1. Bluebeam Construction Software
  2. Prøv gratis
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Hurley Palmer Flatt gir Principal Place et digitalt ansiktsløft

Utfordring

Hurley Palmer Flatt, et selskap med flerdisiplinær ingeniørrådgivning, basert i Storbritannia og grunnlagt i 1968, begynte nylig å bygge et nytt høymoderne boligprosjekt kalt Principal Place, på grensen mellom City of London og bydelen Hackney. Planen er at det skal bli blant de høyeste byggverkene i sentrum av London, og prosjektet består av 175 meter høye tårn med 300 nye leiligheter. Fordi prosjektet er svært komplekst, måtte Hurley Palmer Flatt forbedre nøyaktigheten og kvaliteten ved designgjennomgangene sine, samt samsvarsdokumentasjonen og samarbeidet sitt, og samtidig unngå tidskrevende prosesser med DWG-filer og kostbare CAD-programmer.

Løsning

Hurley Palmer Flatt valgte å inkludere en digital leveringsstrategi for prosjektet, med fokus på Bluebeam® Revu®. Dette er en innovativ, skybasert prosjekteffektivitets- og samarbeidsløsning som setter standarden for effektive arbeidsflyter for mer enn 2 millioner designere og entreprenører over hele verden.

Fordeler

  • Direkte designgjennomganger sparte seks fakturerbare timer per gjennomgang, og sparte en anslått firesifret sum per gjennomgang.
  • Samsvarsbilder er nå innebygd i Revu, sammen med tegninger og tidsplaner for prosjektet. Dette gir en direkte kobling mellom det som kan sees fysisk på byggeplassen, og det som står i designtegningene.
  • PDF-filer i Revu kan måles, skaleres og kalibreres for å unngå behovet for kryssreferanser mellom knotete DWG-filer og støttede CAD-programmer. Dette gjør PDF-filene for arbeidsplassen mer nøyaktige og lettere å dele mellom de på byggeplassen og de på kontoret.
  • Ved å bruke Revu, skaper Hurley Palmer Flatt et papirløst kontor og en moderne arbeidsplass, som lokker nye talenter til firmaet.

«Som programvare fungerer Bluebeam mye bedre enn lignende programvare jeg har brukt til å utføre de samme oppgavene, i den grad at det har blitt et synonym for en vanlig handling eller en vanlig designprosess på kontoret».

Jairo Jaramillo Senior maskiningeniør Hurley Palmer Flatt

Implementering av Revu

Hurley Palmer Flatt, et selskap som er basert i Storbritannia og driver med flerdisiplinær ingeniørrådgivning, forstår viktigheten av effektiv prosjektlevering, og dette med god grunn – de har tross alt med seg 50 års erfaring til byggebransjen. Så det er ingen overraskelse at Hurley Palmer Flatt fortsatt fokuserer på innovasjon og effektivitet, selv i en bransje som blir stadig mer tilpasningsdyktig. Ved å gå over til papirløs prosjektlevering går de stadig i spissen for den digitale revolusjonen, og det gir dem muligheten til å forbedre effektiviteten og samtidig tiltrekke seg nye talenter. Bluebeam Revu hjelper Hurley Palmer Flatt med å nå dette målet. Dette er et verktøy for datamaskin-, mobil- og skybaserte løsninger for papirløse arbeidsflyter, som forbedrer prosjekteffektivitet og samarbeid gjennom hele prosjektets levetid. Firmaet har implementert Revu på Principal Place, et boligblokkprosjekt i Shoreditch-området i London, som etter planen skal bli 50 etasjer høyt.

«Det har faktisk utviklet seg», sier senior maskiningeniør Jairo Jaramillo om prosjektet. «Jeg ble ansatt som ingeniør for omtrent fem år siden, og ble opplært av to andre ingeniører. Og da var det ekte design, med fokus på å produsere tegninger og å lage design for varme-/ventilasjons-/klimaanleggsystemer for alle leilighetene i bygningene. Det er tre av dem, samt kjellersystemene, og jeg er den første som blir kontaktet angående alle eventuelle designproblemer. Det blir nå bygget av entreprenøren, og vi må se på og autorisere alle avvik fra det opprinnelige designet.» Jaramillo og teamet hans har, under ledelse av styreformann og administrerende direktør hos Hurley Palmer Flatt, Paul Flatt, bestemt at Principal Place-prosjektet skal være et digitalt prosjekt, og at papirbasert samarbeid ikke er et alternativ. Hurley Palmer Flatt innførte Revu for å forbedre prosessene sine.

