1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Hurley Palmer Flatt ger Principal Place en digital makeover

Utmaning

Hurley Palmer Flatt är en områdesöverskridande ingenjörsfirma med sin bas i Storbritannien och som grundades 1968. Firman påbörjade nyligen utvecklingen av ett nytt, exklusivt bostadsområde som kallas Principal Place och ligger på gränsen mellan City of London och Hackney. Projektet väntas bli en av de högsta byggnaderna i centrala London och består av 175 meter höga torn som erbjuder 300 nya lägenheter. Projektets komplexitet innebar att Hurley Palmer Flatt var tvungna att förbättra exaktheten och kvaliteten i sina samgranskningar, sin efterlevnadsdokumentation och sitt samarbete. Samtidigt tog de bort tidsödande processer som inbegrep DWG-filer och kostsamma CAD-program.

Lösning

Hurley Palmer Flatt valde att införliva en digital strategi för projektleveransen. Strategin utgick från Bluebeam® Revu®, en innovativ, molnbaserad lösning för projekteffektivitet och samarbete som sätter standarden för effektiva arbetsflöden hos mer än två miljoner yrkesmänniskor inom design- och byggbranschen världen över.

Fördelar

  • Samgranskningar i realtid sparade sex fakturerbara timmar per granskning, vilket blir ungefär en fyrsiffrig besparing i pund per granskning.
  • Foton för att visa på överensstämmelse finns nu inbäddade i Revu på projektets alla planer och scheman. Överensstämmelsefotona skapar en direktlänk mellan vad som fysiskt setts på plats och vad som finns i designplanerna.
  • PDF-filer i Revu kan mätas, skalanpassas och kalibreras, vilket gör att man inte behöver korshänvisa mellan stora DWG-filer och stöttande CAD-program. Det innebär att PDF:filerna på byggplatsen blir mer exakta och enklare att dela mellan fältet och kontoret.
  • Hurley Palmer Flatts användning av Revu skapar ett papperslöst kontor och en modern arbetsyta som lockar nya talanger till firman.

”Bluebeam som programvara fungerar mycket bättre än några liknande programvaror som jag har använt för att utföra samma uppgifter. Så pass att vi på kontoret använder ordet som en synonym för en gemensam åtgärd eller gemensam designprocess.”

Jairo Jaramillo Senior Mechanical Engineer Hurley Palmer Flatt

Implementera Revu

Områdesöverskridande ingenjörsfirman Hurley Palmer Flatt, med bas i Storbritannien, förstår vikten av effektiv projektleverans – och av förklarliga skäl. Firman har nämligen femtio års erfarenhet inom byggbranschen. Det är därför inte någon överraskning att Hurley Palmer Flatt, trots en allt mer föränderlig bransch, fortfarande fokuserar på innovation och effektivitet. Firmans övergång till papperslös projektleverans håller dem i framkanten av den digitala revolutionen och gör att de förbättrar effektiviteten samtidigt som de lockar till sig nya talanger. Ett verktyg som hjälper Hurley Palmer Flatt att uppnå dessa mål är Bluebeam Revu, en dator-, mobil- och molnbaserad lösning för papperslösa arbetsflöden som förbättrar projekteffektivitet och samarbete under hela projektets livscykel. Firman implementerade Revu för Principal Place, ett höghusprojekt i Shoreditch i London som beräknas bli 50 våningar högt.

”Det har faktiskt utvecklats”, säger Senior Mechanical Engineer Jairo Jaramillo om projektet. ”Jag startade för omkring fem år sedan som ingenjör och arbetade under handledning av två andra ingenjörer. Då handlade det om design, med fokus på att ta fram ritningar och skapa designer för uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystemen för alla lägenheter i byggnaderna. Det finns tre av dem och källarsystemen och det är mig alla kommer till först vid eventuella designproblem. Det gör de eftersom det byggs av entreprenören och alla avvikelser från vår ursprungliga design måste godkännas och granskas av oss.” Under ledarskap av Paul Flatt, Group Chairman och CEO för Hurley Palmer Flatt, bestämde Jairo och hans team att Principal Place-projektet behövde bli digitalt och att pappersbaserat samarbete inte var ett alternativ. Hurley Palmer Flatt tillämpade Revu för att förbättra sina processer.

