Bluebeam Revu


Nu kan du skapa, redigera och kommentera PDF-filer på ett helt nytt sätt. Revu underlättar digitalisering av arbetsflöden, sparar tid och förbättrar projektkommunikationen för användare av Windows-baserade stationära datorer och surfplattor i världens mest dokumentintensiva branscher. Revu är rätt när du vill koppla samman kontorspersonalen med personalen ute i fält samt projektpartner världen över. Välj bland tre olika versioner: Standard, CAD och eXtreme.
Versioner


Fler funktioner