Digitalisering: NCC implementerer og standardiserer teknologi