1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Bluebeam hjälper SMG att leverera högkvalitativa renoveringar på bara fyra veckor

Utmaning

Det nederländska företaget SMG renoverar upp till 50 butiker per år. Företaget har kunder inom bland annat banker och stora varumärken inom modedetaljhandeln. Den största utmaningen – förutom att slutföra projekt enligt schemat – är att säkerställa kvaliteten på den preliminära planeringen. Projekten kan bara gå framåt om de data som arkitektkontoren tillhandahåller (vilka vanligtvis skickas i PDF-format) är korrekta, de digitala mått som tas både före renoveringen och i den färdiga byggnaden stämmer och all annan planering har utförts på rätt sätt.

Lösning

Planerings- och programvaruexperten Emil Kütter lyckades övertyga företagsledningen på SMG om fördelarna med Bluebeam eftersom de omedelbart insåg dess potential: ”Jag noterade att alla ändringar av de utskrivna planerna på byggarbetsplatsen tidigare gjordes för hand. Byggmåtten var alltid desamma när arbetsdagen var slut. Att uppdatera ändringar manuellt i efterhand senare genom att lägga till varje kvantitet och volym på datorn lämnade för stort utrymme för fel. Bluebeam såg omedelbart attraktivt ut för oss eftersom vi kunde använda våra bärbara datorer och surfplattor på byggarbetsplatsen!” Med Bluebeam kan användarna dessutom skapa anpassade verktygssatser. Det betyder att alla verktyg som krävs för ett projekt alltid finns till hands, och kan organiseras tydligt i programfönstret.

Fördelar

  • Mindre risk för fel tack vare total transparens genom hela projektet
  • Mer exakta volymer och kvantiteter med digital samgranskning direkt i PDF-filer
  • Bättre projektsamarbete tack vare smidig mobil åtkomst både på och utanför byggarbetsplatsen
  • Färre pappersutskrifter för mer hållbar resurshantering
  • Mer omfattande support för arbetsförberedelse, materialbeställning och snabbt iordningställande av byggarbetsplats
  • Snabb och enkel introduktion tack vare att Bluebeam är så lätt att använda
  • Optimal modifiering för SMG med Bluebeams anpassningsbara verktygssatser

”Bluebeam har blivit den perfekta lösningen när vi snabbt behöver införliva planändringar i ett projekt. Det hjälper oss också att beräkna dimensioner, volymer och kvantiteter mer effektivt och exakt. Dessutom behöver vi långt färre utskrifter av planeringsdokument eftersom man kan se och granska allt på bildskärmar och surfplattor, vilket sparar värdefulla resurser.”

Emil Kütter BPA Bouwplaatsautomatisering SMG

Store Management Group (SMG) from Vriezenveen, norr om Almelo i Nederländerna, har varit en viktig aktör inom renovering och nybyggen i mer än 15 år. SMG specialiserar sig på projekt inom hotell och restaurang och hälso- och sjukvård, samt på snabba kvalitetsrenoveringar av mode- och skobutiker. SMG har arbetat med Bluebeam Revu i mer än fem år för att digitalisera sitt arbete så mycket som möjligt, och kunna lägga in justeringar och kommentarer direkt i planeringsdokumenten samt kontrollera digitala mått på plats.

Personalen på Store Management Group behöver bara fyra veckor från beställning till slutfört projekt. ”Och vi behöver bara tre veckor från det att vi monterar ner butiken till dess att den öppnar igen”, säger SMG:s ägare Edward Doornbos stolt när han diskuterar den extremt korta tid som krävs för renoveringarna. Edwards personal och externa entreprenörer kan dock bara klara de här extremt snäva tidsramarna om allt flyter på bra.

Det nederländska företaget SMG renoverar upp till 50 butiker per år. Företaget har kunder inom bland annat banker och stora varumärken inom modedetaljhandeln. Den största utmaningen – förutom att slutföra projekt enligt schemat – är att säkerställa kvaliteten på den preliminära planeringen. Projekten kan bara gå framåt om de data som arkitektkontoren tillhandahåller (vilka vanligtvis skickas i PDF-format) är korrekta, de digitala mått som tas både före renoveringen och i den färdiga byggnaden stämmer och all annan planering har utförts på rätt sätt.

Planera digitalt och bygg så konsekvent som möjligt

Tid är pengar, som man brukar säga. Varje dag som en butik håller stängt innebär förlorade pengar för kunden. Kontinuerlig digitalisering av de processer som ingår i mätning, planering, rivning, konstruktion och fakturering är därför ett viktigt mål för SMG. Standardiserade digitala processer kan spara mycket tid och pengar, särskilt för återkommande renoveringsjobb för samma kunder och i samma butiker.

