1. Bluebeam programvara för byggbranschen
  2. Prova kostnadsfritt
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Zengun: Bluebeam Revu löser utmaningarna i klassisk Stockholmsbyggnad

Utmaning

Hos Zengun har man sett hur långdragna granskningsprocesser kraftigt kan påverka projektets tidsplan, vilket leder till såväl högre kostnader som framskjutna deadlines. Likaså bristande kommunikation mellan olika funktioner på byggarbetsplatsen kan leda till felmätningar och efterjusteringar vilket även det påverkar tidsaspekten på ett negativt sätt. Otillräckliga kunskaper i digitala verktyg försvårar samarbetet med underentreprenörer och konsulter, och kan försvaga säkerheten på bygget.

Lösning

I kontorsbyggnadsprojektet på Torsgatan använder sig Zengun av Bluebeam Studio som ett samarbetsverktyg för att sköta alla de granskningsprocesser som tidigare upptog en stor del av planeringstiden. Med verktygets hjälp kan teamet nu sköta all kommunikation direkt i programmet och arbetet kan fortgå under tiden utan bromsklossar.

En tydligare dialog har skapats mellan teamen på bygget så att arbetet flyter på smidigare och projektet håller sig inom utsatt tidsram och budget.

Fördelar

  • 1,5 månad sparad under granskningsprocessen genom ett optimerat arbetsflöde där kommentarer görs i realtid
  • Ett verktyg för flera arbetsflöden och som samlar alla delar av projektet, istället för att investera i flera olika verktyg som kan medföra merkostnader och längre tid för implementering
  • Justeringar kan göras löpande och kontaktvägarna är kortare för ändringar
  • Minskad risk för omarbeten och fel när väl produktionen påbörjas då alla har tillgång till den senaste handlingen
  • Hög användarvänlighet som bidrar till att startsträckan för ett digitalt arbetssätt blir kortare
  • Okad säkerhet för såväl projektet som personalen på plats
  • Förenklar jobb på arbetsplatser med oklara förutsättningarna
  • Tiden framför datorn kortas ned och arbetsledarna kan spendera mer tid på plats under produktion

”Vi har valt att använda Studio både för granskningar och som en slags samlingsportal för flera typer av arbeten. Största vinsten är att vi kommer ifrån att leta pappersritningar och riskera att någon inte har den senaste handlingen att utgå ifrån.”

Julia Kågström Affärsenhetschef Zengun

I kvarteret längs med Klarastrandsleden på Torsgatan i centrala Stockholm finns en av stadens mest välbekanta fasader. Det varmröda huset stod klart år 1906 efter en design av Ferdinand Boberg, en av Sveriges mest kända och uppskattade arkitekter. Byggnaden har i folkmun kallats för Stockholm Vatten-huset då bolaget hade sina lokaler här fram till år 2016. Den anrika fastigheten har nu genomgått en förvandling till toppmoderna kontorsytor; snirkliga detaljer runt fönster och dörrar samsas nu med stora ljusa ytor och moderna installationer.

”Vi ser nu att vi kan ha ett program till alla delar istället för att sitta på en mängd olika verktyg som vi behöver lära ut. En plattform som rymmer alla delar är ovärderligt för oss.”

Aron Björkholm
Projektingenjör
Zengun

”Det här är ett landmärke i Stockholm. Huset har helt fantastiska kvaliteter och detaljerna följer med i alla olika delar och snickerier i byggnaden”, säger Fredric Jacobson, projekteringsledare på Zengun.

På plats på Torsgatan har Zengun varit sedan 2018 för att se till att resan från det gamla till det nya ska gå så smidigt som möjligt.

”Vi har gjort det mesta i huset. Allt från fasader och husets bärande delar till ytskikt och tak. Allt har nu blivit som nytt igen”, berättar Fredric.

Julia Kågström är affärsenhetschef på Zengun och hon är ansvarig för att se till att projektet på Torsgatan 26 ros i hamn. Sommaren är här och arbetet har de senaste veckorna gått i in i en intensiv slutfas inför de stundande besiktningarna. Runt 200 personer är på plats på bygget varje dag, de allra flesta av dem är hantverkare, och det är mycket som ska hinnas med innan det är dags för överlämning.

Zengun är med sina 220 anställda en av Stockholms ledande byggentreprenörer. Fokus ligger på kommersiella fastigheter och affärerna kommer vanligtvis in då stora fastighetsägare behöver bygga om. Trots att Zengun fortfarande är ett relativt ungt företag – man firade 10-årsjubileum i höstas – så omsatte de runtomkring cirka 2,5 miljarder under hösten 2019.

”När något är knepigt eller komplext, det är då vi kommer till vår rätt. Vi vill vara den ledande entreprenören när det kommer till komplexa projekt i Stockholmsregionen”, berättar Aron Björkholm, Projektingenjör på Zengun.

Det självklara valet

För Zengun är Bluebeam ett självklart verktyg för att få tidsplanen att gå ihop.

