1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Skanska distribuerar Bluebeam Revu i sitt största projekt någonsin: Nya Karolinska Solna-projektet i Stockholm

Bakgrund

Skanska, en av världens ledande internationella koncerner för bygg- och projektutveckling, arbetar med kommersiell utveckling, bostadsutveckling och offentlig-privat utveckling i Europa, Nordamerika och Sydamerika. Skanska bygger för närvarande sitt största projekt hittills – det 320 000 kvadratmeter stora Nya Karolinska Solna-projektet (NKS) i Stockholm, ett byggkontrakt för 14 miljarder kronor. Det enorma sjukhuset är lika stort som 24 normalstora skyskrapor. NKS indelas i sju faser som byggs samtidigt. Under projektets mest intensiva period kommer Skanska att ha en personalstyrka på närmare 2 000 personer, och när anläggningen står klar 2017 kommer man att ha skapat över 40 000 ritningar.


Utmaning

Med ett oöverträffat antal ritningar och tilläggsdokument att hantera behöver Skanska ett effektivt sätt att organisera data i projektets alla faser. Arbetsflödet inom byggbranschen är vanligtvis pappersbaserat, men för detta projekt är det i princip omöjligt att ta fram uppdaterade hårdkopior inom rimlig tid, samt att söka genom travar av tryckta ritningar för att hitta svar skulle ta för lång tid. I stället sökte Skanska efter en lösning som kan:

  • hantera ritningar och dokument digitalt så att medarbetare snabbt kan hitta aktuell information
  • kommentera ritningar elektroniskt med enhetliga, standardiserade markeringar som gör feedback tillgänglig omedelbart
  • snabbt och lätt få fram dokumentation utan att behöva skriva ut den.

Efter att ha utvärderat ett antal lösningar bestämde Skanska sig för Bluebeam Revu, en PDF-baserad lösning för markeringar och samarbete inom teknikbranschen, som nu används i många av projektets faser. Skanska hade använt Revu tidigare för att hantera kommunikationen i flera andra globala projekt, och var därför säkra på att Revus teknologi för hyperlänkar och kommentarer i PDF-filer skulle uppfylla NKS-projektets höga krav på dokumentation.


Lösning

Revu har ett starkt inflytande på hur NKS-teamet hanterar information. Revu hjälper i synnerhet teamet att organisera och länka relaterad information i sitt SharePoint-system. Först söker ansvariga för dokumentkontroll i PDF-filer för att snabbt kunna identifiera specifika byggreferenser. Dessa referenser länkas sedan med tillhörande dokument. När sedan en entreprenör på byggarbetsplatsen vill titta på en detalj klickar hen bara på kommentaren, så öppnas rätt dokument automatiskt utan att hen behöver komma ihåg vilket ritningsnummer som hör till detaljen. På så sätt får medarbetaren svar direkt på arbetsplatsen inom några få minuter. Om man behöver lägga till fler kommentarer görs detta med Revus anpassningsbara, standardiserade verktyg för PDF-anteckningar som text, färgmarkeringar, former, CAD-symboler, moln och mått. Genom att kommentera PDF-filerna digitalt blir ritningsfrågor och feedback tillgängliga så snart en PDF checkas in igen i SharePoint.

På byggarbetsplatsen använder NKS-projektgruppen en rad olika Revu-funktioner som hjälp med att utföra rumskontroller i realtid. Sjukhusets 8 000 rum har dubbla väggar och Skanska måste bekräfta att allt specialarbete – bland annat el, rörläggning och mekanik – är slutfört innan en vägg tillsluts. För detta ändamål har Skanska skapat anpassade nyckelsymboler med underentreprenörens namn som lagras i Revus Tool Chest – en unik funktion för att spara vanliga markeringar och dela dem med andra användare. Skanska utnyttjar också Bluebeam Studio, Revus integrerade molnlösning, som gör det möjligt för användare att lagra filer online och samarbeta med andra i en och samma kopia av en PDF i realtid. När de har slutfört en arbetsuppgift öppnar underentreprenörerna ritningarna i Studio-sessioner med Revu för iPad, navigerar till det rum som de just har avslutat och placerar nyckelsymbolerna där för att ange att arbetet är slutfört. Eftersom de här anteckningarna placeras i en PDF i en Studio-session, kan projektledare på byggarbetsplatsen genast se när ett visst arbete är färdigt, så att de snabbare kan ordna med uppförandet av rummets yttervägg. Genom att använda Revu behöver Skanska inte heller skapa pärmar för rumskontrollerna, vilket gör att teamet slipper hantera ytterligare 20 000 tryckta pappersark.

“Skanska har under årens lopp sett hur Revu levererar imponerande resultat för globala projekt, men vad vi ser nu i NKS är hur Revus skalbarhet gör det enkelt att digitalisera även de största, mest dokumentintensiva projekten.”

Swaroop Kadur, projektchef och ingenjör i NKS

Resultat

Även om det tar några år innan projektet är slutfört, har Revu redan haft en stor betydelse för NKS-projektet. “Skanska har under årens lopp sett hur Revu levererar imponerande resultat för globala projekt, men vad vi ser nu i NKS är hur Revus skalbarhet gör det enkelt att digitalisera även de största, mest dokumentintensiva projekten”, säger Swaroop Kadur, projektchef och ingenjör i NKS. “Om man tänker på att detta projekt innehåller tiotusentals ritningar och dokument är det Revu åstadkommit en imponerande bedrift genom att konsekvent ge våra medarbetare möjlighet att hitta den information de behöver på några få minuter.”

Upptäck vad Bluebeam kan göra för dig

Få mer gjort vid design, byggande och överlämning