”Det har gjort det möjligt för mig att svara mycket snabbare, med mycket högre noggrannhet, konsekvens och upplösning. Tydligheten som Bluebeam ger mig när jag kommunicerar med resten av designteamet är fantastisk.”

Jairo Jaramillo
Senior Mechanical Engineer
Hurley Palmer Flatt

Förbättra effektiviteten vid samgranskningar

”Kvaliteten på det jag kan producera är mycket högre sedan vi introducerade Bluebeam. Vid två tillfällen när vi arbetade på områden med mer informella problem, kunde vi skicka ut det med en gång”, berättar Jairo. ”Vi kunde skicka ut en uppsättning ritningar och behövde inte köra dem genom 2D CAD, utan kunde använda dem som de var. Vi slapp använda två eller tre medarbetare som skulle jobbat ett par timmar var. Besparingen motsvarade ett fyrsiffrigt belopp.”
Nu har det blivit den process som firman föredrar. ”Tidigare använde vi ett program som heter Visio. Där tog vi fram 2D-ritningar av en typisk golvplatta i byggnaden. Jag behövde titta på lägenheten och på var rör och luftkonditioneringsenheter skulle placeras i ett 2D-utrymme. Upplösningen lämnade mycket att önska. Sedan var vi tvungna att konvertera ritningarna till PDF-filer. Därefter skickade vi dem som markeringar till vårt CAD-designteam som skulle rensa upp dem och skicka dem till kunden. Som ni hör var det många steg att gå igenom.” Med Bluebeam Studio i Revu kan Jairos team göra markeringar i såväl 2D-ritningar som 3D-modeller och dela markeringarna i realtid med både byggarbetsplatsen och kontoret via digitala PDF-filer. ”Bluebeam Revu har minskat antalet steg och hjälpt oss att öka produktiviteten enormt mycket”, säger Jairo.

Bluebeams Pratik Patel håller i en handledningssession på Hurley Palmer Flatts huvudkontor.

Strävan efter exakthet

De anpassningsbara funktionerna, skalbarheten och de branschspecifika verktygen i Revu har gett Jairo möjlighet att utöka användningen av den digitala lösningen till andra verksamhetskritiska arbetsflöden. ”Spatial koordinering är avgörande för oss. Så att kunna göra det från en 2D-ritning i Bluebeam och slutföra områdesberäkningar, se kvadratmeter, avstånd, utrymme till utrustning osv. ligger till grund för vår verksamhet. Och det var något jag inte riktigt kunde göra innan jag började använda Bluebeam. Jag behöver inte längre använda mig av DWG-filer, för med Bluebeam kan jag kontrollera och kalibrera avstånden”, säger Jairo. ”Bluebeam har hjälp oss enormt med noggrannheten.”

Även efterlevnadsgranskningarna har uppgraderats sedan firman införde Revu. ”Bluebeam är särskilt användbart för oss när vi besöker byggplatser. När vi tar bilder för att dokumentera likheter kan vi bädda in dem mot projektets planer och scheman när vi kommer tillbaka till kontoret. Det innebär att vi har en direktlänk mellan vad vi fysiskt ser på plats och vad som finns i designplanerna för att säkerställa likheterna”, förklarar Lucy Rees som är Sustainability Consultant. Utöver direktlänken finns även all dokumentinformation nu i Revu, vilket gör informationen enklare att hitta än i det tidigare formatet. med flera dokument. ”I stället för att ha flera olika dokument på olika platser har vi allt på en och samma plats där vi kan se allt samtidigt”, säger Lucy.

