1. Bluebeam Construction Software
  2. Prøv gratis
  3. Open Mobile Navigation Close Mobile Navigation

Imponerende prestasjoner og mer effektivt arbeid

Hilson Moran omdefinerer prosjekteffektivitet med Revu

Hilson Moran har førti års erfaring innen byggdesign. Nå har foretaket innført en digital strategi som skal endre arbeidsflyten fullstendig. Et nøkkelverktøy i denne satsingen er Bluebeam Revu – en prisbelønnet teknologi for PDF-oppretting, redigering, markering og samarbeid, designet for ingeniør- og bygg og anleggsindustrien. Bluebeam Revu har gitt ingeniørkonsulentfirmaet øyeblikkelig tidsbesparende utbytte ved håndtering av entreprenørtegning og teknisk anbudsgjennomgang, samtidig som firmaets papirbaserte tradisjonelle arbeidsflyter konverteres til digitale løsninger.

Overgang til digitale løsninger etter 40 år?

«Det er ingen tvil om at den digitale revolusjonen har nådd byggebransjen, og at den begynner å gjøre seg gjeldende for alvor. Brukervennlig programvare som Bluebeam Revu driver denne utviklingen fremover», kommenterer Hilson Morans digitale foregangsmann, direktør Vince Ugarow.«Brukerne er selv i stand til å se fordelene med Revu», forklarer økonomidirektør Roger Waters-Duke. «Ingeniørene våre forteller at programvaren gjør arbeidet enklere. Det er en av grunnene til at dette er den programvaren vi har innført raskest hos Hilson Moran. På ett år gikk vi fra 10 til 229 lisenser, og programmet er nå i bruk i hele selskapet.»

Innføringen av Revu

Den fremsynte ledelsen hos Hilson Moran valgte i første omgang å innføre Revu for et lite innovasjonsteam. Programvaren ble installert på stasjonære PC-er, bærbare PC-er og Wacom-nettbrett. Design- og konstruksjonsopplysningene som de ansatte tidligere fant på papirtegninger, var nå tilgjengelige på skjermer og nettbrett. Det ga gruppen et kjent utgangspunkt til å utforske og utvikle nye arbeidsflyter før de gikk i gang med et prøveprosjekt. Hilson Moran brukte Revu for første gang i en fagfellevurdering av et enormt boligprosjekt sør i London. Dette var en stor suksess, og programvaren ble etter hvert implementert i hele selskapet.


Opplæring

Hilson Moran arrangerte et kurs med en ekstern kursholder for førstegangsbrukere slik at de ansatte skulle bli kjent med funksjonene. Etter noen større samlinger hvor man gikk gjennom det mest grunnleggende, ble de ansatte delt inn i grupper på fem. Disse gruppene fikk omfattende opplæring, og etter hvert begynte kollegaer å lære hverandre funksjoner og snarveier i Revu. «Jeg eksperimenterte med de ulike verktøyene og funksjonene for å få et inntrykk av hvordan programmet fungerte», sier maskiningeniør Steven Atemie.

En helt ny arbeidsflyt

Muligheten til å lage egne verktøysett i Bluebeam Revu er én av de unike funksjonene som har gjort at implementeringen hos Hilson Moran gikk så raskt. «Hver avdeling har sine egne verktøysett slik at maskiningeniørene og elektroingeniørene kan dra og slippe symbolene de bruker, på tegningene. Det gjør at markering og tegning går mye raskere», forteller maskiningeniør Will Major. «Vi har laget skreddersydde verktøysett for Hilson Moran som er tilpasset spesifikke oppgaver. Verktøyene kan være alt fra svært enkle linjetyper til detaljerte tekniske symboler. Ved at alle bruker de samme symbolene, sikrer vi at arbeidet vårt blir konsekvent og av høy kvalitet», legger Ugarow til.


En populær arbeidsflyt hos Hilson Moran som har blitt enklere takket være Revu, er prosessen for designgjennomgang. Atemie forklarer hvordan arbeidsflyten var tidligere: «Vi fikk en tegning – for eksempel fra en arkitekt eller kunde – og skrev den ut hos oss. Så førte vi våre egne markeringer og tegninger på utskriften og skannet den inn på nytt. Av og til var kvaliteten så dårlig at ikke alle detaljene kom med på tegningen. Og hvis det var nødvendig med flere endringer, måtte vi skrive ut den skannede versjonen igjen, tegne på den, og skanne den nye versjonen inn i systemet. Hver gang vi gjorde dette, ble kvaliteten på tegningen dårligere, og vi brukte mye papir.» Nå vil Atemie og resten av selskapet helst jobbe papirfritt.

«Bluebeam Revu har hjulpet meg mye i prosjektarbeidet. Det har gjort meg raskere og mer effektiv, og jeg tror at utviklingen mot et papirløst kontor er helt riktig.»

Will Major, maskiningeniør hos Hilson Moran


Revu-funksjoner som overleggssider som åpner for at flere ulike filrevisjoner kan sammenlignes på en enkel måte, er populære. Det samme er Revus funksjoner for markeringer og skreddersydde verktøysett.

Waters-Duke tror at digitale løsninger vil bringe selskapet et langt skritt fremover. «Planen er å bruke Bluebeam Studio for å oppnå et mye mer sømløst samarbeid mellom kontorene i Storbritannia, Abu Dhabi og Qatar.»

Tydelig resultat

Waters-Duke har sett fordelen med å implementere digitale løsninger i ingeniørselskaper. «Da jeg begynte i Hilson Moran for ti år siden, var det tegnebrett overalt», sier han og ler. «Vi brukte fortsatt disse store skriverne som jobbet svært langsomt. Derfor tok det lang tid å skrive ut tegninger, føre på markeringer, skanne dem og sende dem tilbake til arkitekten. Nå kan vi bruke Revu til å strømlinjeforme prosessen. Vi kan markere tegningene elektronisk og sende dem tilbake uten å skrive dem ut en eneste gang. Det gjør oss mer effektive, og det er en fordel for miljøet.»

Finn ut hva Bluebeam kan gjøre for deg

Finn ut hva Bluebeam kan gjøre for deg