1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Maximera teknologi för AEC-branschen: Optimera värdet med det du redan har

Titta på vårt on-demand-webinar för att lära dig hur organisationer i alla storlekar kan maximera sina teknologiinvesteringar för att klara perioder av ekonomisk osäkerhet.

Gå till Maximera teknologi för AEC-branschen

Du får lära dig att:

Utvärdera företagets kultur för att förstå hur väl rustade ni är för att anamma ny teknologi effektivt
Bryta mönster av grupptänkande när beslut om teknologi ska fattas
Etablera verkliga partnersamarbeten med era teknologileverantörer för att lösa affärsproblem och maximera investeringen
Maximera investeringen i teknologi för att klara ekonomisk osäkerhet

Du får lära dig att:

Utvärdera företagets kultur för att förstå hur väl rustade ni är för att anamma ny teknologi effektivt
Bryta mönster av grupptänkande när beslut om teknologi ska fattas
Etablera verkliga partnersamarbeten med era teknologileverantörer för att lösa affärsproblem och maximera investeringen
Maximera investeringen i teknologi för att klara ekonomisk osäkerhet

Talare på webinaret

Porträttbild av James Chambers, Director of Global Industry på Nemetschek

James Chambers
Director of Global Industry Development,
Nemetschek, Build & Construct Division

Porträttbild av Andrew Gaer, Director of Customer Success på Bluebeam

Andrew Gaer
Director of Customer Success,
Bluebeam

Porträttbild av Molly Webber, Sr. Enterprise Customer Success Manager på Bluebeam

Värd: Molly Webber
Sr. Enterprise Customer Success Manager,
Bluebeam