Emil Kütter, planerings- och programvaruexpert, ägare till BPA Bouwplaatsautomatisering och återförsäljare/utbildare för Bluebeam, har under de senaste fem åren arbetat med den kontinuerliga optimeringen av arbetsprocesserna på SMG. Målet är att gå från analoga, utskrivna PDF-filer till surfplattor, bärbara datorer och smartphones. Emil har arbetat som frilansande projektledare i många år och var den som introducerade Bluebeams programvara för SMG:s dagliga processer. Han kunde snabbt övertyga Edward Doornbos om fördelarna med Bluebeam eftersom potentialen var så uppenbar.

”Jag noterade att alla ändringar av de utskrivna planerna på byggarbetsplatsen tidigare gjordes för hand”, säger Emil. ”Byggmåtten var alltid desamma när arbetsdagen var slut. Att uppdatera ändringar manuellt i efterhand genom att lägga till varje kvantitet och volym på datorn lämnade för stort utrymme för fel. Bluebeam såg omedelbart attraktivt ut för oss eftersom vi kunde använda våra bärbara datorer och surfplattor på byggarbetsplatsen.”

En SMG-anställd tittar på Revu på en bärbar dator i en skåpbil
Store Management Group (SMG) from Vriezenveen har varit aktivt inom renovering och nybyggen i över 15 år. Företaget specialiserar sig på hotell och restaurang, sjukvårdsanläggningar samt snabba kvalitetsrenoveringar av mode- och skobutiker.

En och samma programvara för en mängd projektuppgifter

Många av SMG:s kunder har funnits med länge. Det beror främst på företagets skickliga och mycket samarbetsinriktade planerings- och byggteam som arbetar hårt för att säkerställa att kostnader, schema och kvalitet lever upp till förväntningarna. SMG får vanligtvis kundernas beställda planer från arkitektkontoren via e-post eller direkt från företagets interna planeringsavdelningar. Uppgifterna finns sedan tillgängliga som implementeringsplan och PDF-fil i skala 1:50, eller 1:20 eller högre för mer exakta tilläggsdetaljer. SMG:s interna planeringsteam lägger sedan till viktig planeringsinformation i PDF-filerna med Bluebeam. Eftersom man med Bluebeam kan göra ändringar direkt i PDF-filen sparar det värdefull tid och kostsamma korrigeringar som annars skulle ha krävt ytterligare planeringsprogram eller separat CAD-programvara.

Med Bluebeam kan användarna dessutom skapa anpassade verktygssatser. Det betyder att alla verktyg som krävs för ett projekt alltid finns till hands och kan placeras praktiskt och lättåtkomligt i programfönstret. ”Bluebeam har blivit den perfekta lösningen när vi snabbt behöver införliva planändringar i ett projekt”, säger Emil Kütter. ”Det hjälper oss också att beräkna dimensioner, volymer och kvantiteter mer effektivt och exakt. Dessutom behöver vi långt färre utskrifter av planeringsdokument eftersom man kan se och granska allt på bildskärmar och surfplattor, vilket sparar värdefulla resurser.”

Utnyttja hela potentialen i framtiden

”Vi arbetar med ett antal duktiga företag, och SMG vill fortsätta att växa, men det är svårt att hitta pålitligt fackfolk. Det råder brist på kvalificerad arbetskraft överallt. Det gör det ännu viktigare att digitalisera rutinuppgifter och standardprocesser och förenkla för alla.”

Edward Doornbos
Grundare av SMG

Bluebeams potential har ännu inte uttömts för de många projekt som SMG genomför varje år. Detta trots att företaget redan använder programmet inom alla avdelningar. Försäljning, kostnadsberäkning, projektförberedelse, hantering och bearbetning samt kundservice använder programvaran för ett brett spektrum av processer. I framtiden kommer SMG till exempel att använda Bluebeam för att snabbt beräkna mått för korsande golv-, vägg- eller takytor, och för att fakturera byggnadsarbeten. Det här är särskilt användbart eftersom en stor del av det arbete som utförs under projektets gång görs av SMG-proffs. De hanterar den övergripande projektledningen och en stor del av genomförandet. Förutom specialistplaneringen implementerar företaget också elsystem och VVS-system.

För Emil Kütter och Edward Doornbos kvarstår frågan om hur projektplanering och -genomförande kan digitaliseras ytterligare. Edward betonar: ”Vi arbetar med ett antal duktiga företag, och SMG vill fortsätta att växa, men det är svårt att hitta pålitligt fackfolk. Det råder brist på kvalificerad arbetskraft överallt. Det gör det ännu viktigare att digitalisera rutinuppgifter och standardprocesser och förenkla för alla.” Emil tillägger: ”Vi vill fortsätta att garantera förstklassig planering och genomförande, för det är vad våra kunder förväntar sig av oss. Vi kan se hur Bluebeam på många sätt kommer att vara ett stort stöd för oss i det avseendet.”

Två SMG-anställda diskuterar en PDF-fil i Revu, som visas på en tv-skärm
Edward Doornbos (till höger) diskuterar aktuell planeringsstatus i Bluebeam Revu med en kollega.

Upptäck vad Bluebeam kan göra för dig

Få mer gjort vid design, byggande och överlämning