«Det har gjort at vi kan svare raskere, være mer nøyaktige og konsekvente, og ha bedre løsninger. Det er helt fantastisk hvor mye enklere og klarere kommunikasjonen mellom meg og designteamet har blitt, takket være Bluebeam.»

Jairo Jaramillo
senior maskiningeniør
Hurley Palmer Flatt

Forbedret effektivitet for designgjennomganger

«Etter introduksjonen av Bluebeam ble kvaliteten på det jeg kunne produsere så god at vi, ved to anledninger der vi håndterte noen mer uformelle problemer, bare kunne sende det avgårde med ´én gang», sier Jaramillo. «Vi kunne sende ut en rekke tegninger uten å måtte kjøre dem gjennom 2D og CAD – vi kunne sende dem slik de var. Dette sparte to til tre ansatte for et par timer hver med ekstra arbeid. Disse innsparingene var definitivt en del av den firesifrede summen.»
Dette er nå firmaets foretrukne prosess. «Tidligere brukte vi programmet Visio, og vi kunne tegne 2D-tegninger av en typisk gulvplate over hele bygningen. Man ser på leiligheten og plasseringen av rørene og klimaanleggenhetene i 2D. Dette går ut over oppløsningen. Deretter måtte vi konvertere disse til PDF-filer. Og disse ble sendt som markeringer til CAD-designteamet vårt, slik at de kunne korrigere dem og sende dem til klienten. Som du ser er dette ganske mange trinn å gå gjennom.» Med Bluebeam Studio i Revu kan Jaramillos team markere både 2D-tegninger og 3D-modeller, og dele markeringene med både de på byggeplassen og de på kontoret i sanntid, ved hjelp av digitale PDF-filer. «Bluebeam Revu har redusert antall trinn vi må gå gjennom, og har forbedret produktiviteten vår enormt», legger Jaramillo til.

Bluebeams Pratik Patel holder en veiledningsøkt på kontorene til Hurley Palmer Flatt.

Streben etter nøyaktighet

Skaleringsfunksjonaliteten og de bransjespesifikke verktøyene i Revu er brukervennlige og enkle å ta i bruk, og via dem kan Jaramillo utvide bruken av digitale løsninger til andre arbeidsflyter som er avgjørende for bedriften. «Det viktigste for oss er romlig koordinering. Og å kunne gjøre dette fra en 2D-tegning i Bluebeam og fullføre områdeberegninger, se på kvadratmeter, avstander, anleggsklareringer osv. Det er det viktigste vi gjør. Og jeg kunne egentlig ikke gjøre dette før jeg begynte å bruke Bluebeam. Jeg trenger ikke å se på DWG-filer lenger, fordi jeg kan sjekke og kalibrere avstandene med Bluebeam», sier Jaramillo. «Bluebeam har vært til enorm hjelp når det gjelder nøyaktighet.»

Samsvarsgjennomganger har også fått en oppgradering siden firmaet innførte Revu. «Bluebeam er spesielt nyttig for oss når vi besøker byggeplassen. Når vi tar bilder for å dokumentere samsvar, kan vi legge dem inn og sammenligne dem med tegningene og tidsplanene for prosjektet når vi kommer tilbake til kontoret. Da har vi en direkte kobling mellom det vi har sett fysisk på byggeplassen og det som står i designtegningene, for å sikre at de samsvarer», forklarer Lucy Rees, konsulent for bærekraft. I tillegg til denne direkte koblingen finnes all dokumentinformasjon nå i Revu, slik at informasjonen blir enklere å finne enn i tidligere flerdokumentformater. «I stedet for å ha flere ulike dokumenter på flere ulike steder, har vi alt sammen i ett dokument, slik at vi ser alt på samme sted», forklarer Rees.