”Det är Bluebeam, vårt tidsplaneringsprogram och mejlen som är våra tre huvudsakliga kommunikationsverktyg”, berättar Julia.

Olika projekt har olika förutsättningar, men användandet av Bluebeam är den gemensamma nämnaren för de flesta av Zenguns byggen enligt Aron Björkholm.

”Alla som jobbar som tjänstemän idag har tillgång till Bluebeam och använder sig av det i någon form. Vi har använt oss av det sedan 2012, och tittar man på andra alternativ så finns det inget som är så pass byggspecifikt”, säger Aron.

”Fördelarna med Bluebeam är definitivt tidsbesparingen och tydligheten i att vi kan kunna säkerställa att alla sitter och tittar på samma saker. Man eliminerar risken för att folk plockar ut fel handlingar eller liknande.”

Julia Kågström
Affärsenhetschef
Zengun

”Det känns väldigt skräddarsytt för vår verksamhet, och då kan man även skräddarsy det ytterligare när det behövs”, fortsätter han.

Aron lyfter även fram fördelen med att samla alla funktioner under samma paraply.

”Vi ser nu att vi kan ha ett program till alla delar istället för att sitta på en mängd olika verktyg som vi behöver lära ut. En plattform som rymmer alla delar är ovärderligt för oss”, säger Aron.

Fredric Jacobson har under de senaste åren sett ett färdigt kontorslandskap växa fram från alla de ritningar och modeller som teamet har suttit med.

”I min roll producerar jag väldigt mycket 2D-ritningar och dokument, och det finns idag inget annat program jag skulle öppna dem i än Bluebeam Revu; informationsutbytet via programmet tycker jag är fantastiskt. Att kunna dela och jobba i samma dokument, skapa underlag inför utredningar och sätta ihop det på ett snyggt och informativt sätt direkt i verktyget”, berättar Fredric.

En och halv månad insparad tid

På bygget på Torsgatan är det just tidsaspekten som Zengun lyfter som den stora vinsten med att jobba med Bluebeam.

”Fördelarna med Bluebeam är definitivt tidsbesparingen och tydligheten i att vi kan kunna säkerställa att alla sitter och tittar på samma saker. Man eliminerar risken att folk plockar ut fel handlingar eller liknande”, säger Julia.

Fotograf: Romus Ramström

”Bluebeam har avsevärt förkortat granskningstiden och mötena för oss. Bara känslan att alltid ha koll på status har lett till effektivare granskningar och tidsvinster”, säger Fredric.

Han minns en tid utan digitala verktyg där pappershögarna växte i takt med frustrationen.

”Det var kaotiska möten på den tiden med smörpappersritningar och anteckningar. Nu är det omöjligt att lägga några dubbelkommentarer, och arbetet kan fortgå även under granskningen. Alla våra möten bli otroligt mycket kortare”, säger Fredric.

Med Bluebeam har det också blivit möjligt för teamet på Zengun att gå in och göra ändringar i handlingarna direkt när man får kommentarer.

”Innan hade det kunnat vara en lång kedja av kontaktvägar, och om den tredje är frånvarande så stannar hela kedjan upp”, säger Fredric.

”Under ett år har vi säkert kunnat spara in cirka en och halv månads tid under planeringsfasen bara genom att effektivisera granskningsprocessen. Synpunkter på handlingar, vilka ändringar som projektörerna måste genomföra – allt det går att lösa direkt istället för att sitta och vänta på svar, så det blir inga bromsklossar under arbetets gång”, menar Julia.

Även säkerheten ökar på bygget då riskerna för att ett fel skulle uppstå minimeras kraftigt med hjälp av Bluebeam.

”Desto mer vi ritar digitalt och jobbar i produktionen med digitala verktyg så innebär det en säkerhet i att allt blir korrekt. Vi minimerar riskerna för merjobb eller att behöva backa och åtgärda eventuella fel”, säger Fredric.

”Det känns som om man bara skrapar lite på ytan av vad programmet kan. Helt plötsligt kommer någon annan över axeln och under ‘varför gör du inte så där?’, och då har man lärt sig något nytt igen”, fortsätter han.

Från det gamla till det nya

Men hur går man då tillväga med att upprätta ett modernt kontorslandskap i så pass gamla miljöer – är det ens möjligt?

”Då fastigheten på Torsgatan är K-märkt så har vi genom hela projektet haft ett nära samarbete med en antikvarie. Detta för att kunna bevara alla fantastiska detaljer för framtiden. Vi har duktiga arkitekter och konsulter, och man får göra lite av rangordning vad som är viktigast för att kunna göra en avvägning vilka åtgärder som behöver göras”, säger Fredric.

”Men ibland blir det en väldig krock mellan det vackra och de lagkrav som vi har idag”, fortsätter han med ett skratt.

Fotograf: Romus Ramström

Zengun har jobbat med äldre hus i tidigare projekt, men aldrig något i den här skalan och kanske inte heller ett hus så pass välkänt som detta.

