong. Det sparer oss også for 2400 tonn med karbon sammenlignet med en betongstruktur.

Men byggingen har noen utfordringer, som Mather forklarer: "De krysslaminerte tømmerpanelene ble produsert i Østerrike flere uker før de faktisk ble montert på stedet. Alle åpningene, alle dørene, alle vinduene måtte være nøyaktige på alles tegninger og i produksjonsmodellen. Med Revu kunne vi legge over informasjon fra forskjellige kilder og sikre at det ikke oppsto feil. Koordinert med andre 3D-modeller kunne vi sikre at designteamet var helt på linje før produksjonen startet."

"Med Revu kunne vi legge over informasjon fra forskjellige kilder og sikre at det ikke oppsto feil."

Uten digitale verktøy ville den typen nær koordinering ha tatt betydelig lengre tid, og ville involvert omfattende bruk av papirtegninger samt møter ansikt til ansikt. Begge deler ville ha forlenget byggetiden, muligens ført til forsinkelser og økt muligheten for feil. I stedet kunne vi bruke Revu til å gjøre og spore endringer digitalt, slik at alle parter visste nøyaktig hvem som hadde gjort en endring, og når. Deretter kunne hver enkelt kommentere endringen – for eksempel markere noe som "Godkjent" med et stempel eller be om mer informasjon eller ytterligere gjennomganger.

I nyutviklingsområdet Kings Cross jobbet Ramboll på 15 forskjellige anlegg, så koordinering og planlegging var helt avgjørende. Med Revu kunne alle involverte parter forutse utfordringene som lå foran dem, i et kjent filformat – PDF – som alle kunne forstå. "Vi har hatt enorm nytte av 3D-modellering og koordinering i et 3D-miljø. Revu har vært en tilgjengelig plattform der alle kunne forstå, koordinere og forutse utfordringer som kunne oppstå på byggeplassen", sier Ruth Johnson, en bygningsingeniør som jobbet på prosjektet. Med funksjonene for overlegg og sammenligning i Revu kunne ingeniørteamet håndtere problemer før de ble tidskritiske.

Ett av prosjektene i Kings Cross involverte en betongbygning og administrasjon av informasjonen rundt bygningens armering. Johnson sier at ved å bruke Revu på stedet, kunne hun gjøre endringer mens hun rådførte seg med konstruksjonsteamet i sanntid, og så sende endringene tilbake til kontoret eller sette dem inn i hoveddokumentene. “Revu har vært uvurderlig for meg gjennom at jeg raskt har kunnet forstå hva som var designet og hvilke konsekvenser det kunne få, og så formidle det til alle som måtte involveres i implementeringen av endringen. Det har vært uhyre verdifullt", legger hun til.

“Revu har vært uvurderlig for meg gjennom at jeg raskt har kunnet forstå hva som var designet og hvilke konsekvenser det kunne få, og så formidle det til alle som måtte involveres i implementeringen av endringen."

Bygge institusjonelt minne

Det er en godtatt sentens i bransjen at ingeniører aldri designer det samme to ganger, men det betyr ikke at det ikke ville vært nyttig å ha et lett tilgjengelig arkiv med tidligere prosjekter. "Ved å bruke digitale designmetoder", sier Mather, "kunne vi bruke noe av kunnskapen fra tidligere prosjekter og noe av den faktiske detaljerte designforståelsen i de innledende fasene av prosjektene for å ta kvalifiserte beslutninger og redusere risikoer." Dermed unngår vi komplikasjoner senere, når endringer kan være kostbare og spise opp verdifull tid. I Kings Cross betød dette at ingeniører på separate prosjekter kunne kommunisere via arbeidet og dele dokumenter, erfaring og visdom opparbeidet fra tidligere jobber. Eksempelvis kan løsninger som håndterer visse grunnforhold eller lokale sikkerhetsbestemmelser, enkelt overføres fra ett prosjekt til et annet for å passe det nye settet av spesifikasjoner.

I videre forstand benytter Ramboll Tool Chest-funksjonen i Revu til å bygge et arbeidsminne. Gjennom firmaserveren har alle Ramboll-brukere av Revu tilgang til det samme settet av digitale tegneverktøy, symboler og sikkerhetsfunksjoner, slik at ingeniører kan hente dem og sikre skisser av høy kvalitet.

På Dalston Works kunne bygningsingeniører bruke Tool Chest til å markere konstruksjonsdokumentet for å vise hvor mekaniske rør skulle installeres. "Muligheten til å tilpasse det til forskjellige brukere og hvordan de bruker det, er en av Revus viktigste egenskaper", sier Mather.

Effektivitet og risikoreduksjon

Dagens kunder forventer prosjekter av høyere kvalitet enn noen gang før, og krever dem ferdig på kortere tid og til samme pris. Det betyr at byggefirmaer som har som mål å leve i det 21. århundret, må ta i bruk teknologi som øker produktiviteten og effektiviteten, uten at det går på bekostning av den omhyggelige oversikten som bidrar til sikkerhet og færre risikoer.

Lawrence har sterke meninger om hvilken vei bygg- og anleggsbransjen må gå. "Hvis du ser på data fra de siste 10 årene, henger bygg- og anleggsbransjen virkelig etter når det gjelder produktivitetsvekst, sammenlignet med resten av Storbritannia." Med digital design kan ingeniørene realisere verdi og produktivitet, men også den strukturelle formen og elegansen som de – og prosjekteierne – ønsker å skape.