«Det er spesielt nyttig når vi arbeider med arkitekter og ingeniører under designstadiet, siden vi kan skrive inn kommentarene våre digitalt på en PDF-fil og sende dem til hverandre, uten å måtte skrive ut ting for så å skanne dem inn igjen og sende dem tilbake.»

Lucy Rees
konsulent for bærekraft
Hurley Palmer Flatt

Digitale PDF-filer føres inn i en papirløs fremtid

Hurley Palmer Flatt mener at de digitale PDF-egenskapene i Revu er nøkkelen til at de skal kunne bli papirløse. Administrerende direktør Paul Flatt mener det nå er opp til firmaer som hans å benytte fordelene det digitale rom har å by på. «Bygninger har blitt en digital ressurs. Så etter utviklingen av BIM (Building Information Modeling) har tegningene begynt å bli digitale ressurser. I dag designer vi i 3D. Man skaper en digital ressurs. Denne digitale ressursen kommer til å utvikle seg, og jeg tror det neste trinnet er at vi kommer til å se en overlapping av informasjon som faktisk inkluderes i denne digitale ressursen – merking av informasjon.» Når vi har brukt Revu til å gjøre akkurat dette på Principal Place-prosjektet, sier Jaramillo. «PDF-filen er et veldig vanlig elektronisk filformat som er lett å kjenne igjen. Så med Bluebeam kan jeg gjøre alt, fra å legge til markeringer til å sende den direkte på e-post til resten av designteamet.» Ved å ha digitale PDF-filer i Revu, har Hurley Palmer Flatt blitt mer allsidige, og gjort det mulig for dem å nå målene sine om å forbedre kvaliteten og effektiviteten ved prosjektleveringer. «Vi har utformet leveringer i forhold til hva vi gjør, samt tegningene og spesifikasjonene våre», forklarer Flatt. «Jeg mener alt det andre er knyttet til dette: prosjektledelse, programadministrasjon, ressursadministrasjon og næringsadministrasjon. Til syvende og sist må leveringene vi arbeider med være utformet for å gjøre dette, derfor trenger vi utformingsverktøy. Det å ha verktøy som Bluebeam er det viktigste for at vi skal kunne utvikle oss videre.»

Principal Place-prosjektet skal bygge tårn på opptil 175 meter.

Hurley Palmer Flatt er opptatt av å drive bransjen videre, og bruker digital prosjektlevering til å sette fokus på de nyeste talentene innen ingeniørarbeid, bygg og anlegg. «Jeg mener det handler om å bryte med de gamle oppfatningene av at ingeniørarbeid, spesielt det å være på byggeplassen, handler om tunge tak og hardt fysisk arbeid. Det er hardt arbeid, men vi har mye av den nyeste teknologien som nå hjelper oss med disse prosessene. Vi kan arbeide på farten», sier Rees. Flatt mener at samspillet mellom bransjen og digitale løsninger, samt Hurley Palmer Flatts egne utviklingsprogram, er de viktigste faktorene for firmaets fremtid. «Vi har vårt eget program for nyutdannede, som vi har gitt navnet Gates. Gates-programmet vårt hjelper oss å få tak i nye talenter. Mange av de nye og yngre talentene som ansettes, er allerede vant til dette digitale stadiet», forklarer Rees. «De nyutdannede kommer hit og forventer å arbeide med digital teknologi. De vil bruke BIM og Bluebeam, og ønsker å arbeide på et kontor som ikke er avhengig av å jobbe på papir. Dette hjelper oss veldig med å nå målet vårt om å bli papirløse. Og det bidrar også til den digitale revolusjonen hos Hurley Palmer Flatt.»

«Bluebeam Revu har endret måten jeg jobber på i løpet av de siste 2,5 årene. Jeg skulle nesten ønske vi tok programvaren i bruk tidligere. Programvaren er fantastisk og jeg bruker den i stedet for penn og papir. Det er en elektronisk versjon av de tradisjonelle instrumentene som hjelper meg med å håndtere designproblemer på en rask måte.»

Jairo Jaramillo
senior maskiningeniør
Hurley Palmer Flatt

Finn ut hva Bluebeam kan gjøre for deg

Få mer gjort gjennom design-, bygge- og overleveringsfasen