”Den största utmaningen för oss har helt klart varit att fastigheten är från 1906. Det finns jättefina relationshandlingar från den tiden, men de är alla handritade. Då fastigheten haft samma ägare under lång tid har inte alla de förändringar som gjorts förts in i handlingarna”, berättar Julia.

Fotograf: Romus Ramström

Det digitala arbetssättet

För ett företag som till vardags vanligtvis jobbar helt digitalt blev det till en början en utmaning att sätta sig in i gamla dokument och ritningar som inte alltid stämde överens med verkligheten. Väggar öppnades upp och där det enligt handlingarna skulle finnas en betongpelare var det istället helt tomt. Så innan arbetet kunde börja på riktigt måste alla gamla pappersritningar digitaliseras.

”Ambitionen var redan från början att jobba helt digitalt. Första steget var helt enkelt att skanna in hela byggnaden för att få nått hum om hur den ser ut i modern tid, och att efter det ha en digital fil som teamet kan utgå ifrån och rita upp projektet i”, säger Julia.

Efter cirka två veckor med digitala mätverktyg och 3D-skannrar växte det fram en bild av arkitekten Ferdinand Bobergs byggnad, denna gången bestående av ettor och nollor. Men det fanns fortfarande justeringar kvar att göra.

”Det digitala underlaget blir till en början aldrig hundraprocentigt korrekt, men då har vi i alla fall ett underlag att jobba vidare med. Sedan får oftast arkitekter och konstruktörer göra en viss handpåläggning och efter det kommer vi fram till något som är ganska nära sanningen”, säger Julia.

Fotograf: Romus Ramström

Det var inte bara gamla ritningar som spökade för teamet. Att jobba med ett sådant historiskt hus för även med sig en hel del oväntade utmaningar. Betong som är över 100 år gammal och liknande delar i ett gammalt bygge kan vara väldigt oberäkneligt att jobba med och kan innebära många ingrepp under arbetets gång, enligt Julia Kågström.

”Många ingreppen vi har behövt göra var inte planerade från början, varken från vår eller byggherrens sida, utan det är sådant som växte fram under arbetets gång. Och allt detta påverkar såklart tidsplanen”, säger Julia.

Den digitala omställningen

Även om Zengun länge har förespråkat ett digitalt arbetssätt är det inte alla i branschen som hängt med. Men ett generationsskifte ser ut att hända.

”Vi har tidigare mött ett stort motstånd när det kommer till digitalisering i byggbranschen, men idag finns det knappt något motstånd längre. Så det är skönt att slippa behöva stångas. Det blir en mer och mer välvillig inställning till att jobba digitalt, vilket är jätteskönt”, säger Fredric.

”Under ett år har vi säkert kunnat spara in cirka en och halv månads tid under planeringsfasen bara genom att effektivisera granskningsprocessen. Synpunkter på handlingar, vilka ändringar som projektörerna måste genomföra – allt det går att lösa direkt istället för att sitta och vänta på svar, så det blir inga bromsklossar under arbetets gång”, menar Julia.

Julia Kågström
Affärsenhetschef
Zengun

”Zenguns affärsidé är att kunna vara flexibla mot våra kunder och jobba på det sätt som är bäst för projektet, då varje projekt är unikt. Därför behöver vi verktyg som är enkla att anpassa efter olika förutsättningar”, inflikar Julia.

Att de digitala verktygen är så användarvänliga som möjligt är en förutsättning för att få med sig många av konsulterna och byggherrarna.

”De som har produktionsbaserade roller vill helst inte sitta framför en skärm hela dagarna. Om de kan få informationen snabbt och återgå till hantverket eller produktionen så är de jättenöjda”, lägger Aron till.

De flesta av Zenguns olika underentreprenörer och samarbetspartners i projektet har inte haft några problem med att sätta sig in i programmet. ”Jobbar man med bygg idag så har Bluebeam blivit något av en standard”, menar Fredric.

”Sedan finns det alltid motstånd mot förändringar, men digitaliseringen påverkar även byggbranschen. Vi sköter det mesta idag helt digitalt, och många handlingar och ritningar skriver jag aldrig ut”, säger Fredric. Det finns alltid några som tycker att övergången är svår vid en förändring , och då är användarvänlighet superviktigt för att kunna få med sig de personerna.”

Just användarvänligheten är något som Fredric lyfter fram som den stora orsaken till att Bluebeam tagits emot så väl på byggarbetsplatserna.

”Man behöver inte ha några programmeringskunskaper sedan tidigare för att komma igång. Många börjar med att testa de enkla funktionerna, till exempel att mäta en vägg. Sedan inser de att ‘oj, det gick så lätt och jag behövde inte ens skalstocken’, och då går de vidare till nästa funktion och så vidare”, säger Fredric.

* Zengun har sitt huvudkontor i Sverige och köper Bluebeam-produkter genom AEC, en Bluebeam Gold-återförsäljare.

Upptäck vad Bluebeam kan göra för dig

Få mer gjort vid design, byggande och överlämning