"Bygg- og anleggsbransjen kan være et farlig sted", sier Johnson. "Revu, som plattform, var viktig for å kommunisere risiko. En viktig del av helse- og sikkerhetsstyring på byggeplassen er å sikre at alle forstår eventuell restrisiko som er involvert. Revu og dets evne til å redigere informasjon du får, raskt, betød at jeg kunne markere og fremheve risikoer på en klar og tydelig måte." Med den funksjonaliteten kunne de som jobbet på stedet få det markerte dokumentet og raskt vurdere situasjonen før de satte i gang med noe. Og fordi Revu er tilgjengelig ute i felten, kunne folk på stedet legge inn sine egne data, for eksempel hvis det fremdeles forelå risiko som hadde blitt ignorert eller oversett, og overføre den informasjonen tilbake til kontoret.

Selektiv automatisering: La de beste gjøre sitt beste arbeid

Som vi har hørt gjentatte ganger, står bygg- og anleggsbransjen midt i en krise: Det er massiv mangel på faglærte, og det er rett og slett ikke nok kvalifiserte kandidater til å besette jobber. Én måte å beholde verdifulle medarbeidere og tiltrekke seg ny kompetanse på, er å gjøre jobben mer attraktiv. Som Mather ser det, er overgang til digitalt en taktikk selskaper kan bruke for å overvinne mangelen på faglærte.

"Med verktøy som Revu, kan administrasjonsarbeidet reduseres betraktelig slik at vi kan bruke mer tid på mer innovative aspekter og fremme verdi i prosjekter. Det er gjennom eksempler som Dalston Works, som er verdens første av sitt slag, at vi kan ha det mest morsomt på prosjekter." Og hvem ønsker seg ikke en jobb som er mer morsom og mindre kjedelig? Når ingeniørene slipper de hverdagslige oppgavene, kan de fokusere på det som virkelig betyr noe. Fordelene med dette er omfattende: Høyere tilfredshet på arbeidsplassen, bedre effektivitet og en bygning som alle er stolte over å si at de har jobbet på.

Når diskusjonen dreier seg mot digitalisering og automatisering, er det mange som er redde for at det er kodespråk for at maskinene tar over menneskenes jobb på arbeidsplassen. Men det er ikke slik Ramboll ser det. "Fremtiden innen bygg og anlegg involverer definitivt menneskelig interaksjon og det å kunne kombinere menneskelig kreativitet, men vi trenger også kraften og hjelpen fra de digitale designverktøyene", hevder Mather.

Ved å åpne for mer samarbeid gjennom Studio og ved å benytte verktøy som Batch Link og automatiske målinger, fjernes mye av databehandlingsoppgaver og repetitivt arbeid fra konstruksjonsprosessen. Ingeniører kan fokusere på konstruksjon og samtidig stole på at de automatiserte målingene Revu kommer med, er nøyaktige. Det er ikke alle som begynner i Ramboll som vil bli erfarne Revu-brukere, så programvarens omfattende tilpassingsalternativer og brukervennlighet på alle ferdighetsnivåer, utgjør en enorm ressurs for selskapet.

Lawrence forstår behovet for å sette ingeniørene i stand til å gjøre sitt beste. "Vi investerer tungt i egen teknologisk utvikling", sier hun. "Vi har en rekke digitale designverktøy som vi bruker og utvikler internt. Men vi liker også å samarbeide med eksterne selskaper og bruke deres allerede tilgjengelige programvare. Bluebeam er et nøkkeleksempel på det."

Ramboll: Klar for den tredje industrielle revolusjon

Nå som bygg- og anleggsbransjen står overfor små marginer, kompetansehull og klienter som forventer mer på kortere tid og til samme kostnad, blir selskapene nødt til å gjennomføre grunnleggende endringer de neste årene for å overleve og blomstre. Ramboll har valgt å omfavne dette øyeblikket som det perfekte tidspunktet for å reinvestere i teknologi og i ansatte. Så mye av ingeniørenes jobb handler nå om datamaskinkoding og parametrisk design, og ikke penn og papir. Ved å kombinere menneskets kreativitet med kraften i digital programvare, "kan vi skape de beste produktene mye raskere", sier Mather.

Lawrence kaller dette øyeblikket "den tredje industrielle revolusjon". Tilrettelegging av koordinering mellom parter, utnyttelse av datakraft og brukervennlighet er faktorer som har inspirert Ramboll til å lene seg så tungt på Revu og Studio. "Det er svært enkelt, det er svært lett å bruk, det har et enkelt brukergrensesnitt og det kan brukes av alle i konstruksjonskjeden, fra konsulenter til underleverandører på byggeplassen", sier Lawrence.

Digital design er fremtidens tenkemåte. Hvis Kings Cross og Dalston Works er en indikasjon, står Ramboll i spissen for en spennende og digital ny tidsalder innen bygg og anlegg.


Registrer deg for nyhetsbrevet vårt for å holde kontakten med Bluebeam

Abonner på e-post fra Bluebeam

Skriv inn e-postadressen din og angi abonnementsinnstillingene dine nedenfor, for å motta nyheter om Bluebeam, produktoppdateringer, tips og triks samt spesielle publikasjoner.

Din e-post

Sjekk recaptcha

Personvernregler

Nyhetsbrev

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler

Vi vil gjerne bruke informasjonskapsler til å forbedre opplevelsen din på nettet og kvaliteten på tjenesten vår. Finn ut mer

OK
Nei takk