”Det är särskilt användbart exempelvis under designstadiet när vi arbetar med arkitekter och ingenjörer och vi bara kan markera våra kommentarer digitalt i en PDF och skicka den till dem, istället för att behöva skriva ut papper och sedan skanna in dem igen innan vi skickar dem.”

Lucy Rees
Sustainability Consultant
Hurley Palmer Flatt

Digitala PDF-filer för en papperslös framtid

Hurley Palmer Flatt lyfter fram de digitala PDF-funktionerna i Revu som nyckeln till att bli papperslösa. Firmans CEO, Paul Flatt, anser att det är nu firmor som hans bör utnyttja det digitala utrymmet. ”Byggnader har blivit en digital tillgång. Så med utvecklingen av byggnadsinformationsmodellering (BIM) blir planerna digitala tillgångar. I dag designar vi i 3D. Vi skapar en digital tillgång. Denna digitala tillgång kommer att utvecklas och jag tror att nästa hållplats på den digitala resan innebär att vi kommer se en överlagring av information som kopplas till tillgången; alltså taggning av information.” Efter att ha använt Revu för att göra precis det på Principal Place-projektet håller Jairo med. ”PDF-filer är ett så välkänt och vanligt elektroniskt filformat. Bluebeam ger mig möjlighet att ändra allt från markeringarna och direkt mejla det till resten av designteamet. Mångfalden hos de digitala PDF-filerna i Revu har hjälpt Hurley Palmer Flatt att uppnå sina mål att förbättra kvaliteten och effektiviteten i projektets leveransparametrar. ”Vi har utformat leveransparametrar för vad vi gör, våra ritningar och specifikationer”, utvecklar Paul. ”Jag tror att vi har allt runt omkring: projektledning, programhantering, resurshantering och kommersiell hantering. I slutändan måste de leveransparametrar du arbetar med designas och för att göra det behöver du designverktyg. Att ha verktyg som Bluebeam är nyckeln till att komma vidare.”

Principal Place-projektet planeras omfatta torn på 175 meter.

Hurley Palmer Flatt strävar efter att driva branschen framåt. Det innebär att använda digital projektleverans för att föra fram de nyaste talangerna inom ingenjörs- och byggbranschen. ”Jag tror att allt handlar om att göra sig av med de gamla uppfattningarna om att ingenjörskonst, och i synnerhet att arbeta på byggplatsen, handlar om tunga lyft och hårt arbete. Det är ett hårt arbete, men vi har mycket av den senaste teknologin som nu hjälper oss med de här processerna. Vi kan arbeta i farten”, säger Lucy. Paul nämner samverkan mellan branschen och digitala lösningar tillsammans med Hurley Palm Flatts egna utvecklingsprogram som nyckeln till firmans framtid. ”Vi har vårt eget examensprogram, som vi kallar Gates. Vårt Gates-program är framgångsrikt vad gäller att ta in nya talanger. Många av de nya och yngre talangerna som kommer in är redan vana vid det här digitala stadiet”, säger Lucy. ”Nyutexaminerade studenter får jobb och förväntar sig att arbeta med digital teknologi. De vill använda BIM och Bluebeam och vill inte längre vara på ett kontor som är beroende av papper. Det bidrar verkligen till att driva företaget framåt mot målet att bli papperslösa. Det bidrar dessutom till den digitala revolutionen hos Hurley Palmer Flatt.”

”Bluebeam Revu har förändrat mitt sätt att arbeta under de senaste två och ett halvt åren. Jag önskar nästan att det hade kommit tidigare. Det är en fantastisk programvara, den fungerar som min penna och mitt papper. Det är en elektronisk version av de traditionella instrument som hjälper mig att väldigt snabbt reagera på designproblem som uppstår.”

Jairo Jaramillo
Senior Mechanical Engineer
Hurley Palmer Flatt

Upptäck vad Bluebeam kan göra för dig

Få mer gjort vid design, byggande och överlämning