1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Borde byggbranschen anamma distansarbete?

Pandemin tvingade många företag att anpassa sig till digitala processer så att deras team kunde arbeta hemifrån. Men borde branschen fortsätta att anamma trenden med distansarbete? Titta på ett kostnadsfritt webinar där du får lära dig hur du kan locka de bästa medarbetarna samtidigt som du sparar tid och pengar genom att effektivt bygga in distansarbete i byggprocesserna.

Titta på vårt webinar om distansarbete

Du får reda på:

Hur du minimerar hindren för distansarbete inom din organisation
Bästa praxis för att införa teknologi som stöder digitalt samarbete
Strategier för att förbättra kommunikationen och undvika silor mellan team

Du får reda på:

Hur du minimerar hindren för distansarbete inom din organisation
Bästa praxis för att införa teknologi som stöder digitalt samarbete
Strategier för att förbättra kommunikationen och undvika silor mellan team

Talare på webinaret

Porträttbild av Pratik Patel, Sr. Account Manager, Bluebeam UK

Pratik Patel
Sr. Account Manager,
Bluebeam UK

Porträttbild av Jarrod Hall, Technical Sales Engineer, Bluebeam UK

Jarrod Hall
Technical Sales Engineer,
Bluebeam UK